Hôm nay,  

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

05/10/201000:00:00(Xem: 5288)

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

Cung kiếm  gánh giang san.

LêHiến&NHH
Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010, lúc 5 giờ Chiều, tại Nhà hàng Seafood Paracel, 15583 Broohurst Street, thành phố Westmisnster, Hội ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, theo thông lệ hàng năm đều tổ chức buổi hội ngộ vào trung tuần tháng mười dương lịch. Nhưng đặc biệt năm nay, Hội sẽ tổ chức với chủ đề trang trọng Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. Theo Thư Mời, Hội cũng thông báo cho biết đã có nhiều Hội Đoàn Đồng Môn SVSQ/TB/TĐ trên toàn quốc Hoa Kỳ hưởng ứng về tham dự nhu Liên Hội SVSQ/TB/TĐ, Hội Louisiana, Hội Florida, Hội Arizona, Hội Georgia, Houston, Austin, Dallas Texas, Sacramento, San Diego, San Jose.
Lần mở trang sách cũ, được biết theo Hiệp Ước Việt Pháp ký kết tại Vịnh Hạ Long ngày 5 tháng 6 năm 1948, Quốc Gia Việt Nam được công nhận là một nước độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp. Tám tháng sau đó, một hiệp ước ngày 8 tháng 3 năm 1949 ký kết giữa Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Aurial tại điện Elysée , Pháp cam kết sẽ giúp Việt Nam thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
Theo cựu Đaị Tá Thiết Giáp Hà Mai Việt ghi trong cuốn Thép và Máu, một sách sưu tập công phu, nhiều chi tiết cho biết quốc trưởng Bảo Đại ban hành dụ số 12, ngày 15-7-1951 Lệnh Động Viên tập thể, đào tạo thành phần sĩ quan để chỉ huy các đơn vị quân đội thay thế người Pháp. Hai trường Sĩ Quan Trừ Bị được thiết lập, trường Nam Định xử dụng một phần doanh trại Camp Carreau nằm trong khuôn viên nhà máy sơị Nam Định. Trường Thủ Đức xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú cách Chợ Thủ Đức hai cây số, một số nhà trú ngụ cho Sinh Viên Sĩ Quan là những dãy nhà lá , vách phên tre tam thời. Những học sinh có bằng trung học đệ nhất cấp trở lên trình diện nhập các khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, thâu nhận 250, nhân lực thuộc các tỉnh từ Huế vào Miền Nam. Khoá 1 SQTB Nam Định, nhân lực  thuộc các tỉnh từ Quảng Trị ra Bắc với 356 thì đã có 197 SVSQ có bằng tú tài hay cử nhân, trong đó SVSQ Nguyễn Phú Đức có bằng tiến sĩ luật khoa. Chương trình và thời gian huấn luyện bao gồm tương tự như trường sĩ quan hiện dịch thời điểm lúc đó, thời gian huấn luyện từ 6 tháng đến chín tháng,  tùy thuộc nhu cầu chiến sự, không kể thời gian tham dự các cuộc hành quân thực tập khoảng một, hai tháng. Hai khóa SQTB Thủ Đức và Nam Định này khai giảng ngày 1-10-1950 và mãn khóa ngày 1-6-1951. Tổng số sĩ quan tốt nghiệp gồm 495 thiếu úy và 85 chuẩn úy.  
Từ khóa 1 đến khóa 5, hay từ khóa 1/1951 đến khóa 5/1954 thì Sĩ quan tốt nghiệp cuả các khóa này mang cấp bậc Thiếu Úy. Từ khóa 6, 1955 trở về sau, Sĩ quan tốt nghiệp mang cấp Chuẩn Úy, tuy nhiên cũng có những Sinh Viên Sĩ Quan không đủ điểm nên ra trường với cấp Thượng Sĩ.
Cũng kể từ năm 1955, trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được đổi tên là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, vì ngoài nhiêm vụ đào tạo Sĩ quan Bộ Binh, trường còn đảm nhiệm đào tạo cho tất cả các binh chủng chuyên môn thuộc những quân binh chủng bao gồm Quân Nhu, Quân Cụ, Truyền Tin, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Quân Vận, Hành Chánh Tài Chánh, Võ Thuật và Thể Dục Quân Sự.
Tháng 7 năm 1963, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức lại cải tổ tách rời các trường của từng quân binh chủng biệt lập, quản trị và trực thuộc binh sở, binh chủng chuyên ngành và Tổng Cục Quân Huấn Bộ Tổng Tham Mưu.
Do đó, Trường Bộ Binh Thủ Đức chỉ còn nhiêm vụ chính là đào tạo các Sĩ Quan Trừ Bị. Nhưng cũng được giao thêm trọng trách đào tạo các khóa Đại Đội Trưởng, Khóa Tiểu Đàn Trưởng và Bộ Binh Cao cấp, Khóa Huấn Luyện Viên, Khóa Hoàn Hảo Sĩ Quan (dành cho  Sĩ quan có chiến công, nhưng chưa thụ huấn hay xuất thân từ các trường Sĩ quan), Khóa Sĩ quan Quân Y trưng tập (những Bác Sĩ, Nha Sĩ, Duợc Sĩ được huấn luyện căn bản quân sự để vào phục vụ trong quân đội); hoặc các khóa đào tạo căn bản quân sự cho binh chủng Không quân, Hải quân và Cảnh sát Quốc Gia.


