Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

05/10/201000:00:00(Xem: 4314)

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

Cung kiếm  gánh giang san.

LêHiến&NHH
Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010, lúc 5 giờ Chiều, tại Nhà hàng Seafood Paracel, 15583 Broohurst Street, thành phố Westmisnster, Hội ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, theo thông lệ hàng năm đều tổ chức buổi hội ngộ vào trung tuần tháng mười dương lịch. Nhưng đặc biệt năm nay, Hội sẽ tổ chức với chủ đề trang trọng Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. Theo Thư Mời, Hội cũng thông báo cho biết đã có nhiều Hội Đoàn Đồng Môn SVSQ/TB/TĐ trên toàn quốc Hoa Kỳ hưởng ứng về tham dự nhu Liên Hội SVSQ/TB/TĐ, Hội Louisiana, Hội Florida, Hội Arizona, Hội Georgia, Houston, Austin, Dallas Texas, Sacramento, San Diego, San Jose.
Lần mở trang sách cũ, được biết theo Hiệp Ước Việt Pháp ký kết tại Vịnh Hạ Long ngày 5 tháng 6 năm 1948, Quốc Gia Việt Nam được công nhận là một nước độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp. Tám tháng sau đó, một hiệp ước ngày 8 tháng 3 năm 1949 ký kết giữa Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Aurial tại điện Elysée , Pháp cam kết sẽ giúp Việt Nam thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
Theo cựu Đaị Tá Thiết Giáp Hà Mai Việt ghi trong cuốn Thép và Máu, một sách sưu tập công phu, nhiều chi tiết cho biết quốc trưởng Bảo Đại ban hành dụ số 12, ngày 15-7-1951 Lệnh Động Viên tập thể, đào tạo thành phần sĩ quan để chỉ huy các đơn vị quân đội thay thế người Pháp. Hai trường Sĩ Quan Trừ Bị được thiết lập, trường Nam Định xử dụng một phần doanh trại Camp Carreau nằm trong khuôn viên nhà máy sơị Nam Định. Trường Thủ Đức xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú cách Chợ Thủ Đức hai cây số, một số nhà trú ngụ cho Sinh Viên Sĩ Quan là những dãy nhà lá , vách phên tre tam thời. Những học sinh có bằng trung học đệ nhất cấp trở lên trình diện nhập các khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, thâu nhận 250, nhân lực thuộc các tỉnh từ Huế vào Miền Nam. Khoá 1 SQTB Nam Định, nhân lực  thuộc các tỉnh từ Quảng Trị ra Bắc với 356 thì đã có 197 SVSQ có bằng tú tài hay cử nhân, trong đó SVSQ Nguyễn Phú Đức có bằng tiến sĩ luật khoa. Chương trình và thời gian huấn luyện bao gồm tương tự như trường sĩ quan hiện dịch thời điểm lúc đó, thời gian huấn luyện từ 6 tháng đến chín tháng,  tùy thuộc nhu cầu chiến sự, không kể thời gian tham dự các cuộc hành quân thực tập khoảng một, hai tháng. Hai khóa SQTB Thủ Đức và Nam Định này khai giảng ngày 1-10-1950 và mãn khóa ngày 1-6-1951. Tổng số sĩ quan tốt nghiệp gồm 495 thiếu úy và 85 chuẩn úy.  
Từ khóa 1 đến khóa 5, hay từ khóa 1/1951 đến khóa 5/1954 thì Sĩ quan tốt nghiệp cuả các khóa này mang cấp bậc Thiếu Úy. Từ khóa 6, 1955 trở về sau, Sĩ quan tốt nghiệp mang cấp Chuẩn Úy, tuy nhiên cũng có những Sinh Viên Sĩ Quan không đủ điểm nên ra trường với cấp Thượng Sĩ.
Cũng kể từ năm 1955, trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được đổi tên là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, vì ngoài nhiêm vụ đào tạo Sĩ quan Bộ Binh, trường còn đảm nhiệm đào tạo cho tất cả các binh chủng chuyên môn thuộc những quân binh chủng bao gồm Quân Nhu, Quân Cụ, Truyền Tin, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Quân Vận, Hành Chánh Tài Chánh, Võ Thuật và Thể Dục Quân Sự.
Tháng 7 năm 1963, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức lại cải tổ tách rời các trường của từng quân binh chủng biệt lập, quản trị và trực thuộc binh sở, binh chủng chuyên ngành và Tổng Cục Quân Huấn Bộ Tổng Tham Mưu.
Do đó, Trường Bộ Binh Thủ Đức chỉ còn nhiêm vụ chính là đào tạo các Sĩ Quan Trừ Bị. Nhưng cũng được giao thêm trọng trách đào tạo các khóa Đại Đội Trưởng, Khóa Tiểu Đàn Trưởng và Bộ Binh Cao cấp, Khóa Huấn Luyện Viên, Khóa Hoàn Hảo Sĩ Quan (dành cho  Sĩ quan có chiến công, nhưng chưa thụ huấn hay xuất thân từ các trường Sĩ quan), Khóa Sĩ quan Quân Y trưng tập (những Bác Sĩ, Nha Sĩ, Duợc Sĩ được huấn luyện căn bản quân sự để vào phục vụ trong quân đội); hoặc các khóa đào tạo căn bản quân sự cho binh chủng Không quân, Hải quân và Cảnh sát Quốc Gia.


