Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam: Sách Trắng Tôn Giáo - Thừa Thải Tẻ Nhạt

09/02/200700:00:00(Xem: 6013)
Việt Nam: Sách Trắng Tôn Giáo - Thừa Thải Tẻ Nhạt

Việt Nam: Sách Trắng Tôn Giáo - Thừa Thải Tẻ Nhạt, Hiến pháp Cho ‘Tự Do’, Pháp Lệnh Lại ‘Kìm Kẹp’

  Việt Nam Cộng sản công bố  tài liệu về Tôn giáo ngày 1/2 (2007) được gọi là "Sách trắng" mang tên "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam"

Nguyễn Thế Dương, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khoe với báo chí tại Hà Nội: "Việt Nam là một đất nước rất ôn hoà trong quan hệ giữa các tôn giáo, có truyền thống đoàn kết tôn giáo".

Theo Báo Lao Động (2-2-2007),  "Sách trắng dày 87 trang cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình phát triển các tôn giáo tại VN cũng như các chính sách của nhà nước VN đối với tín ngưỡng, tôn giáo."

Trước khi tìm hiểu xem "các chính sách"  này đã vi phạm Hiến pháp và xâm phạm quyền tự do Tín ngường và Tôn giáo của người dân như thế nào, ta nên cố  "phấn khởi" đọc lời mở đầu: "Nước Việt Nam có truyền thống văn hoá lâu đời và là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội."

"Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, ngay từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (năm 1946) đến Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay đều luôn khẳng định quyền "tự do tín ngưỡng, tôn giáo" là một trong các quyền cơ bản của con người. ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo; các tín đồ theo tôn giáo khác nhau cùng chung sống hài hoà trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam."

Tài liệu viết tiếp: "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: "Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật"; đồng thời khẳng định chủ trương ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân.

Nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh."

Nhưng tại sao Việt Nam lại  ra "Sách trắng" về Tôn giáo vào lúc này" Lời Mở đầu giải thích:  "Tuy nhiên, ở trong nước và ngoài nước, do thiếu thông tin và do những định kiến nhất định, vẫn có những người chưa hiểu hết và hiểu chưa đúng về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Để giúp bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm hiểu rõ và đầy đủ hơn tình hình tôn giáo và chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu cuốn sách "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam".

Thứ nhất, chả ai có "định kiến nhất định" với các Tôn giáo tại Việt Nam mà chỉ có "định kiến nhất định" với đảng Cộng sản mà thôi.

Tại sao" Vì cái đảng cầm quyền độc tài này đã coi các Tôn giáo chẳng ra gì.  Tuy  kêu gọi các Tổ chức Tôn giáo vận động tín đồ ủng hộ các chính sách của đảng, nhưng đảng chỉ  "nhớ" đến Tôn giáo  khi nào có  lợi cho đảng và sử dụng các Tổ chức Tôn giáo như một công cụ.  Các Tổ chức Tôn giáo còn  bị chi phối bởi Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị-xã hội ngoại vi do đảng lập ra để kiểm soát và lũng đọan các tổ chức, chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Đội ngũ những người CSVN không hề tin vào đời sống thiêng liêng của con người, nói chi đến Chúa, Phật, Thần, Thánh nên mới có trên 90 phần trăm đảng viên và Đại biểu Quốc hội đã ghi "Không" vào phần "Tôn giáo" trong lý lịch cá nhân.   Hai chữ "Vô thần" đã trở thành đặc trưng của người Cộng sản Việt Nam.

Không những thế, đảng còn tìm đủ mọi cách và vẽ ra đủ thứ Nghị quyết, Pháp lệnh để trói buộc các Tôn giáo, người theo đạo và hành đạo.  Bằng chứng hiển nhiên nhất đã phơi bầy trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo của  ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18-6-2004.  Năm tháng sau, ngày 15-11-2004, Pháp lệnh có hiệu lực thi hành.

