Hôm nay,  

Db Văn Đi Thủ Đô Vận Động Ngân Sách Cho California

26/02/200500:00:00(Xem: 5429)
Sacramento (CA) -- Trần Thái Văn là dân biểu gốc Á châu đầu tiên tại quận Cam và cũng là người Việt duy nhất trong cơ quan lập pháp tại tiểu bang California. Ông đã đắc cử với tỷ số kỷ lục 61% và được chính giới của cả hai chính đảng chú ý đến. Với Cộng Hòa, ông đem lại nguồn hy vọng mới, tiếng nói của ông sẽ có ảnh hưởng đến giới trẻ Á châu khắp nơi tại Hoa kỳ. Với đảng Dân Chủ, có thể ông là một đối thủ chính trị đáng quan tâm cho một số vị dân cử trong một số địa hạt tại quận Cam.
Chúng tôi đã gặp ông trong văn phòng làm việc tại thủ phủ Sacramento sau chuyến đi Hoa Thịnh Đốn để vận động ngân sách cho Tiểu bang, cũng như thương thảo một số vấn đềø liên quan đến kinh tế, y tế, di dân, hệ thống vận chuyển, và an ninh nôi địa cho Tiểu bang trước các đe dọa khủng bố. Ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt như sau.
LM: Thấm thoát gần 2 tháng, công việc dân biểu của ông như thế nào "
DB: Nhờ đã làm phụ tá cho nhiều Dân biểu trước đây, nên việc tổ chức cơ sở, tuyển chọn nhân viên, cũng như công việc hàng ngày của một dân cử khá trôi chẩy. Chúng tôi có 2 văn phòng gồm 9 nhân viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Một văn phòng tại tòa nhà quốc hội, văn phòng thứ 2 nằm tại thành phố Costa Mesa, là địa điểm tiếp xúc, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến của cử tri trong đại hạt 68.
LM: Ông có thể đan cử trường hợp nào cử tri có thể tiếp xúc với ông để nhờ can thiệp.
DB: Một cách tổng quát, là một dân biểu cấp tiểu bang, chúng tôi có hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là viết luật, bàn thảo, quyết định các dự luật của Tiểu bang. Trách nhiệm thứ hai, đi sát với cử tri của địa hạt 68 để giải quyết các vấn đề địa phương có liên quan đến chính quyền Tiểu bang. Tôi xin đan cử những thí dụ sau đây:
- Cách đây không lâu tiểu bang California định lấy lại mấy chục mẫu đất đang xử dụng làm "Fairground" từ mấy chụcï năm nay tại thành phố Costa Mesa trong địa hạt 68, để bán cho nhà đầu tư , xây cất nhà cửa. Cư dân, nhiều thành phố tại đây phản đối dự định của Tiểu bang. Chúng tôi đã phải can thiệp với văn phòng Thống đốc để ngưng dự án lại.
- Một thí dụ thứ hai, khi có vấn đề tranh chấp giữa CalOptima và một số dược phòng và người thụ hưởng Việt, đã sôi nổi trên báo chí mấy tuần qua. Dù không có thẩm quyền trực tiếp, nhưng chúng tôi đã tiếp tay hai phía để giải quyết sự khác biệt. Công việc đang tiến hành để tìm một giải pháp dung hòa. Song song, chúng tôi đang soạn thảo một dự luật bổ túc về cơ cấu tổ chưcù của cơ quan này. Dự luật này cho phép buộc bộ Y tế can thiệp khi có tranh chấp giữa dược phòng Việt và CalOptima hay thiết lập một cơ quan độc lập với CalOptima để đứùng ra phân giaỉ khi có sự khác biệt của hai phía cho được công bình.
LM: Có dư luận cho biết đảng Cộng Hòa quận Cam định đề cử ông ra tranh cử chiếc ghế trống của Thượng nghị Sĩ Tiểu bang Joe Dunn (DC) vào năm 2006"
DB: Chiếc ghế dân biểu địa hạt 68 khá vững chắc cho tôi trong vòng 6 năm. Tôi mới nhận chức và lập gia đình được vài tháng. Nên còn quá sớm để nghĩ đến một cuộc tranh cử phiêu lưu mới. Tuy nhiên như anh biết, các nhà chính trị kinh nghiệm thường cân nhắc cơ hội thăng tiến khi hoàn cảnh chính trị thuận lợi nhất.
