Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đảng Cộng Sản Ở Ngã Ba Đường

22/10/200700:00:00(Xem: 6787)
Đảng Cộng Sản Ở Ngã Ba Đường

(Phê phán bài viết “Bộ mặt thật của những tổ chức đấu tranh đòi Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam.”)

Tạp chí Cộng sản số 11 đăng bài viết của tác giả Trần Duy Hương vu khống, xuyên tạc cuộc đấu tranh của chúng ta, quy kết những nhà đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam là lực lượng phản động.

Mở đầu bài viết, tác giả đã khẳng định mục tiêu của việc phê phán và vạch mặt những lực lượng Dân chủ ở Việt Nam là “DDể mọi người thấy được bản chất xấu xa, bộ mặt thật của họ, nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.” Thế nào là bản chất xấu xa, theo tác giả giải thích đó là việc chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN chứ không phải chống lại nhân dân, chống lại đất nước. Tác giả viết tiếp “DDó là một số người có quan điểm chính trị cơ hội một cách rõ ràng, hệ thống, có tham vọng chính trị lớn”, và ông đã khẳng định “Họ đang ngày càng lún sâu vào con đường lầm lạc”. Họ lầm lạc bởi vì họ đang mang tham vọng chính trị lớn, dám công khai đối đầu với Đảng Cộng sản, cả gan vuốt râu hùm.

Theo tác giả, họ là những người cơ hội “Mục đích của họ là làm suy yếu Đảng, tiến tới xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; thực hiện đa nguyên, đa đảng, lập các đảng phái đối lập nhằm đưa đất nước đi theo con đường khác.” Chúng ta đều hiểu con đường khác ở đây chính là con đường tiến lên văn minh theo các nước tiên tiến ở phương Tây, nhiều quốc gia Châu Á đã đi theo con đường đấy, mặc dù xuất phát điểm ban đầu của họ bằng hoặc thấp hơn chúng ta, nhưng sau thời gian ngắn họ đã vượt xa chúng ta. Nhật Bản là một ví dụ rõ nhất, từ xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam, giờ đây họ đã vươn lên thành một cường quốc, con đường mà người Nhật đã đi là bài học kinh nghiệm lớn cho Việt Nam.

Vận mệnh dân tộc và quyền lợi của người dân đã không được tác giả bàn đến, ông ta chỉ một mực bảo vệ và bênh vực Đảng. Nếu là một người cầm bút có lương tâm, thì tác giả đã dùng ngòi bút để phê phán những yếu kém khuyết điểm của Đảng, đả kích thói hư tật xấu của chế độ, lên án những sai phạm của các quan chức Cộng sản sa vào tham ô hủ hoá. Nhưng ông ta đã không làm như vậy, bởi vì ông ta được trả tiền để viết xuyên tạc và vu khống những người đang đấu tranh cho quyền lợi của dân.

Tác giả không đứng trên quan điểm khoa học, không viết để bênh vực dân mà viết để bảo vệ quyền lợi của Đảng và mưu cầu thăng tiến cho cá nhân, ông ta đã bôi đen hình ảnh của những người đang đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam, ông viết “Họ đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để nhen nhóm tổ chức ra những đảng phái, hòng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá nhà nước, chế độ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là những hành động vi phạm pháp luật, tất cả những hành động vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử.” Những vấn đề tác giả nói đến như “Khối đại đoàn kết dân tộc”, “An ninh chính trị”, “Trật tự xã hội”… đều là sản phẩm của chế độ Cộng sản, nói cách khác, đó là khối đại đoàn kết cộng sản, an ninh chính trị cộng sản và trật tự xã hội cộng sản, nếu ai dám chống lại thì sẽ bị xét xử theo “Luật” của Đảng Cộng sản..!