Sách Trắng khoe: "Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có 6 chương, 41 điều đã thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo do các tôn giáo tự giải quyết theo Hiến chương, Điều lệ của các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với việc quản lý các hoạt động tôn giáo được quy định cụ thể theo hướng cải cách các thủ tục hành chính như trình tự, thời hạn, phân cấp rõ thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo; làm lành mạnh hóa các quan hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế."

Nội dung đầy rẫy "hoa lá cành" này đã không diễn ra trong thực tế đối với các Tổ chức Tôn giáo, nhất là các Tôn giáo không chịu để cho Mặt trận Tổ Quốc kiểm soát như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Tăng thống Thích Huyền Quang đứng đầu, Giáo hội Công giáo và Phật giáo Hòa Hảo (Cụ Lê Quang Liêm). Đồng bào Thiểu số ở Tây nguyên (Cao nguyên miền Nam) và miền Thượng du miền Bắc  theo đạo Tin lành và Thiên Chuá giáo tiếp tục bị ám hại.

Bản Tuyên bố của Human Rights Watch ở  New York, ngày  14/06/ 2006 viết: "Các viên chức Việt Nam tiếp tục ép buộc đồng bào Thiểu số theo đạo Thiên Chúa phải ký lời thề bỏ đạo, dù Nhà nước đã thông qua vào năm ngoái (2005) những điều ngăn cấm những hành động này. Chính quyền tại một số khu vực còn hạn chế đi lại giữa các dân làng này qua làng kia, đặc biệt đối với các lý do tôn giáo, nếu không được phép của Chính phủ. Giáo dân cũng bị ngăn cấm tập họp tại nhiều khu vực, ngoại trừ các buổi tập hợp này được chủ tọa bởi các Vị Chăn chiên đã được Nhà nước công nhận."

(Vietnamese officials continue to force Montagnard Christians to sign pledges renouncing their religion, despite passage of new regulations last year banning such practices. Authorities in some areas restrict freedom of movement between villages - in particular for religious purposes not authorized by the government - and ban Christian gatherings in many areas unless they are presided over by officially recognized pastors.) 

Như vậy thì tự do tín ngưỡng ở chỗ nào  mà Sách trắng dám viết: "Năm 1958, khi trả lời câu hỏi của các cử tri Hà Nội: "Tiến lên chủ nghĩa xã hội thì tôn giáo có bị hạn chế không"", Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc lại thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo: "Không. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, tín ngưỡng hoàn toàn tự do. Ở Việt Nam ta cũng vậy"

Đã thế  Hiến pháp đầu tiên 1946 còn công nhận quyền "Tự do tín ngưỡng" của Công dân nơi Điều 10; Hiến pháp 1959 ghi trong Điều 26: "Công dân nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào."

Hiến pháp tu chính năm 1980 cũng lập lại quyền này trong Điều 68: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước."

Và sau cùng, Hiếp pháp Tu chính năm 1992, trong Điều 70 viết chi tiết hơn: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước."

Nhưng hai chữ "Tự Do" của CSVN lại có nghĩa chỉ  được làm những điều "có phép", hay thực hành theo "điều kiện" của Chính phủ nên Tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo đã biến thành thứ " Đặc Quyền, Đặc lợi" dành cho Nhà nước sử dụng và ban phát cho những ai chịu chấp hành theo lệnh đảng.

Vì vậy mà các biện pháp  kiểm soát Tôn giáo đã ghi trong Điều 11 của Pháp lệnh ngày 18-6-2004:

"1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.

2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện."

Tại sao  "lễ nghi tôn giáo" và "giảng đạo" mà  cũng chỉ được phép thực hiện " tại các cơ sở tôn giáo""  Như vậy, những Tín đồ ở xa  nơi Thờ phượng như Nhà thờ hay Đền Chùa thì làm sao đến dự lễ  hay cầu nguyện được"

Việc làm này đã được đảng CSVN áp dụng trên khắp miền Bắc đối vớI đồng bào theo đạo Công giáo, từ sau 1954 nên nhiều Nhà thờ đã bị bỏ hoang, nhiều giáo dân không còn cơ hội giữ đạo trọn vẹn theo giáo luật.