Ngoài ra, chúng tôi đang chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý của thống đốc Arnold Schwarzenegger sẽ xẩy ra trong tương lai. Việc trưng cầu dân ý đòi hỏi phải có ít nhất 600,000 chữ ký ủng hộ, để tiểu bang California có thể vẽ lại biên giới mới cho các địa hạt dân cử tại California thay vì phải đợi đến năm 2010. Nếu thành công, sẽ có nhiều biến chuyển chính trị vào năm 2006. Giờ này còn quá sớm để chúng ta bàn đến dư luận.
LM: Ông là dân biểu còn mới, đã cùng đi với phái đoàn quốc hội Tiểu bang gồm nhiều vị là lãnh đạo thuộc đảng Cộng hòa đến Thủ đô Hoa Thịnh Đốn để vận động một số vấn đề kinh tế, tài chánh, y tế và an ninh cho California. Xin ông cho biết thêm chi tiết"
DB: Thưa đúng, khả năng và kinh nghiệm của 20 năm sinh hoạt trong dòng chính đã giúp tôi được chọn đi trong chuyến vận động chính trị quan trọng này. Tôi rất hãnh diện được làm việc với Thống đốc Arnold Schwarzenegger, các vị dân biểu như Kevin McCarthy, thủ lãnh đảng Cộng hòa, Russ Bogh, chủ tịch khối Cộng hòa tại Quốc hội tiểu bang và nhiều dân biểu lão thành khác. Phái đoàn đã tiếp xúc với nhiều thủ lãnh Dân biểu Liên bang. Những vị này đang giữ các chức Chủ tịch Ủy ban tại Quốc hội Liên bang như các ông Duncan Hunter, Jerry Lewis, David Drier, Bill Thomas, Richard Pombo, Christopher Cox, Bộ trưởng Y Tế Michael O. Leavitt và nhiều viên chức lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc.

LM: Xin cho rõ chi tiết các buổi họp.
DB: Đây là các vấn đề phức tạp, trong khuân khổ cuộc phỏng vấn ngắn này, tôi không tin mình có đủ thì giờ để trình bầy cặn kẽ các vấn đề đã thảo luận và còn tiếp tục thảo luận trong tương lai.
LM: Vậy, xin ông tóm gọn cũng được.
DB: Như mọi người biết California là một đơn vị kinh tế đứng hàng thứ 6 trên thế giới, chúng ta chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Nhật, Đức, Anh và Pháp.
Vị trí California là cửa khẩu huyết mạch quan trọng trong việc tiếp liệu nhu yếu phẩm cho nhiều tiểu bang vùng Tây Nam Hoa Kỳ như tiểu bang Nevada, Utah, Arizona, New Mexico và giáp ranh Mễ Tây Cơ, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều vấn đề Tiểu bang đang gặp khó khăn Chúng tôi đã đem ra thảo luận với nhiều lãnh tụ Quốc hội Liên bang.
Trước tiên, về quốc phòng, California đứùng trước bối cảnh 29 căn cứ quân sự trong Tiểu bang đã đóng cửa và đưa đến sự cắt giảm 90,000 công việc trong lãnh vực quốc phòng. Hiện nay còn 62 căn cứ quận sự đang hoạt động, đem lại một nguồn lợi tức 28 tỉ Mỹ kim và $700 triệu Mỹ kim gia tăng về thuế vụ. Chúng tôi đang thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội Liên bang để bảo vệ nguồn lợi tức này.
Kế tiếp, chúng tôi đã thảo luận vấn đề liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, an sinh xã hội cho công chúng. Hiện nay, Califirnia có hơn 7 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe. Chi phí bảo hiểm sức khỏe gia tăng gấp đôi hàng năm. Chúng tôi đãõ thảo luận với lãnh đạo Quốc hội Liên bang về một chương trình bảo hiểm có giá phải chăng để mọi người có thể mua được bảo hiểm. Một đề nghị khá hấp dẫn về thuế, chi phí bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ trong thuế vụ để khuyến khích mọi người nên mua bảo hiểm sức khỏe.
