Hôm nay,  

Bạn Có Thể Đóng Thuế Ít Hơn?

31/01/200800:00:00(Xem: 8894)

IRS/SPEC - Fact Sheet 2008-2

Đúng vậy, bạn có thể sử dụng tín thuế (tax credits) để làm giảm số tiền thuế phải đóng. Các tín thuế là một phần của chương trình giảm nghèo khó (tackle poverty) và trợ giúp những người lao động có nguồn lợi tức thấp.

Tín thuế có thể giúp bạn trang trải phần nào các chi phí sinh sống của gia đình bạn; giúp bạn, vợ/ chồng hoặc con cái của bạn tiếp tục con đường học vấn ở bậc đại học; giúp bạn duy trì các quỹ hưu, sửa chữa nâng cấp nhà ở sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lương tiêu thụ, và giúp trả các chi phí trông con hay săn sóc cha mẹ già yếu sống phụ thuộc vào bạn để bạn có thể tiếp tục làm việc hay đi học thêm.

Hằng năm, có biết bao người thọ thuế đã bỏ qua những nguồn hỗ trợ này. Thường thường họ đủ tiêu chuẩn để nhận cùng lúc nhiều loại tín thuế, hoặc ít nhất một tín thuế, nhưng vì không biết hoặc không xem xét kỹ, cơ hội đóng thuế ít hơn đã bị bỏ qua.

Mặc dù cả hai loại "tax deductions" - các khoản tiền được miễn thuế, và "tax credits" - các tín thuế, đều có thể dùng để làm giảm số tiền thuế bạn phải đóng, mỗi loại được ứng dụng trong các trường hợp khác nhau. Các khoản tiền được miễn thuế làm giảm nguồn lợi tức phải đóng thuế của bạn (income on which tax is figured); tín thuế làm giảm số tiền thuế bạn phải đóng (a credit lowers the tax itself)! Hãy xem lại hồ sơ khai thuế của mình, cân nhắc xem bạn có đủ tiêu chuẩn để nhận một trong những tín thuế phổ biến nhưng hay bị "bỏ rơi" sau đây hay không.

Tín thuế dành cho người lao động - Earned Income Tax Credit (EITC)

Tín thuế EITC nhằm giúp đỡ các công nhân và những người lao động có nguồn lợi tức vừa và thấp. Những gia đình lao động này thường có nguồn thu nhập cả năm ở dưới mức $39,783; đối với công nhân không có con nhỏ đủ tiêu chuẩn để khai, nếu có nguồn lợi tức thấp hơn $14,590, họ vẫn có thể nhận tín thuế EITC. Nói chung, bạn phải có nguồn lợi tức kiếm được do làm việc; bạn có thể là công nhân viên chức của một cơ quan hay doanh nghiệp, bạn có thẻ là người làm việc theo hợp đồng, là nông gia, hay chủ một tiệm buôn, một tiệm dịch vụ v.v. Một số người đã phải nghỉ hưu vì lý do sức khỏe hay bị tàn tật có thể vẫn đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC. Từ trung tuần tháng Một năm 2008, bạn đã có thể vào mạng thông tin của IRS, chọn "EITC Assistant" để tự kiểm tra xem bạn có thể nhận tín thuế này hay không. 

Tín thuế dành cho trẻ em - Child Tax Credit

Nếu bạn có con hay trẻ em dưới 17 tuổi sống phụ thuộc vào bạn, bạn có thể đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế trẻ em. Tín thuế này, $1,000 dành cho mỗi trẻ đủ tiêu chuẩn, là số tiền "được thêm" ngoài khoản miễn giảm cá nhân (exemption) $3,400 mỗi xuất dành cho người sống phụ thuộc bạn khai trên hồ sơ thuế. Xin đừng lầm lẫn "child tax credit" - tín thuế trẻ em, với "child care credit" - tín thuế trả cho các chi phí săn sóc trẻ. Chi tiết về việc tính toán các khoản miễn giảm dành cho trẻ em có thể tìm đọc thêm trên ấn bản 972 do Sở Thuế Vụ phát hành.