Đảng CSVN phủ nhận tố cáo "cấm đạo" nhưng hạn chế người có đạo hành đạo cũng chẳng khác gì ép buộc người ta bỏ đạo.

Hành động "nhúng tay vào mọi sinh hoạt tôn giáo" còn được chứng minh trong Điều 12 của Pháp lệnh: "Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm đăng kí chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm diễn ra tại cơ sở đó với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã); trường hơp tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng kí thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận."

Đến Điều 13 còn vi phạm trắng trợn quyền hành đạo của người Tu hành và tiếm quyền của cấp Giáo phẩm lãnh đạo trực tiếp các Tu sỹ  : "1. Người đang chấp hành án phạt tù hoặc đang bị quản chế theo quy định của pháp luật thì không được chủ trì lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng đạo, quản lí tổ chức của tôn giáo và chủ trì lễ hội tín ngưỡng. 2. Đối với người đã chấp hành xong các hình phạt hoặc biện pháp xử lí hành chính quy định tại khoản 1 Điều này, chỉ sau khi được tổ chức tôn giáo đăng kí hoạt động và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được chủ trì lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng đạo và quản lý tổ chức của tôn giáo."

Đối với các Tổ chức đoàn, hội của các Tổ chức Tôn giáo  cũng phải có phép và chịu  kiểm soát của Nhà nước, theo như Điều 16: "1. Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lí, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

b. Có hiến chương,điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

c) Có đăng kí hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;

d) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp; đ. Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận."

Ngay cả chuyện tu hành của công dân và quyền phong chức của nội bộ Tôn giáo cũng phải thông qua nhà nước, theo như các chi tiết ghi trong Điều 21 : " 1. Người đi tu tại các cơ sở tôn giáo phải trên cơ sở tự nguyện, không ai được ép buộc hoặc cản trở. Người chưa thành niên khi đi tu phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 2. Người phụ trách cơ sở tôn giáo khi nhận người vào tu có trách nhiệm đăng kí với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo."

Điều 22 viết: "1. Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp có yếu tố nước ngoài thì còn phải có sự thoả thuận trước với cơ quan quản lí nhà nước về tôn giáo ở trung ương. 2. Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được Nhà nước thừa nhận:

a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

b) Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc;

c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

3. Việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

4. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng kí về người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo với cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền."

Nhóm chữ "yếu tố nước ngoài" là nhắm thẳng vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Công giáo nói chung và riêng Việt Nam mỗi khi Tòa thánh Vatican muốn phong chức một Giám mục, Tổng Giám mục hay Hồng y thì ứng viên phải được sự đồng ý của đảng CSVN.

Tại sao chuyện nội bộ này lại phải qua mạng lưới gạn lọc của Nhà nước và với mục đích gì, nếu không phải là  muốn nhúng tay vào chuyện nộ bộ các Tôn giáo"

Ngay cả chuyện đào tạo cũng không thoát khỏi bàn tay của đảng. Điều 24 đã chứng minh: 

 "1. Tổ chức tôn giáo được thành lập trường đào tạo, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

2. Việc thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chiêu sinh của trường đào tạo tôn giáo phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, tự nguyện của thí sinh và điều lệ hoạt động của trường đã được phê duyệt.

Môn học về lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam là các môn học chính khoá trong chương trình đào tạo tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

3. Việc mở các lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở lớp.

4. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể trường đào tạo, mở lớp bồi dưỡng tôn giáo do Chính phủ quy định."

Điều được gọi là "Môn học về lịch sử Việt Nam"  là nhắm thằng việc buộc Tu sinh phải học về Hồ Chí Minh, lịch sử đảng CSVN và Chủ nghĩa Mác-Lênin như các Sinh viên cấp Đại học và Cao đẳng. Hai chữ "chính khóa" có nghĩa là  các môn chính bắt buộc, nếu không đủ điểm, Thí sinh hay Tu sinh không được cấp bằng tốt nghiệp.