Nói chung việc thành lập Quân Đội Quốc Gia của một nước Việt Nam độc lập, trong Khối Liên Hịệp Pháp, bắt đầu khởi động việc đào tạo sĩ quan chỉ huy qua trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 10-1951, Sáu trăm sĩ quan mãn khóa được phân phối đi các đơn vị hỗn hợp cấp trung đòan do Pháp chỉ huy. Coi như đó chỉ là mới dàn dựng chuẩn bị cho những cái đầu tàu. Cho đến hai năm sau, ngày 1-4-1953 mới có lệnh tổng động viên, khi tình hình chiến tranh leo thang nhiều nơi, vì nhu cầu cần thành lập các đơn vị khinh quân để thay thế quân Pháp rút khỏi những đồn bót . Ngày 12-4-1954, lệnh Tổng Động Viên tập thể thanh niên tuổi từ 21 đến 23 (sinh từ 1-1-1929 đến 31-12-1933). Những thanh niên hạng tuổi này có khoảng 1250 đủ điều kiện học vấn, bằng trung học đệ nhất cấp trở lên được chỉ định trình diện các quân khu và đưa vào Thủ Đức nhập học khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị, lúc đó không đủ phòng ốc tiếp nhận, nên thặng dư 250 SVSQ, và chuyển lên thụ huấn tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khi mãn khoá trở về lại Thủ Đức dự lễ tuyên thệ mãn khóa cùng ngày với khóa 5 như thường lệ.
Trong vòng 24 năm trên các doanh trại thuộc vùng trời những ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, Trường Bộ Binh Thủ Đức kể từ tháng 10 - 1951 đến tháng 10 - 1974, tất cả đã có 85 khóa Sĩ Quan Trừ Bị với tổng số 84, 223 Sĩ quan tốt nghiệp kể cả sĩ quan từ các Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia gửi đến thụ huấn. Ngoài ra cũng đã hoàn thành cho quân lực 43 khóa Đại Đội Trưởng; 9 khóa Tiểu Đoàn Trưởng và Bộ Binh Cao Cấp. Qua thành tích này, trường Bộ Binh Thủ Đức được 2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội và ân thưởng giây biểu chương mầu Anh dũng Bội Tinh.
Theo niên giám 31-1-1974, Sĩ quan chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa với tổng số 81 tướng lãnh, trong số có 23 xuất thân sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Nam Định thuộc các khóa 1, 2, 3, 4 và 5, tỷ lệ 26%; 21 xuất thân trường Võ Bị Đà lạt, tỷ lệ 25%. Số còn lại 49% là xuất thân từ các nơi khác như trường Sĩ Quan Tông, Sơn Tây; Huế; Phú Bài; Nước Ngọt; Vũng Tàu; Hải Quân.
Chỉ mang nhiệm vụ cuả Sĩ Quan Trừ Bị, nhưng mọi người đã ý thức trách nhiệm quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nên thật đúng là một thành phần ưu tú của tổ quốc đã được huy động và phục vụ đắc lực trên phương diện quân sự cũng như hành chánh. Nhiều sĩ quan trừ bị đã gánh vác trọng trách trong chính quyền như Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Quận Trưởng. Nhìn sang lãnh vực quân sự có nhiều sĩ quan trừ bị đảm nhiệm các chức vụ cao cấp, Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Trưởng Liên quân, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn, Sư Đoàn, Lữ Đoàn, Tư Lệnh Quân Chủng, Binh Chủng, Tư Lệnh Quân Đoàn, Sư Đoàn, Trung Đoàn, Thiết Đoàn Trưởng, Tổng Cục Trưởng, Cục Truởng, Trưởng Phòng Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Đoàn, Sư Đoàn . . .
Người dân miền Nam và thế giới yêu chuộng tự do vẫn hằng tiếc thương hàng hàng, lớp lớp anh hùng tử sĩ của cuộc chiến quốc cộng, trong đó ít nhất cũng có nhiều ngàn Sĩ Quan Trừ Bị đã anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu, bảo vệ đời sống hậu phương. Sau 35 năm buông súng bởi thế lực và quyền lợi ngoại bang, những cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức bây giớ đang lưu lạc bất cứ nơi nào trên các nước, cũng  vẫn mang nặng tinh thần gắn bó yêu thương, đoàn kết, hướng về mái trường xưa, hãnh diện vì Danh Dự, Trách Nhiệm luôn luôn  chung sức với cộng đồng tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ phú cường.