Tóm lại, đây là một bài văn tầm thường với những luận điệu cũ rích, nhàm chán và chung chung, lẩn tránh những vấn đề cơ bản nhất, nó giống như những bài diễn văn tẻ nhạt mà các quan chức Cộng sản vẫn thường “ddọc thuộc lòng như con vẹt” tại các diễn đàn chính trị, các hội nghị của Đảng. Với những bài viết kiểu này, vẫn là những luận điệu lừa dối mị dân, các học giả Cộng sản lại một lần nữa bịt mồm bịt miệng nhân dân, ngăn cấm mọi tiếng nói đối lập, khiến người dân phải sợ hãi và phục tùng, chỉ còn biết cam chịu quỳ gối dưới ách cai trị của Đảng. Bộ mặt thật của Đảng Cộng sản là một tập đoàn cơ hội, lợi dụng lá cờ đỏ búa liềm để lừa dối nhân dân, cố giữ lấy quyền lợi của thiểu số chóp bu trong Đảng, phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân cũng như đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Lịch sử thế giới đang bước vào thời điểm bước ngoặt vô cùng quan trọng. Cuộc khủng hoẳng năng lượng bước vào chu kỳ mới với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng mạnh. Nhận thức được thực tế trên, Trung Quốc, Nga và Mỹ đang có những sách lược lâu dài nhằm khống chế nguồn năng lượng của thế giới, mở rộng kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược. Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì con đường bảo thủ như hiện nay, thì sẽ trở thành sân sau của Trung Quốc, lại một lần nữa là tuyến đầu của cuộc xung đột trong thế kỷ 21, không có cơ hội để mở mày  mở mặt với thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường, một là họ sẽ tiếp tục duy trì nền độc tài toàn trị, để rồi trào lưu tiến bộ của loài người sẽ kết thành ngọn sóng nhấn chìm nó, hai là họ phải chấp nhận con đường tiến lên văn minh theo phương Tây để thoát khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới, tất cả vì mục tiêu chấn hưng dân tộc. Trong lịch sử, đất nước đã trải qua hai cuộc chấn hưng, lần thứ nhất là vào thời vua Ngô Quyền, ông được suy tôn là Tổ trung hưng của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ trong lịch sử đất nước. Lần chấn hưng thứ hai do vua Gia Long đặt nền móng, ông là vị vua đầu tiên thống nhất hai miền Nam Bắc, sáng lập ra triều Nguyễn, một vương triều hùng mạnh ở Châu Á thời bấy giờ.

Bước vào thế kỷ 21, dân tộc ta đang đứng trước cuộc chấn hưng lần thứ ba, kinh nghiệm của cuộc cải cách Minh Trị duy tân ở Nhật Bản cho thấy chỉ có thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, tiến lên văn minh theo phương Tây thì đất nước mới có cơ hội thoát xác để trở thành một quốc gia phát triển, tạo được vị thế lớn trên thế giới. Nhưng thực tiễn cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước đi theo con đường ngược lại.

Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm duy trì ách thống trị lên xã hội, ngày càng đi tới việc hoàn bị bộ máy nhà nước, cùng với thủ đoạn đàn áp, họ buộc phải tăng cường phương tiện hành động và tăng cường việc tập trung hoá quyền lực nhà nước. Do đó bộ máy nhà nước ngày càng phình to ra, trở thành một cơ thể ăn bám ghê sợ. Những thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản đều coi việc chiếm được bộ máy nhà nước là một thành quả lớn nhất của cách mạng, họ luôn khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Như vậy họ đang đi ngược lại lý luận của chủ nghĩa Mác về chuyên chính vô sản.

Khi tổng kết kinh nghiệm của các cuộc cách mạng, Mác đã viết: “Tất cả những cuộc chính biến đáng lẽ phải đập tan bộ máy nhà nước thì lại làm cho nó thêm hoàn bị. Các chính đảng lần lượt nối gót nhau đấu tranh giành chính quyền, đều coi việc đoạt lấy lâu đài nhà nước đồ sộ kia là chiến lợi phẩm chủ yếu của kẻ chiến thắng.” Vậy Đảng Cộng sản sau khi dành chính quyền phải sử dụng bộ máy nhà nước như thế nào" Về vai trò của nhà nước trong thời kỳ quá độ, Lênin đã khẳng định: “Trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH, cơ quan đặc biệt, bộ máy trấn áp đặc biệt là “nhà nước” vẫn cần thiết, nhưng nó là nhà nước quá độ, đó là “bộ máy” rất giản đơn, hầu như không cần có các cơ quan đặc biệt nữa mà chỉ có các tổ chức quần chúng vũ trang đơn giản.”

Như vậy là Đảng Cộng sản đã không thể hiện thực hoá lý luận của chủ nghĩa Mác về chuyên chính vô sản, nói đúng hơn là họ đã phản bội lại chủ nghĩa Mác. Đảng không ngừng tăng cường và củng cố sức mạnh bạo lực của nhà nước, cho nên nhà nước đó đã trở thành một con quái vật khổng lồ ghê sợ, bản chất tham tàn của nó đã được Lênin mô tả rất sinh động trong cuốn “Nhà nước và Cách mạng” như sau: “Quyền lực hành chính đó, - với tổ chức quan liêu và quân sự to lớn của nó, với bộ máy nhà nước phức tạp và cồng kềnh, tức là một đạo quân quan lại hàng nửa triệu người và một đạo quân lên tới hàng triệu binh lính và cảnh sát, cái cơ thể ăn bám đáng ghê sợ này như một tấm lưới khổng lồ trùm lên mình xã hội và bịt kín hết tất cả mọi lỗ chân lông, - quyền lực đó ra đời trong thời kỳ chuyên chế và chính quyền lực đó đã thúc đẩy cho nó nhanh chóng sụp đổ.”

