Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hãy Để Cho Dân Tự Quyết Định Người Đại Biểu Của Chính Mình

19/01/200700:00:00(Xem: 5867)

Hãy Để Cho Dân Tự Quyết Định Người Đại Biểu Của Chính Mình

(Tác giả Hữu Hải là bút hiệu của một đảng viên CSVN, hiện đang còn công tác trong ban tuyên giáo của đảng CSVN. Ông đã được đào tạo để làm cán bộ tuyên truyền cho đảng cộng sản. Nhưng càng nghiên cứu về lý luận cộng sản thì ông càng nhìn thấy bản chất xấu của cộng sản. Ông Hữu Hải trong thời gian tới sẽ ly khai khỏi đảng cộng sản, công khai tên tuổi của mình để tham gia vào phong trào dân chủ.)

 Là nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ do thực dân Pháp đô hộ và giai cấp phong kiến áp bức bóc lột. Các tầng lớp nhân dân lao động khát khao có được độc lập, tự do, thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ. Độc lập dân tộc đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại, chế độ phong kiến đã trở thành lỗi thời kìm hãm phát triển.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, với các khẩu hiệu: "Đánh đuổi thực dân Pháp lật đổ chế độ phong kiến giành chính quyền về tay NHÂN DÂN; Xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân". Cương lĩnh chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930 đã chỉ ra rằng: sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội là một chế độ tốt đẹp nhất, ở đó không còn chế độ người bóc lột người, mọi người đều được làm chủ cả về kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội; một xã hội do Đảng cộng sản lãnh đạo, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của NHÂN DÂN, lợi ích của dân tộc. Toàn thể NHÂN DÂN Việt Nam hãy đoàn kết xung quanh Đảng mà hạt nhân của nó là ban chấp hành trung ương để tiến hành thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Với những khẩu hiệu rất đi vào lòng người, đánh trúng vào lòng khát khao của toàn dân tộc đang bị áp bức, bóc lột, đã tạo ra động lực to lớn, huy động được mọi lực lượng của toàn dân tộc đi theo Đảng, không sợ hy sinh gian khổ, đã làm nên cuộc cách mạng tháng Tám thành công, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á ra đời, kháng chiến bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhân dân các dân tộc Việt Nam lại tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên Điện Biên lịch sử, Hoà bình lập lại, cuộc kháng chiến "chống Mỹ cứu nước" lại tiếp diễn, nhân dân Việt Nam lại nguyện một lòng đi theo Đảng, lớp lớp thanh niên lên đường "giải phóng" miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau hơn 30 năm chiến đấu, gian khổ hy sinh, miền Nam hoàn toàn "giải phóng", nước nhà thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công. Niềm hân hoan tràn đầy về tự hào dân tộc, tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam đã từng tổng kết (xin được trích đại ý): "có được những thắng lợi to lớn như vậy đó là nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; dân tộc Việt Nam có được một Đảng quang vinh gánh vác lấy sứ mệnh lịch sử của dân tộc...".

Phải chăng Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng vĩ đại" Công bằng mà nói cũng có những thời điểm Đảng thật "vĩ đại", Đảng "vĩ đại" ở chỗ: Đảng đã biết khoét sâu nỗi đau của dân tộc bị thực dân đô hộ và chế độ phong kiến bóc lột tàn nhẫn nhân dân lao động, trong lúc người dân đang chịu cảnh lầm than nô lệ khao khát thoát khỏi cảnh áp bức, mong mỏi có được tự do mong mỏi có cơm ăn, áo mặc, thì một luồng sinh khí mới thổi vào lòng dân, cuốn hút nhân dân sẵn sàng xả thân mình để giành lấy "độc lập tự do". Đó là cái "vĩ đại" của Đảng chăng"!