Về An sinh xã hội, Tiểu bang dự chi ngân sách 33.8 tỉ Mỹ kim, con số này sẽ gia tăng 11.2% so với ngân sách 2004. Chúng tôi đãõ thảo luận với các nhà làm luật Liên bang để cho Tiểu bang chấn chỉnh lại hệ thống An sinh Xã hội có nhiều kẽ hở, đang bị lạm dụng, cho phép Tiểu bang uyển chuyển cách xử dụng ngân sách vừa tiết kiệm, vừa phục vụ quần chúng có nhu cầu về an sinh xã hội một cách hiệu quả.
Việc trợ giúp y tế cho những ngươi di dân bất hợp pháp, gây tốn phí cho Tiểu bang hơn 900 triệu Mỹ kim hàng năm và chỉ có Liên bang mới kiểm soát được vấn đề di dân bất hợp pháp. Chúng tôi đã thảo luận với họ để hoàn trả lại những chi phí nêu trên vì những cư dân bất hợp pháp trong thẩm quyền kiểm soát của Liên bang.
Riêng về hệ thống vận chuyển, như đã nói phần trên California là cửûa ngõ tiếp liệu huyết mạch cho nhiều tiểu bang lân cận, một địa danh thuận lợi, quan trọng nối kết kinh tế với nhiều quốc gia Á châu. Vì có vị trí chiến lược, chúng tôi cần Liên bang gia tăng ngân sách Quĩ phát triển đường xá thích hợïp với vị trí quan trọng của California. Đồng thời Quốc hội Liên bang cho phép chúng tôi uyển chuyển cách sử dụng ngân sách về xây cất xa lộ, đường xá tại địa phương và xa lộ có thu lệ phí (Toll fee) và một hệ thống hàng rào kiểm soát biên giới giữa Mễ Tây Cơ và California.
Sau cùng chúng tôi rất quan tâm vào An ninh nội địa của California vì chúng ta có một đường biển, đường biên giới khá dài, ba cửa khẩu San Diego, Long Beach, Oakland, các phi trường quốc tế tại San Francisco, Los Angeles, San Deigo . . . Vấn đề ngăn ngừa sự phá hoại của phe khủng bố là mối quan tâm hàng đầu của cư dân California và chính quyền. Nếu có cuộc khủng bố tương tự như vụ 9-11, California bị trì trệ kinh tế, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế của nhiều tiểu bang quanh California. Do đó chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các Dân biểu lãnh đạo Liên bang như gia tăng ngân sách, gia tăng nhân viên công lực bảo vệ các yếu điểm kinh tế, thiếp lập nhiều hệ thống cầu nổi dã chiến, đường xá tạm thời để xử dụng ngay khi có biến cố.
LM: Như ông diễn tả, công việc của một dân biểu tiểu bang khá bận rộn, có ảnh hưởng đời sống riêng tư không "
DB: Tôi làm việc 4-5 ngày tại Sacramento, thường cuối tuần tôi có mặt tại quận Cam, để tham dự, họp bàn với cử tri Việt-Mỹ trong địa hạt 68. Đó là cái nghiệp tôi tự chọn lựa. Dĩ nhiên, công việc này có ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống riêng tư. Tuy nhiên, nhà tôi là người cảm thông với công việc của tôi. Nhà tôi luôn hổ trợ những công việc phục vụï cửû tri và cộng đồng Việt, nơi tôi đã trưởng thành do sự yêu thương và trợ giúp của mọi người.
LM: Cám ơn ông đã dành cho tôi một cuộc phỏng vấn quí giá.
DB: Chúng ta còn nhiều cơ hội để bàn thảo về nhiều vấn đề liên hệ đến các dự luật tại California, đến vấn đề kinh tế chính trị của cộng đồng Việt tại Nam California, về vấn đề liên quan đến môi sinh của hơn 37 triệu cư dân California.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại Trường Valley High School, 1801 S. Greenville St, Santa Ana, CA 92704, sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng Tư năm 2024, Giám Sát Viên Quận Cam Vicente Sarmiento Địa hạt 2 và Phó Thị Trưởng Santa Ana cô Thái Việt Phan đã tổ chức Hội Chợ Y Tế và Thông Tin Quyền Lợi của Cộng đồng. Hội chợ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, quy tụ hàng trăm cư dân, đa số là người Mễ Tây Cơ, một số ít người Việt Nam và các sắc dân khác. Đúng 9 giờ 15, Giám Sát Viên Vicente Sarmiento, Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan và Dân Biểu Lou Correa cùng một số viên chức thành phố Santa Ana ra chào mừng mọi người. Giám Sát Viên Vicente Sarmiento nói, hôm nay tôi và Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan tổ chức Hội Chợ Y Tế và giới thiệu với Cộng đồng các dịch vụ giúp phục vụ mọi cư dân trong thành phố hữu hiệu hơn. Chúng tôi cũng chào mừng Dân biểu Lou Correa đã đến với chúng ta, chứng tỏ ông rất quan tâm đến đời sống cư dân chúng ta.
