Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Ai Đang Nhạo Báng Lịch Sử - Càng Đề Cao Mác-Lenin, Càng Hạ Thấp Xã Hội Chủ Nghĩa

05/10/200700:00:00(Xem: 7263)

Hoa Thịnh Đốn.-   “Liên Xô - quê hương của Cách mạng Tháng Mười đã không còn nữa, nhưng bản chất ưu việt và những cống hiến to lớn của chủ nghĩa xã hội đối với nhân loại là không thể phủ nhận.”

- “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không làm mất đi những giá trị vốn có của chủ nghĩa xã hội; mà càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn tính chất quyết liệt, gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại ngày nay; càng hiểu rõ hơn những bước thăng trầm của cách mạng trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.” 

-  “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách; sự nhận thức ngày càng rõ hơn thấy mình “bị lừa dối”, bị phản bội, và tích cực tham gia hơn vào cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội của các lực lượng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu; sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc theo con đường phi tư bản chủ nghĩa ở các nước Mỹ - Latinh mới đây cho thấy rõ triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ này, tuy vẫn còn rất nhiều trở ngại, khó khăn, phức tạp.”

Đó là kết luận lạc quan đầy kịch tính của Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự trong bài viết phổ biến trên báo Điện tử của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28-9 (2007).

Thái độ tiếc nuối cái qúa khứ vàng mã đã tan rã ở Nga và các nước Xã hội chủ nghĩa trong Liên bang Xô viết của Hưởng phản ảnh chân thật nếp tư duy bệnh họan đang tìm cách áp đặt lên nhân dân của  một nhúm  “Nhà tư tưởng” trong đảng CSVN.

Họ còn cả gan rêu rao: “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ của Ðảng ta năm 1991 đã sáng suốt chỉ ra (và được Ðại hội VIII, Ðại hội IX khẳng định lại), một tầm nhìn, một tư tưởng chiến lược cơ bản rất đúng đắn, sâu sắc như sau: "Chủ nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử". (Nguyễn Đức Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, có đóng góp lớn vào Nghị quyết 1991)

Điểm cốt lõi của Nghị quyết 1991, thời  “bảo thủ -giáo điều- kiên định” Đỗ Mười  làm Tổng Bí thư, viết: “ Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.”

Từ đó đến nay đảng CSVN đã  vịn vào lập trường  tụt hậu, chậm tiến này để bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn cho thiểu số  3 triệu đảng viên trên quyền lợi của 80  triệu dân còn lại. Nhưng nhân dân vẫn phải bị cai trị bởi nhóm thiều số vì dân không có quyền và không có súng!

Vì vậy lớp người này mới huênh hoang: “DDi theo con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, gần tám thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Đó là bằng chứng hùng hồn thể hiện bản chất ưu việt và sức sống của chủ nghĩa xã hội, khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang đi.”  (Nguyễn Mạnh Hưởng)

Có gì ngụy biện hơn không" Bao nhiêu triệu  xác người Việt Nam đã phải trả cho các “thắng lợi” của đảng CSVN" Từ cái được gọi là chiến thắng “chấn động địa cầu”  Điện Biên Phủ năm 1953 đến “rung chuyển thế giới” ở Sài Gòn ngày 30-4-1975, phúc lợi nào đã đem lại cho đất nước và con người Việt Nam"

Sau Điện Biên Phủ, 20 triệu dân miền Bắc được gì ngoài ngô sắn và lao động như súc vật để phục vụ cho chính sách bành trướng quân sự của  đảng được Nga-Tầu  yểm trợ ở Đông Dương"

Thảm kịch hàng trăm ngàn người dân vô tội bị ám hại  trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong thập niên 50 là bằng chứng  của tội ác xấu xa nhất của đảng Cộng sản, sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong Nam thì có vụ Cộng sản thảm sát tập thể trên 3000 Quân-Cán-Chính trong vụ tấn công Thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhưng sau ngày “giải phóng miền Nam” 1975, 25 triệu dân của miền đất trù phú này đã trải qua một đọan đời “tán gia bại sản”. Cuộc sống  trâu ngựa cho bằng với nhân dân vô sản miền Bắc đã được “chính quyền cách mạng” áp đặt lên nhân dân miền Nam cùng lúc mở ra nhiều nhà tù, trại tập trung để nhốt đối phương vừa thất trận.

Kết quả là cả nước chết đói. Người, người, cả Nam lẫn Bắc  tìm đường bỏ nước ra đi.   Hàng chục, nếu không là hàng trăm ngàn người dân vô tội đã bị Hải tặc thảm sát hay  bị chết chìm dưới biển Đông  trên đường tìm tự do.

Nếu những thảm cảnh vừa kể là  “thắng lợi” của đảng Cộng sản, sau khi họ thành công đánh bại hai “ddế quốc”  Pháp và Mỹ  để  thống nhất đất nước thì có cay đắng nào lớn hơn không"

Cho đến năm 1986 khi nguồn viện trợ từ Nga-Tầu và các nước xã hội chủ nghĩa cạn kiệt, đảng CSVN đã bị dồn vào chân tường để tìm cách sống còn.  Nhưng “ánh sáng ở cuối đường hầm” đã cứu sống đảng và nhân dân ra khỏi lầm than  không do những cái đầu “siêu việt” của đảng CSVN mà nhờ vào lời khuyên của một số trí thức Kinh tế Tư sản còn sót lại trong Nam.

Đó là công của những người như hai Cựu Phó Thủ tướng VNCH, Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo và Ông Nguyễn Văn Diệp, Cựu Tổng trưởng Kinh tế.