Lời khẳng định trên của Lênin đã thành sự thật, Liên Bang Xô Viết hùng mạnh đã sụp đổ bởi chính quyền lực chuyên chế được thiết lập bởi nhà nước Cộng sản, nhà nước đó càng trở nên hoàn bị thì nó càng nhanh chóng sụp đổ, bởi vì nó đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài người.

Đảng Cộng sản cần phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, hòa nhập vào trào lưu tiến bộ của loài người, thoát khỏi những thành kiến trói buộc của chế độ xã hội, mạnh dạn từ bỏ con đường độc tài chuyên chế, chỉ như vậy Đảng mới có thể tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc chấn hưng đất nước. Còn nếu không, Đảng sẽ đi tới sự sụp đổ tất yếu bởi chính quyền lực chuyên chế đó.

Sài Gòn ngày 20 tháng 10 năm 2007

Đảng DCND, http://ddcnd.org/main/

24/06/2019(Xem: 404)
Trong cuộc chiến tranh Quốc cộng, một bên là Thế giới Tự Do, một bên là chủ nghĩa CSø bạo tàn,khát máu luôn đấu tranh bằng bạo lực thà giết lầm hơn tha lầm
24/06/2019(Xem: 724)
Vào ngày 28 tháng 6, tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Osaka. Chương trình nghị sự của chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chủ yếu, mỗi một vấn đề của chương trình là quan trọng một cách đặc biệt đối với châu Á.
24/06/2019(Xem: 1100)
Ngả Ba Trung Lương là địa danh của mũi tàu chia hai phần đất : một là đường rẻ vào thành phố Mỹ Tho –Tỉnh Tiền Giang , đường kia là Quốc lộ 4 chạy suốt các tỉnh miền Tây đến tỉnh tận cùng đất nước là tỉnh Cà Mau .
24/06/2019(Xem: 1425)
Hình ảnh Cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa án đã bị sửa đổi bởi các thành phần chống đối cộng đồng Việt Nam để bôi nhọ cộng đồng và ý nghĩa và thực tế của chế độ áp bức tại Việt Nam.
24/06/2019(Xem: 1180)
Lãnh đạo một đất nước là việc lớn, có thể đưa quốc gia đến hưng vong. Thế mà, hiện nay Chủ tịch nước Tàu là Tập Cận Bình lại lâm vào thế “Tứ bề thọ địch.” Nước Tàu phải đối đầu một lúc nhiều biến động trong nước và từ các nước bên ngoài đang nghi ngờ hay muốn tiêu diệt nước Tàu.
24/06/2019(Xem: 726)
Ước tính 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào chủ nhật 16/6/2019, và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục được diễn ra cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại.
24/06/2019(Xem: 457)
17 em sinh viên sắp hoặc đang theo học tại các đại học danh tiếng vùng Hoa-Thịnh-Đốn như George Mason University (GMU – Virginia), University of Maryland (UMD) & Montgomery Community College (MC) niên khóa 2019-2020 đã được tuyển chọn
23/06/2019(Xem: 776)
Ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị cai trị hà khắc dưới triều đại Erdogan. Hầu hết các nhà đối lập đều bị tìm cách cô lập. Chính Erdogan đã tuyên bố, "ai" nắm giữ chức Đô trưởng Istanbul là có thể giành được chiến thắng
23/06/2019(Xem: 1355)
việc ướp xác HCM đã được Bộ chính trị đảng Lao Động đặt ra ngay khi HCM còn sống vào năm 1967. Khi đó HCM còn sáng suốt, làm bài thơ chúc Tết năm 1968... Chắc chắn HCM phải biết quyết định ướp xác của Bộ chính trị đảng Lao Động, nhưng HCM không tỏ một dấu hiệu nào ngăn cản.
22/06/2019(Xem: 612)
kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam triệt để tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân đã được qui định trong Hiến Pháp, trong đó có quyền tự do ngôn luận, biểu tình và hội họp đã bị các luật tố tụng dân sự và hình sự tùy tiện giải thích để ngăn chận, bắt bớ; chấm dứt việc trấn áp, bỏ tù hoặc giam lỏng những dân oan đòi đất, những người biểu tình vì bảo vệ môi trường và toàn vẹn lãnh thổ; tức khắc trả tự do những tù nhân lương tâm
22/06/2019(Xem: 866)
Phương tiện kỹ thuật càng tinh xảo, con người càng dễ đi đến chỗ dối mình, dối người, hại mình, hại người, một cách tự nhiên, đến độ lòng chẳng có chút cắn rứt nào khi đã lỡ tạo ra những hậu quả xấu, làm khổ đau, thậm chí tổn hại đến sinh mệnh của kẻ khác.