Đúng như vậy: nước nhà độc lập, tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên: "chủ nghĩa xã hội", nhân dân Việt Nam càng nhận thấy các mục tiêu của Đảng ngày càng xa rời thực tế, những người suốt đời đã hy sinh cho lý tưởng của Đảng ngày càng thấy hẫng hụt bởi các mục tiêu của Đảng ngày càng chứng tỏ rằng đã không thể thực hiện được; lý tưởng của Đảng ngày càng xa rời thực tế, xã hội ngày càng bất công, dân chủ ngày càng bị thắt chặt, bóc lột vẫn tiếp diễn, chỉ khác là trước đây số người bóc lột ít hơn (chỉ có địa chủ, cường hào), thì ngày nay được thay bằng một tầng lớp quan lại cộng sản với số lượng nhiều hơn, hình thức bóc lột tinh vi, xảo quyệt hơn.

Thử hỏi trong xã hội Việt Nam ai giàu có hơn được những người Đảng viên cộng sản" Muốn làm giàu nhanh, chỉ có một con đường duy nhất đó là tiến thân có chức quyền và muốn có được chức quyền tất yếu phải vào Đảng và chỉ có vào Đảng thì mới được đề bạt, cất nhắc.

Như vậy chính Đảng đã dùng những chiêu bài độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội để tung hứng, hô hào nhân dân đi theo Đảng, coi nhân dân là công cụ, là phương tiện để thực hiện mục đích của Đảng. Khi đã giành được mục đích thì Đảng quay lưng lại với nhân dân. Thật là quá muộn khi mà đến bây giờ Đảng mới tìm mọi cách để lấy lại lòng tin của nhân dân. Chính Lênin đã chỉnh huấn Đảng cộng sản Liên Xô rằng: "khuyết điểm lớn nhất, hay nói cách khác, nguy cơ của một Đảng cầm quyền là duy trì quá lâu những ưu điểm của mình". Sai lầm lớn nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là luôn tự cho mình là lực lượng duy nhất, được nhân dân tin yêu, vì nhân dân đã một lòng đi theo đảng trong suốt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nay nhân dân cũng sẽ tiếp tục đi theo đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thực tế đến nay chưa ai dám đứng ra tổ chức trưng cầu dân ý để có số liệu chính xác, nhưng dám chắc rằng phần lớn quần chúng nhân dân đã từ lâu không còn tin vào Đảng cộng sản nữa rồi, trong đó có phần không nhỏ bất bình với Đảng. Bởi vì chính Đảng đã không thực hiện những điều hứa với dân, cộng theo đó là đa số Đảng viên có chức quyền đã bị thoái hoá, đồi bại, làm cho nhân dân phẫn nộ. Đảng cộng sản đã không chứng tỏ được là đội quân tiên phong, là lực lượng duy nhất được nhân dân thừa nhận là người đại diện cho nhân dân, đại diện cho lợi ích của dân tộc Việt Nam và như vậy Đảng sẽ không và không thể giữ mãi cương vị cai trị đất nước.

Sau bao nhiêu năm đi trái với quy luật, lấy sự duy ý trí của đảng áp đặt lên các quan hệ kinh tế, làm cho đất nước tụt hậu so với các nước khu vực và thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam đã có bước thoả hiệp đó là: đã có những điều chỉnh quan trọng phù hợp với qui luật phát triển, chấp nhận sự vận hành của cơ chế thị trường, thừa nhận các qui luật kinh tế tồn tại khách quan, ghi nhận nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại bình đẳng... Tuy nhiên Đảng chưa thật sự "cởi trói" cho nền kinh tế phát triển vì tất cả các hoạt động kinh tế đều gắn tính định hướng xã hội chủ nghĩa; vừa nói các thành phần kinh tế bình đẳng, vừa nói kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Nếu tiếp tục vận hành theo cơ chế này thì có nghĩa là vẫn có sự kìm hãm phát triển.

Tuy nhiên đây chỉ là duy ý chí, cố gắn cái "mác" của Đảng vào để duy trì sự kiểm soát. Thực tế thì các quan hệ kinh tế đã và đang tuột khỏi tầm tay với của Đảng, cũng như trong nguyên tắc "tập trung dân chủ" của Đảng. Không thể có cùng một lúc vừa có tập trung, lại vừa có cả dân chủ, đã có tập trung thì không có dân chủ, dân chủ mà tập trung thì thứ dân chủ đó chỉ là ngụy trang cho bản chất độc đoán chuyên quyền của đảng cộng sản; nó chỉ là công cụ để phục vụ mục đích tập trung trong thời đại ngày nay khi mà dân chủ nó đang là xu thế tất yếu. Chính vì vậy quá trình thực hiện nguyên tắc này đã làm cho Đảng ngày càng độc đoán chuyên quyền.