Tín Thuế giúp trả các chi phí trông con và chăm sóc người sống phụ thuộc - Credit for Child and Dependent Care Expenses

Nếu bạn đi làm, hoặc thậm chí đi tìm việc làm, bạn phải nhờ người khác trông con (mới có thể tiếp tục công việc hay có thời gian để tìm viêc), bạn có thể đủ tiêu chẩn nhận loại tín thuế này. Nói chung, con của bạn phải là người sống phụ thuộc vào bạn (được quyền khai trên hồ sơ thuế)  và còn dưới 13 tuổi.  Mặc dù tín thuế này thường được gọi là "child care credit" - tín thuế trông con, nhưng nếu người bệnh là vợ/cho^`ng hay cha mẹ già, bất kể tuổi tác, sống phụ thuộc vào bạn  và cần phải có người săn sóc, bạn có thể khai nhận để nhận tín thuế "child care credit" để giúp bạn trang trải các chi phí này. Trong hầu hết các trường hợp, để được giảm thuế trên các chi phí săn sóc thân nhân đau ốm, bạn cần có số an sinh xã hội (SSN) của người đã giúp săn sóc thân nhân của bạn, hoặc số đăng ký hoạt động kinh doanh (taxpayer identification number) của tổ chức hay cơ quan cung cấp dịch vụ này để điền vào mẫu đơn khai thuế.

Với người thọ thuế sử dụng mẫu đơn 1040, tín thuế trả cho các chi phí săn sóc thân nhân được khai trên mẫu đơn 2441 (Form 2441). Người thọ thuế sử dụng mẫu đơn 1040A, khai để nhận tín thuế này trên mẫu Schedule 2.

Tín thuế giáo dục - Education Credits

Tín thuế "Hope" (Hope credit) và tín thuế "lifetime learning" (lifetime learning credit) là hai loại tín thuế giáo dục giúp cha mẹ hay bản thân người thọ thuế trả các phí tổn đại học.  Loại thứ nhất giúp trả cho các chi phí của hai năm đầu đại học, loại thứ hai áp dụng trên các chi phí theo học các lớp, hoặc các chương trình đại học và cao học. Với tín thuế Hope, các sinh viên đủ tiêu chuẩn phải là học sinh bán thời gian hay trọn thời gian; với tín thuế Lifetime Learning, mỗi năm sinh viên chỉ cần học một lớp. Thông thường, người thọ thuế có thể khai để được giảm thuế trên tiền trường (tuition) và các phí khoản bắt buộc (required enrollment fees) đóng cho mình cũng như cho những người sống phụ thuộc.

Ngoài ra, trong một vài trường hợp khác, người thọ thuế sẽ được lợi hơn khi khai trừ các chi phí tiền học và phí trực tiếp từ nguồn thu nhập chưa tính thuế của mình (tuition and fees deduction).

Trong cùng một năm, bạn không thể khai các chi phí học đường của một sinh viên để nhận được cả hai loại tín thuế giáo dục và tiền học được miễn thuế.

Các tín thuế giáo dục khai trên mẫu đơn 8863. Xin tham khảo thêm ấn bản 970 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến các quy định ngoại lệ, bao gồm các mức giới hạn về nguồn thu nhập, áp dụng cho hai loại tín thuế này.

Tín thuế dành cho người để dành tiền nghỉ hưu - Saver's Credit

Loại tín thuế này nhằm giúp đỡ những người lao động có nguồn lợi tức hằng năm ở mức vừa và thấp muốn dành tiền cho tuổi nghỉ hưu. Nếu nguồn thu nhập trong năm của bạn ở dưới mức quy định áp dụng cho loại tín thuế này, và bạn có để tiền trong một quỹ hưu IRA, hay tham gia một chương trình hưu trí ở sở làm, chẳng hạn quỹ hưu 401 (k), bạn có thể đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế khi khai thuế hằng năm. Các mức giới hạn về lợi tức của tín thuế "Saver's credit" trong năm 2007 là $26,000 đối với người độc thân và người có gia đình nhưng khai riêng hồ sơ thuế (single and married filing separately); $39,000 dành cho người chủ gia đình (head of household), và $52,000 áp dụng cho những người khai chung hồ sơ thuế (joint filers).