Chính ba người này đã có những đóng góp quan trọng cho chính sách Đổi Mới của Nguyễn Văn Linh khi Linh trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội đảng kỳ VI  năm 1986.

Do đó, bất kỳ sự khoe khoang nào của người Cộng sản Việt Nam về điều được gọi là thành công ngày nay là kết qủa của “sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”  là hành động của những kẻ “thấy người sang bắt quàng làm họ”, nếu không muốn nói là thiếu thành thật và bất xứng.

Càng ngụy biện hơn khi Nguyễn Mạnh Hưởng nói rằng thành công ngày nay  là do đảng CS đã biết “lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười (Nga), con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…”

Nhưng cũng đáng ngạc nhiên là nếu biết đảng đã chọn đúng đường  cho mình  đi mà sao cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều  đảng viên  hoang mang, dao động" Những lời kêu gọi đảng viên phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh vẫn ra rả ngày đêm"

Chẳng hạn như trong bài báo ngày 5-5 (2007), Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã viết về điều kiện để  nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng: “Một mặt, đòi hỏi Đảng phải kiên định chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, phải vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng. Yêu cầu bức xúc hiện nay là phải nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng, tiếp tục làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận... Kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.”

Tại sao Phẩm lại “ddòi hỏi đảng” phải thế này, thế nọ" Nhưng đảng là ai và Phẩm là ai"  Chẳng nhẽ đảng là kẻ vô hình hay chỉ là một băng đảng mà ngay kẻ đứng đầu như Nông Đức Mạnh cũng không biết phải làm gì khi cán bộ đảng viên không còn tin vào đảng nữa"

Hay là Phẩm muốn nhạo báng đảng" Ngay cả Nguyễn Mạnh Hưởng và Nguyễn Đức Bình có biết rằng càng khoe cái gỉa tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì họ càng làm cho Xã hội Chủ nghĩa xấu đi trước những diễn biến  phủ nhận Cộng sản hàng ngày trong cuộc sống ở Việt Nam"

Ngày nay trên thế giới chỉ còn lại 3 nước Cộng sản, ngoài Việt Nam, là Trung Hoa, Bắc Hàn và Cuba. Nước Tầu, nhờ có Đặng Tiểu Bình biết sớm mở cửa mời Tư Bản vào làm ăn để cứu nguy kinh tế từ thập niên 70, Bắc Hàn và Cuba vẫn tiếp tục nghèo nàn và lạc hậu.

Riêng Bắc Hàn, sau một thời gian ương ngạnh muốn dùng lá bài chế tạo vũ khí Nguyên Tử để đồi đầu với Tư Bản cũng đã phải đầu hàng nhượng bộ Thế giới Tự do để tồn tại.  Bắc Hàn đã đồng ý đình chỉ các hoạt động nguyên tử có thể đưa đến việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt để đổi lấy viện trợ.

Tại Thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) ngày 4-10 (2007), chính Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il đã ký cam kết với Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-hyun không chế tạo vũ khí nguyên tử, một trong những nỗ lực  tiến đến thống nhất đất nước.

Hàn quốc bị chia đôi sau cuộc chiến từ năm 1953. Ngày nay, Nam Hàn là một cường quốc kinh tế ở Chấu Á trong khi nhân dân Bắc Hàn không đủ ăn và là một trong những dân tộc chậm tiến nhất trên thế giới.

Vì vậy khi Nguyễn Mạnh Hưởng “mơ ngủ” viết rằng “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách…” là sự bịa đặt gian dối không đánh lừa được ai.

Càng hợm hĩnh hơn khi Hưởng và những cái đầu “tư tưởng đất thịt” còn hy vọng viển vông về sự hồi sinh anh hùng của một Nhà nước Cộng sản tại Nga và tại các nước trong khối Liên Bang Xô viết cũ.

Giấc mộng nhìn thấy một châu Mỹ -La Tinh (Lat America) sẽ được nhuộm đỏ bởi Chủ nghĩa Mác-Lenin của đội ngũ Cán bộ Tư tưởng và Khoa giáo đảng CSVN cũng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các dân tộc của Châu này muốn trở lại thời ăn hang ở lỗ. /-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
Hai tuần sau ngày tổng tuyển cử 3/11, việc đếm phiếu đã gần hoàn tất. Tuy chưa chính thức nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden coi như thắng cử với 79 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu cử tri đoàn, Tổng thống Donald Trump được 73.3 triệu phiếu và 232 phiếu cử tri đoàn.
Các phụ nữ sẽ có ít nhất 14 ghế trong Quốc Hội Thứ 117, đạt mức kỷ lục mới đối với đại diện phụ nữ.Trong năm 2018, toàn quốc đã bầu 127 phụ nữ -- và 48 phụ nữ da màu – vào Hạ Viện và Thượng Viện. Vào ngày 3 tháng 1 sắp tới, ít nhất 141 phụ nữ, gồm 51 phụ nữ da màu sẽ được tuyên thệ nhậm chức. 8 cuộc tranh cử liên quan đến phụ nữ chưa được tuyên bố tính tới ngày 16 tháng 11, có nghĩa là con số này có thể sẽ còn cao hơn.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin nói một lời cảm ơn cái quốc gia này, cảm ơn tất cả những mối quan hệ tương tác qua lại, cảm ơn sự cộng sinh giữa người với người, người với vạn vật muôn loài nhưng trên hết là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái hình hài này, cho con sự sống này.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.