Chính chủ nghĩa MácLênin đã đưa ra luận điểm vô cùng sai trái rằng: "cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, điều kiện kinh tế quyết định thái độ chính trị-xã hội". Khi Đảng cộng sản đã chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần cùng tồn tại thì theo đó phải có hệ thống chính trị thích ứng với nó. Không thể duy trì mãi chế độ độc Đảng, đó là quy luật. Lịch sử sẽ phán xét những người cố tình níu kéo duy trì chế độ độc đảng và trực tiếp cầm quyền, vì nó là nguyên nhân duy nhất kìm hãm sự phát triển của đất nước. Nói như cụ Hoàng Minh Chính, nhà ly khai, nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đã nói: "chế độ độc đảng nó như bình sữa vô tận giành riêng cho giới lãnh đạo cộng sản". Đúng như vậy, không phải giới lãnh đạo cộng sản không biết mà hiểu biết rất rõ là đằng khác. Vấn đề là khi chấp nhận đa nguyên thì quyền lực chính trị bị chia sẻ, cùng với nó là quyền lợi kinh tế bị mất đi, "bình sữa" dành riêng cho giới lãnh đạo cộng sản sẽ không còn nữa, vì vậy bằng mọi giá phải duy trì lấy nó.

Trong thực tế chúng ta đã nghe lúc nào Đảng cũng tuyên bố: quyền lãnh đạo của Đảng là không thể chia sẻ. Tuy nhiên qui luật là qui luật, những ai đi trái với qui luật sẽ bị qui luật trừng phạt.

Nhận thức được tính tất yếu của thời đại, dám hy sinh những quyền lợi riêng của mình để vì lợi ích của toàn dân tộc, của đất nước, đó cũng là hành động cao cả, lịch sử ghi nhận, nhân dân trân trọng. Không sao cả nếu Đảng cộng sản vẫn được nhân dân tin yêu thì quyền lãnh đạo của Đảng đâu có mất đi, chế độ đa nguyên chính trị nó chỉ tạo ra động lực thúc đẩy xã hội phát triển tốt lên mà thôi. Không phải một đảng phái khác ra đời là giành giật lấy quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Nhân dân sẽ quyết định ai sẽ là đại diện cho nhân dân đứng ra QUẢN TRị đất nước, chứ không phải là CAI TRị đất nước, và chỉ có nhân dân mới có quyền đó. Không ai và không bất cứ ai có quyền tự cho mình là đại diện nhân dân Việt Nam, và dân tộc Việt Nam.

Đó là chân lý, với ý nghĩa đó, Đảng cộng sản Việt Nam hãy trả lại cho dân tộc Việt Nam cái quyền mà hơn 60 năm qua Đảng đã cố bám giữ lấy, bất chấp công lý đã lên tiếng đòi lại.

Hà nội, tháng 12/2006

Một đảng viên lâu năm của Đảng cộng sản Việt Nam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn gây ra cả khủng hoảng kinh tế. Nhiệm vụ của tân Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi là sẽ đối đầu trực tiếp với cuộc khủng hoảng kinh tế này và trợ giúp người dân ngay khi nhậm chức.
Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá.
Ngày thứ ba 17 tháng 3 năm 2020 nghe tin cô Thái Thanh ra đi, dẫu biết cô đã 86 tuổi, cái tuổi của Sinh, Lão, Bệnh và bây giờ là Tử. Giữa lúc bệnh dịch Covid_19 lây lan hoành hành khắp nơi, mọi người đều bị cách ly ở nhà, chẳng ai gặp ai, tôi thật ngậm ngùi thương cảm Cô mất trong hoàn cảnh éo le, không có bạn bè thăm viếng, đưa tiễn...
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.