Nói chung việc thành lập Quân Đội Quốc Gia của một nước Việt Nam độc lập, trong Khối Liên Hịệp Pháp, bắt đầu khởi động việc đào tạo sĩ quan chỉ huy qua trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 10-1951, Sáu trăm sĩ quan mãn khóa được phân phối đi các đơn vị hỗn hợp cấp trung đòan do Pháp chỉ huy. Coi như đó chỉ là mới dàn dựng chuẩn bị cho những cái đầu tàu. Cho đến hai năm sau, ngày 1-4-1953 mới có lệnh tổng động viên, khi tình hình chiến tranh leo thang nhiều nơi, vì nhu cầu cần thành lập các đơn vị khinh quân để thay thế quân Pháp rút khỏi những đồn bót . Ngày 12-4-1954, lệnh Tổng Động Viên tập thể thanh niên tuổi từ 21 đến 23 (sinh từ 1-1-1929 đến 31-12-1933). Những thanh niên hạng tuổi này có khoảng 1250 đủ điều kiện học vấn, bằng trung học đệ nhất cấp trở lên được chỉ định trình diện các quân khu và đưa vào Thủ Đức nhập học khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị, lúc đó không đủ phòng ốc tiếp nhận, nên thặng dư 250 SVSQ, và chuyển lên thụ huấn tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khi mãn khoá trở về lại Thủ Đức dự lễ tuyên thệ mãn khóa cùng ngày với khóa 5 như thường lệ.
Trong vòng 24 năm trên các doanh trại thuộc vùng trời những ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, Trường Bộ Binh Thủ Đức kể từ tháng 10 - 1951 đến tháng 10 - 1974, tất cả đã có 85 khóa Sĩ Quan Trừ Bị với tổng số 84, 223 Sĩ quan tốt nghiệp kể cả sĩ quan từ các Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia gửi đến thụ huấn. Ngoài ra cũng đã hoàn thành cho quân lực 43 khóa Đại Đội Trưởng; 9 khóa Tiểu Đoàn Trưởng và Bộ Binh Cao Cấp. Qua thành tích này, trường Bộ Binh Thủ Đức được 2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội và ân thưởng giây biểu chương mầu Anh dũng Bội Tinh.
Theo niên giám 31-1-1974, Sĩ quan chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa với tổng số 81 tướng lãnh, trong số có 23 xuất thân sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Nam Định thuộc các khóa 1, 2, 3, 4 và 5, tỷ lệ 26%; 21 xuất thân trường Võ Bị Đà lạt, tỷ lệ 25%. Số còn lại 49% là xuất thân từ các nơi khác như trường Sĩ Quan Tông, Sơn Tây; Huế; Phú Bài; Nước Ngọt; Vũng Tàu; Hải Quân.
Chỉ mang nhiệm vụ cuả Sĩ Quan Trừ Bị, nhưng mọi người đã ý thức trách nhiệm quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nên thật đúng là một thành phần ưu tú của tổ quốc đã được huy động và phục vụ đắc lực trên phương diện quân sự cũng như hành chánh. Nhiều sĩ quan trừ bị đã gánh vác trọng trách trong chính quyền như Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Quận Trưởng. Nhìn sang lãnh vực quân sự có nhiều sĩ quan trừ bị đảm nhiệm các chức vụ cao cấp, Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Trưởng Liên quân, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn, Sư Đoàn, Lữ Đoàn, Tư Lệnh Quân Chủng, Binh Chủng, Tư Lệnh Quân Đoàn, Sư Đoàn, Trung Đoàn, Thiết Đoàn Trưởng, Tổng Cục Trưởng, Cục Truởng, Trưởng Phòng Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Đoàn, Sư Đoàn . . .
Người dân miền Nam và thế giới yêu chuộng tự do vẫn hằng tiếc thương hàng hàng, lớp lớp anh hùng tử sĩ của cuộc chiến quốc cộng, trong đó ít nhất cũng có nhiều ngàn Sĩ Quan Trừ Bị đã anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu, bảo vệ đời sống hậu phương. Sau 35 năm buông súng bởi thế lực và quyền lợi ngoại bang, những cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức bây giớ đang lưu lạc bất cứ nơi nào trên các nước, cũng  vẫn mang nặng tinh thần gắn bó yêu thương, đoàn kết, hướng về mái trường xưa, hãnh diện vì Danh Dự, Trách Nhiệm luôn luôn  chung sức với cộng đồng tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ phú cường.
 Quan sát thành viên Ban Chấp Hành ghi nơi Bản Tin Sinh Hoạt cuả Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, đang điều hành bởi Nguyễn Trọng Thu ( Khóa 12 ), Hội Trưởng, Vũ Đình Trung (khóa 1/70), Tổng Thư Ký và hai Hội Phó, nhiều Ủy Viên chuyên môn, Ban Giám Sát, Ủy Ban Cứu Trợ TPB và Ban Cố Vấn, tất cả bao gồm 28 thành viên, gồm đủ mọi thành phần cựu SQTB trải dài từ Khóa 1/1951 lâu năm nhất, cho đến khóa trẻ trung gần kề là 2/72, sự kiện này chứng tỏ mối quan tâm  chung lưng sát cánh trong mọi hoàn cảnh và thời gian, thật đáng  để cho con em chúng ta có thể vững tin vào một ngày mai trung hưng của dân tộc Việt Nam vậy (LêHiến&NHH).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Medi-Cal hiện nay đang chăm sóc y tế cho khoảng 1/3 dân số California, đang đi đầu trong cuộc cách mạng y tế toàn dân ở nước Mỹ.