Chuyện giản dị nhưng nhiêu khê của Nhà nước Việt Nam trong Pháp lệnh Tín ngường, Tôn giáo năm 2004  là như thế mà cần gì phải ra Sách trắng để giải thích và tuyên truyển  cho phí tiền của nhân dân"

Tập Tài liệu này chẳng làm cho sinh hoạt của các Tôn giáo sáng lên chút nào. Nó chỉ  làm cho mặt mũi Đảng đen đuốc thêm mà thôi. -/-

Phạm Trần

(02/07)

20/09/2019(Xem: 122)
Hơn một tháng đi xa, nay trở về nhà. Tôi mở cửa sổ nhìn ra công-viên cây xanh sau nhà. Ngôi trường học mẫu giáo vẫn còn đóng cửa ngủ yên. Lũ học trò không còn xuất hiện nô-đùa ồn ào như những ngày còn học
20/09/2019(Xem: 69)
Người ta bảo biển Florida đẹp thì tôi đi, Ừ thì biển đẹp thật, trời xanh mây trắng, nước biển như ngọc…
20/09/2019(Xem: 83)
Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày nhà nước Cộng sản Việt Nam mất chủ quyền và không có đồng minh ở Biển Đông.
19/09/2019(Xem: 760)
Thành Tôn không những là bạn thiết của nhiều văn nghệ sĩ mà còn là người cung cấp những nguồn tư liệu sách xưa người khác không có. Khi ai cần, đến tìm ông, ông sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và thậm chí còn phục chế, sao lại, hay làm riêng một bản sao tặng lại
19/09/2019(Xem: 342)
Tôi gọi phó phẩm/sản để chỉ những sáng tác dựa trên tác phẩm chánh và khác bộ môn cũng như khác bề dài. Kim Vân Kiều và Lục Vân Tiên có những phó phẩm đặc biệt như tranh vẽ, thơ vịnh, tuồng hát bội, tuồng cải lương, các bản nhạc, bài đờn, và kể cả điêu khắc.
19/09/2019(Xem: 1441)
Họ lấy nhau vì tình, những năm đầu êm đẹp lắm, con cái lần lượt ra đời đủ cả nếp tẻ.
18/09/2019(Xem: 397)
Truyện Thơ Bạch Viên bản khắc của Bửu Hoa Các, Phật Trấn, bắt đầu với thầy Huyền Trang đi tìm nơi mình có thể tu hành. Thầy tìm được chùa Phi Lai đúng ý nên trụ lại đây.
18/09/2019(Xem: 994)
Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.
18/09/2019(Xem: 816)
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa.
18/09/2019(Xem: 642)
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc Hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông,
18/09/2019(Xem: 605)
Trong mấy tháng qua, các cuộc biểu tình triền miên và rầm rộ ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của không ít người Việt ở trong và ngoài nước.
18/09/2019(Xem: 620)
Ăn uống vốn là lẽ đương nhiên và hết sức thường tình của con người cũng như mọi loài khác trên thế gian này.
17/09/2019(Xem: 745)
Mục đích chính yếu nội dung bài viết này, chúng tôi chỉ muốn trình bầy về tình yêu trai gái của người quốc gia, có lương tâm, có lòng nhân ái, có tình người, không phân biệt tôn giáo hay giai cấp trong một xã hội tự do dân chủ
17/09/2019(Xem: 985)
Sau hơn ba mươi năm nghề ‘thầy thuốc’ ông ta về hưu ở tuổi sáu mươi chín. Ông ở nhà lo cơm nước cho vợ. Chiều, vợ đi làm về, có sẵn một bữa cơm sốt canh nóng cho hai vợ chồng là tình nghĩa biết chừng nào.
17/09/2019(Xem: 540)
có nhân vật Đào Trinh trong truyện, tôi nghĩ đây là truyện thơ Đào Trinh-Xuân Hương, một truyện thơ ở Miền Bắc, không được phổ biến nhiều trong học giới và cũng chẳng thấy bản quốc ngữ nào xuất phát từ đây
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 09/2019, Bob Iger - Giám đốc điều hành của Disney, đồng thời cũng vừa từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Apple sẽ ra mắt một cuốn sách vào cuối tháng. Iger đã chia sẻ một số trích đoạn quan trọng về Steve Jobs - đối tác, đồng nghiệp và là người bạn thân thiết của ông.