Tại Clara Studio 15138 Goldenwest Circle Thành Phố Westminster vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 14 tháng Tư năm 2024 Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng làm Hội trưởng đã tổ chức thành công Chương Trình Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 với chủ đề "QUÊ HƯƠNG và TÌNH MẸ." Điều hợp chương trình do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và MC Hồng Vân. Mở đầu với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.
Hiệp Hội Pháp Huy Công lý Người Mỹ gốc Á Nam California (AJSOCAL) đã công bố gói lập pháp năm 2024, bao gồm 04 ưu tiên nâng cao cộng đồng gốc Á. Các ưu tiên này nhằm mục đích tăng cường lực lượng lao động song ngữ, giáo dục những người lao động có trình độ Anh ngữ hạn chế về quyền lao động, cung cấp nghiên cứu về nạn buôn người và chấm dứt phương thức tuyển sinh truyền thống ở các trường đại học tư ở California.
– Vào trưa ngày Thứ Năm 11 tháng 4 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với tổ chức Truyền Thông Gốc Phi California (California Black Media) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là để giới thiệu về những đặc điểm ưu việt của chương trình Medi-Cal mở rộng. EMS dự định sẽ có 6 buổi họp báo về chủ đề này, nhằm nâng cao nhận thức của các cộng đồng sắc tộc về những cải tiến gần đầy của Medi-Cal.
EMS cảnh báo khuynh hướng xã hội ngày nay xem người gầy như một chuẩn mực, dẫn đến tâm lý sợ hãi cơ thể mập một cách thái quá, đặc biệt đối với phụ nữ và thanh thiếu niên.
Ngày 14 tháng 4, năm 2024, văn thi sĩ Y Thy Võ Phú có buổi ra mắt tập truyện ngắn "Xóm Chài" và tập thơ "Nhật Ký 6/8 2023" của anh tại Mason District Government Center. Với hơn 150 thân hữu và bạn hữu đã đến tham dự buổi ra mắt sách của văn thi sĩ trẻ trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
kính mời quí đồng hương tham dự buổi nói chuyện với các vị tăng ni tu viện Lộc Uyển về những phương cách kết nối truyền thông trong gia đình, cải thiện liên hệ giữa cha mẹ con cái.
Medi-Cal hiện nay đang chăm sóc y tế cho khoảng 1/3 dân số California, đang đi đầu trong cuộc cách mạng y tế toàn dân ở nước Mỹ.
Sky River Casino hào hứng giới thiệu một loạt những chương trình khuyến mãi vô cùng kích thích vào Tháng Tư này, hứa hẹn một Mùa Xuân ngập tràn cơ hội vui đùa, kích thích, và trúng lớn. Thêm vào đó, Sky River Casino thật là hãnh diễn và kích thích loan báo việc vừa mới kết hợp với Đội Bóng Đá Sacramento Republic FC. Việc kết hợp này không chỉ nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm giải trí cho quý vị khách cũng như 'fan' mà còn nhằm vinh danh và hỗ trợ di sản phong phú của Bộ tộc Wilton Rancheria và sự kết nối có từ thời tiên tổ của Bộ tộc với vùng Sacramento.
Pechanga Resort Casino hãnh diện tổ chức Cuộc Tranh Giải Golf Pro-Am Thường Niên Lần Thứ 17 của Character Media vào những ngày 9 Tháng Tư, 2024 tại sân Golf thượng hạng Journey at Pechanga của cơ sở resort-casino này. Cuộc tranh giải thể thao đặc biệt này sẽ có sự tham dự của những tay Golf nữ tên tuổi như Ashley Lau, Robyn Choi, Jennifer Chang, Soo Bin Joo và Ssu-Chia Cheng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.