 Quan sát thành viên Ban Chấp Hành ghi nơi Bản Tin Sinh Hoạt cuả Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, đang điều hành bởi Nguyễn Trọng Thu ( Khóa 12 ), Hội Trưởng, Vũ Đình Trung (khóa 1/70), Tổng Thư Ký và hai Hội Phó, nhiều Ủy Viên chuyên môn, Ban Giám Sát, Ủy Ban Cứu Trợ TPB và Ban Cố Vấn, tất cả bao gồm 28 thành viên, gồm đủ mọi thành phần cựu SQTB trải dài từ Khóa 1/1951 lâu năm nhất, cho đến khóa trẻ trung gần kề là 2/72, sự kiện này chứng tỏ mối quan tâm  chung lưng sát cánh trong mọi hoàn cảnh và thời gian, thật đáng  để cho con em chúng ta có thể vững tin vào một ngày mai trung hưng của dân tộc Việt Nam vậy (LêHiến&NHH).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) xin mời quí cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch lần thứ ba 17/06/2021
Với tinh thần của mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần ý nghĩa qua cuộc thi viết văn để các bạn trẻ có thể biểu lộ cảm xúc, tâm tư tình cảm của riêng mình đối với ông bà cha mẹ ngỏ hầu thu hẹp khoảng cách và sự cảm thông giữa các thế hệ. Chúng tôi tha thiết cần sự giúp đỡ của quý vị để cổ vũ và khích lệ con cháu của chúng ta tham gia vào cuộc thi viết luận này.
Chương trình Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch California trên toàn tiểu bang giảm giá cho người lái xe ở California tối đa tới $1,500 khi mua một chiếc xe EV mới. Khoản giảm giá áp dụng tại chỗ cho những chiếc xe mới được mua hoặc thuê tại các hãng bán xe và nhà bán lẻ có tham gia chương trình trên khắp California.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team, CERT) sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cộng đồng vào ngày Thứ Bảy, 19 tháng Sáu, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ trưa, tại Garden Grove Courtyard Center, địa chỉ là 12732 Main Street. Sẽ có phục vụ bữa ăn sáng nhẹ tại đây.
Nữ Dân Biểu Katie Porter đã đặt câu hỏi về tính trung thực của nữ Dân Biểu Michelle Steel sau khi hai người đã hợp tác dẫn đầu đưa ra nghị quyết lên án tội ác hận thù đối với người gốc Châu Á Thái Bình Dương.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu tới đây là ngày cuối cùng để tham gia khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin về Hạng Mục Công Lý Môi Trường (Environmental Justice Element). Những ý kiến đóng góp của công chúng sẽ giúp một phần của việc điều chỉnh bản Quy Hoạch Chung (General Plan) nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe có thể gây ra bởi nhiều yếu tố
Thành phố Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự buổi chiếu phim ngoài trời (outdoor movie) với bộ phim về cuộc phiêu lưu kỳ thú và hấp dẫn ‘Jumanji’ (PG) vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, tổ chức tại Garden Grove Park, tọa lạc tại 9301 Westminster Boulevard.
Cho đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho gần 2,500 doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng Người Da Đen, Bản Địa và Da Màu (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) sở hữu, bao gồm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Mỹ gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc Á, với tư cách là người hưởng lợi của Comcast RISE ở 34 tiểu bang. Quan hệ đối tác mới với Ureeka, một nền tảng trực tuyến dành cho doanh nhân, sẽ cung cấp cho những người nhận tài trợ chương trình huấn luyện kinh doanh và tất cả những người hưởng lợi để có một cộng đồng mạng trực tuyến có quyền truy cập vào các nội dung được tuyển chọn và biên soạn riêng và các tài nguyên giáo dục bổ sung.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.