Là một loại tín thuế dành cho các khoản tiền tiết kiệm hưu, ngoài các khoản tiền thuế tiết kiệm được từ số tiền để dành trong các quỹ hưu khác, người thọ thuế cũng nhận một khoản tín thuế "Saver's credit" khi họ khai thuế hằng năm. Bạn vẫn có thời gian từ nay đến ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế, ngày 15 tháng 4 năm 2008, để bỏ tiền vào quỹ hưu IRA và nhận tín thuế Saver's credit của năm 2007.

Tín thuế tiết kiệm năng lương tiêu thụ - Energy-Saving Tax Credits

Bạn có thể nhận được tín thuế này hay không còn tùy thuộc vào các loại vật liệu bạn mua để nâng cấp căn nhà là nơi cư ngụ chính của bạn. Các vật liệu này phải là các loại giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, bao gồm vật liệu cách nhiệt, cửa sổ, cửa ra vào lắp đặt mặt ngoài căn nhà, máy nước nóng, máy bơm nước nóng, hệ thống làm lạnh toàn bộ nhà. Tín thuế có mức giới hạn chung là $500 và các khoản giới hạn khác tính thêm được áp dụng cho từng loại vật liệu riêng. Chẳng hạn, tín thuế tiết kiệm năng lượng dành cho các cửa sổ là $200. Nếu trong năm 2006, bạn đã nhận được trọn số tiền $500 trên tín thuế lắp đặt các thiết bị có tác dụng tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, bạn không thể khai để nhận loại ín thuế này trong năm 2007 mặc dù bạn đã lắp đặt thêm những thiết bị đủ tiêu chuẩn mới cho căn nhà.

Các loại tín thuế tiết kiệm năng lượng được khai trên mẫu đơn 5695 (Form 5695).

Các loại tín thuế có thể giúp bạn tiết kiệm tiền - Tax Credits Can Save You Money

Các tín thuế kể trên có thể giúp bạn nhận một khoản tiền refund nhiều hơn hay làm giảm số tiền thuế bạn phải đóng. Thường thường, các tín thuế chỉ có thể giảm số tiền thuế bạn phải đóng xuống zero, nhưng cũng có loại tín thuế, như tín thuế EITC và tín thuế trẻ em (child tax credit), số tiền nhận được có thể nhiều hơn tiền thuế phải đóng. Mặc dù có loại tín thuế dành cho bất cứ ai với nguồn lợi tức bất kể là bao nhiêu, cũng có loại tín thuế nguồn lợi tức của người nhận phải nằm trong các khoản giới hạn. Các tín thuế EITC, tín thuế cho người dành tiền hưu, tín thuế giáo dục, và tín thuế trẻ em thuộc loại thứ hai.

Nếu đủ tiêu chuẩn, bạn có thể khai nhận bất cứ loại tín thuế nào cho dù bạn có liệt kê các chi phí để trừ thuế (itemized deductions) hay nhận mức miễn thuế tiêu chuẩn (standard deduction). Với mẫu đơn khai thuế 1040, bạn có thể khai nhận bất cứ loại tín thuế nào, tuy mẫu đơn này là mẫu đơn dài với nhiều chi tiết hơn các mẫu đơn khác. Với mẫu đơn thuế 1040A, bạn có thể khai để nhận các loại tín thuế kể trên ngoại trừ tín thuế tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Mẫu đơn 1040A là mẫu đơn thuế ngắn hơn. Với tín thuế EITC, bạn có thể khai với mẫu đơn 1040EZ. Xin tham khảo thêm các sách hướng dẫn sử dụng các mẫu đơn này để biết rõ hơn chi tiết về các loại tín thuế vừa được giới thiệu ở trên và các tín thuế khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.