Sky River Casino hào hứng giới thiệu một loạt những chương trình khuyến mãi vô cùng kích thích vào Tháng Tư này, hứa hẹn một Mùa Xuân ngập tràn cơ hội vui đùa, kích thích, và trúng lớn. Thêm vào đó, Sky River Casino thật là hãnh diễn và kích thích loan báo việc vừa mới kết hợp với Đội Bóng Đá Sacramento Republic FC. Việc kết hợp này không chỉ nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm giải trí cho quý vị khách cũng như 'fan' mà còn nhằm vinh danh và hỗ trợ di sản phong phú của Bộ tộc Wilton Rancheria và sự kết nối có từ thời tiên tổ của Bộ tộc với vùng Sacramento.
Pechanga Resort Casino hãnh diện tổ chức Cuộc Tranh Giải Golf Pro-Am Thường Niên Lần Thứ 17 của Character Media vào những ngày 9 Tháng Tư, 2024 tại sân Golf thượng hạng Journey at Pechanga của cơ sở resort-casino này. Cuộc tranh giải thể thao đặc biệt này sẽ có sự tham dự của những tay Golf nữ tên tuổi như Ashley Lau, Robyn Choi, Jennifer Chang, Soo Bin Joo và Ssu-Chia Cheng.
Quý vị không có bảo hiểm răng hoặc bảo hiểm mắt? Quý vị chưa có giấy tờ cư trú hợp pháp và cần ghi danh Medi-Cal? Gia đình quý vị có cần giúp đỡ về thực phẩm không? Kính mời quý vị đến hội chợ mang chủ đề sức khỏe của chúng tôi vào Thứ Bảy tuần này từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại Valley High School, 1801 S Greenville St., Santa Ana, CA 92704! Tất cả các dịch vụ đều miễn phí! Hãy mời bạn bè và hàng xóm của quý vị cùng tham gia!
Vào trưa ngày Thứ Năm 4 tháng 4 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với tổ chức Truyền Thông Gốc Phi California (California Black Media) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về Listas California, một chương trình của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Thống Đốc California (Cal OES), nhằm dành cho phụ nữ vai trò trung tâm của gia đình trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai.
Để có phương tiện cho việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2568-2024 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California sẽ được tổ chức tại Công Viên Garden Grove Park, Thành Phố Garden Grove, Miền Nam California vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, 04 và 05 tháng 5 năm 2024 với Chủ Đề “Phật Giáo và Hòa Bình”
Tại Chùa Từ Ấn, 32693 Gruwell St Wildomar, CA 92595 do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh làm Viện Chủ, TT. Cũng là Hội Phó Hội Thân Hữu Già Lam, đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng Niệm 40 năm Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ viên tịch và họp mặt Thân Hữu Già Lam Lần Thứ 18 -2024, diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu, ngày 05 và Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2024. Buổi lễ tưởng niệm Cúng kỵ Ôn Già Lam và Hiệp kỵ quý Thầy hội viên Hội THGL trong đó có Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, HT. Thích Thái Siêu, HT. Thích Hạnh Tuấn, HT. Thích Quảng Thanh… diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024, tham dự buổi lễ ngoài quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni trong hội Thân Hữu Già Lam đến từ các Tiểu Bang tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada … còn có một số đông Phật tử tham dự.
7:30 sáng Chúa Nhật ngày 7/4/2024, nhà thờ Chúa Cứu Thế, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California tổ chức Đại Hội Suy Tôn lòng Chúa Thương Xót lần thứ 24, chủ đề Thánh Thể- Bí Tích Xót Thương...
Listas California là một chương trình của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Thống Đốc California (Cal OES), nhằm dành cho phụ nữ vai trò trung tâm của gia đình trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai.
1. Sinh hoạt: Lớp Khí Công vào Thứ Ba, ngày 16 và 30 tháng 4, 2024, 9 AM – 10:30 AM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. / 2.Trợ giúp thực phẩm vào Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. /3.Sinh hoạt: Thủ công mỹ thuật – Làm Vòng Đeo Tay vào Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024, 2:30 PM – 4 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. / 4.Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân vào Thứ Bảy 13 tháng 4, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. 5. Sinh hoạt: Thủ công mỹ thuật – Làm Quạt Hoa Giấy vào Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024, 2:30 PM – 4 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.