22/06/2019(Xem: 883)
Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 6 hàng năm làm Ngày Tị nạn Thế giới-World Refugee Day, để nâng cao nhận thức về tình trạng của những người tị nạn trên khắp thế giới. Nghệ sĩ Nam Lộc, tác giả của hai nhạc phẩm tiêu biểu nói lên tâm trạng của người tị nạn Việt Nam sau năm 1975
22/06/2019(Xem: 584)
du lịch Đà Lạt thì lúc nào cũng mát dịu, nên thơ. Hoa được trồng khắp nơi ờ thành phố mộng mơ nầy. Hoa nở trên dọc theo hai bên đường từ sân bay Liên Khương về trung tâm thành phố. Hoa mọc đầy theo các sườn đồi, các con đường dốc dẫn đến những khu vực ngoại ô, làng xã ven thành phố.
22/06/2019(Xem: 551)
trong 14 năm cầm quyền bà Merkel đã thực hiện chính sách Nước Đức Trên Hết nhằm bảo vệ quyền lợi của Đức nhưng làm rạn nứt sự đoàn kết trong nội bộ Âu Châu, khối Euro và NATO. Tiêu biểu là các nước trong NATO cam kết chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng nhưng nước Đức liên tục thất hứa chỉ dành 1.5 % GDP vào quân đội.
22/06/2019(Xem: 636)
Cách nay gần mười năm (2010) một người sưu tập tác phẩm Nôm kỳ cựu ở Sàigòn có nhường tôi vài quyển sách Nôm viết tay, trong đó có một quyển mỏng gồm 10 trang, hình như là phần còn lại của một quyển lớn hơn đã bị hư rách (?). Mười trang nầy thì hai trang cuối không quan trọng vì là những bài thơ không có gì đặc biệt. Riêng 8 trang đầu rất đáng chú ý, đó là 226 câu lục bát nói về hai đề tài
Tin công nghệ
Kỳ 2: Những Mất Mát Không Thể Vãn Hồi
Khoảng cuối tháng 06/2019, theo trang Reuters, Futurewei Technologies, một bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ của Huawei tại Mỹ đã tuyên bố tách ra khỏi tập đoàn để hoạt động độc lập.
Tháng 06/2019, sau 4 năm sử dụng chiếc kính HoloLens trong hoạt động kinh doanh, Airbus đã công bố hợp tác với Microsoft để bán các chương trình được thiết kế riêng cho HoloLens cho các công ty khác trong ngành công nghiệp hàng không và phòng thủ
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.
Tính đến tháng 06/2019, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều đó cũng khiến các công ty của Mỹ chịu tổn thất nặng nề.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo mới công bố, các nhà khoa học đã phát hiện ra một cặp ngoại hành tinh (exoplanet - hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời) ở một hệ sao gần chúng ta, chúng có kích cỡ tương đương với Trái Đất.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo phát ngôn viên của Google, công ty đã ngừng sản xuất hai mẫu tablet chưa ra mắt và sẽ không có thiết bị nào kế nhiệm cho chiếc Pixelbook Slate. Thay vào đó, công ty sẽ chuyển hướng nguồn lực và tập trung hơn vào dòng laptop Pixelbook.
Facebook đang có dự án cực kỳ tham vọng, tạo ra trật tự tài chính mới cùng dịch vụ tiền ảo Libra của hãng, hợp tác với 27 đối tác lớn như Visa, Uber, Mastercard, PayPal, Coinbase… Nhưng chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Facebook công bố dự án mới, các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng lo ngại. Khoảng giữa tháng 06/2019, nghị sĩ Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của nghị viện Mỹ đã lên tiếng cho biết Facebook nên ngừng phát triển Libra, và lôi danh sách scandal trong những năm qua của Facebook ra để biện luận cho ý kiến của bà.
Hồi đầu năm 2019, HMD Global đã phải đối mặt với búa rìu dư luận sau khi người ta phát hiện ra một số chiếc Nokia 7 Plus gửi dữ liệu thiết bị về Trung Quốc. HMD đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Đến khoảng giữa tháng 06/2019, hãng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo vụ việc không tái diễn.