Tựa những sợi tơ trời – mảnh dẻ và tinh tế - những sợi khí sốc, phát sáng được phủ khắp trời phía Chòm sao Thiên Nga (Chòm Cygnus).
Khoảng giữa tháng 09/2019, có vẻ như Facebook vẫn chưa có ý định từ bỏ phát triển các thiết bị phần cứng, nhằm kết nối mọi người trên thế giới. Hãng đã tiếp tục ra mắt Portal TV, một thiết bị giúp biến chiếc TV thành công cụ chat video.
Lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến công ty, khi tư cách thành viên của họ trong nhiều nhóm lợi ích khác nhau liên tục bị đe dọa
Giá dầu hiện đã qua thời kỳ hoàng kim do sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến, nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh còn Tổ Chức Các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) không đồng ý cắt giảm thêm sản lượng
Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Bên cạnh đó, nó cũng là thiết bị đầu tiên với thiết kế như vậy từ một thương hiệu lớn. Việc phát hành sản phẩm được lên kế hoạch cho tháng 04/2019 nhưng đã phải hoãn lại do một số lỗi kỹ thuật.
Hồi năm 2016, Ủy Ban Châu Âu EC yêu cầu Apple trả lại 13 tỷ Euro, tương đương 14.3 tỷ USD tiền thuế cho Ireland. EC cho rằng doanh nghiệp Mỹ nhận nhiều lợi ích thuế "bất hợp pháp" trong 20 năm. Cả chính phủ Ireland lẫn Apple đều phản đối yêu cầu được đưa ra.
Trong khi bay từ Munich đến Singapore hồi đầu tháng 09/2019, một hành khách đã chụp được hình ảnh của một cơn bão sét đang diễn ra và bắt gặp một điều bất ngờ: tia sét khổng lồ.
Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng mà còn đang khiến tất cả mọi người ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ chấn thương và rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi biến đối khí hậu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Apple sắp đầu tư một khoản tiền lớn vào Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính cường lực cho iPhone
Khoảng giữa tháng 09/2019, Facebook đã công bố chi tiết về Hội đồng giám sát tối cao chuyên nhiệm về các quyết định nội dung – có quyền phản bác ý kiến của CEO Mark Zuckerberg.
Khoảng giữa tháng 09/2019, các nhà khoa học tại Viện MIT đã phát minh ra một vật liệu đen hơn cả Vantablack – loại vật liệu phủ của chiếc BMW X6 siêu đen. Vật liệu mới được làm bằng sợi nano carbon với cấu trúc xếp dọc (CNT) phủ trên các lá nhôm khắc chlorine (clo). Kết quả là nó có thể hấp thụ đến 99.995% ánh sáng chiếu vào.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, một cựu giám đốc nhà mạng Orange, Yves Maitre đã được chọn làm CEO mới của HTC.
Khoảng giữa tháng 09/2019, trong một thí nghiệm lâm sàng nhỏ ở đại học California, các nhà khoa học cho biết có thể họ đã tìm ra được liều thuốc giúp làm giảm được tốc độ của gen biểu sinh trong cơ thể, đây là loại gen được biết đến như chiếc đồng hồ đo độ tuổi của con người. Nói đơn giản là có vẻ họ đã làm ra được liều thuốc “cải lão hoàn đồng”.
Khoảng giữa tháng 09/2019, theo thông tin từ SCMP, cuộc sống của một người phụ nữ trẻ ở miền Đông Trung Quốc đã hoàn toàn bị đảo lộn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi.