Hôm nay,  

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

05/10/201000:00:00(Xem: 5360)

Thủ Đức Gọi Ta Về... 60 Năm Nhìn Lại

Cung kiếm  gánh giang san.

LêHiến&NHH
Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010, lúc 5 giờ Chiều, tại Nhà hàng Seafood Paracel, 15583 Broohurst Street, thành phố Westmisnster, Hội ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, theo thông lệ hàng năm đều tổ chức buổi hội ngộ vào trung tuần tháng mười dương lịch. Nhưng đặc biệt năm nay, Hội sẽ tổ chức với chủ đề trang trọng Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. Theo Thư Mời, Hội cũng thông báo cho biết đã có nhiều Hội Đoàn Đồng Môn SVSQ/TB/TĐ trên toàn quốc Hoa Kỳ hưởng ứng về tham dự nhu Liên Hội SVSQ/TB/TĐ, Hội Louisiana, Hội Florida, Hội Arizona, Hội Georgia, Houston, Austin, Dallas Texas, Sacramento, San Diego, San Jose.
Lần mở trang sách cũ, được biết theo Hiệp Ước Việt Pháp ký kết tại Vịnh Hạ Long ngày 5 tháng 6 năm 1948, Quốc Gia Việt Nam được công nhận là một nước độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp. Tám tháng sau đó, một hiệp ước ngày 8 tháng 3 năm 1949 ký kết giữa Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Aurial tại điện Elysée , Pháp cam kết sẽ giúp Việt Nam thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
Theo cựu Đaị Tá Thiết Giáp Hà Mai Việt ghi trong cuốn Thép và Máu, một sách sưu tập công phu, nhiều chi tiết cho biết quốc trưởng Bảo Đại ban hành dụ số 12, ngày 15-7-1951 Lệnh Động Viên tập thể, đào tạo thành phần sĩ quan để chỉ huy các đơn vị quân đội thay thế người Pháp. Hai trường Sĩ Quan Trừ Bị được thiết lập, trường Nam Định xử dụng một phần doanh trại Camp Carreau nằm trong khuôn viên nhà máy sơị Nam Định. Trường Thủ Đức xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú cách Chợ Thủ Đức hai cây số, một số nhà trú ngụ cho Sinh Viên Sĩ Quan là những dãy nhà lá , vách phên tre tam thời. Những học sinh có bằng trung học đệ nhất cấp trở lên trình diện nhập các khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, thâu nhận 250, nhân lực thuộc các tỉnh từ Huế vào Miền Nam. Khoá 1 SQTB Nam Định, nhân lực  thuộc các tỉnh từ Quảng Trị ra Bắc với 356 thì đã có 197 SVSQ có bằng tú tài hay cử nhân, trong đó SVSQ Nguyễn Phú Đức có bằng tiến sĩ luật khoa. Chương trình và thời gian huấn luyện bao gồm tương tự như trường sĩ quan hiện dịch thời điểm lúc đó, thời gian huấn luyện từ 6 tháng đến chín tháng,  tùy thuộc nhu cầu chiến sự, không kể thời gian tham dự các cuộc hành quân thực tập khoảng một, hai tháng. Hai khóa SQTB Thủ Đức và Nam Định này khai giảng ngày 1-10-1950 và mãn khóa ngày 1-6-1951. Tổng số sĩ quan tốt nghiệp gồm 495 thiếu úy và 85 chuẩn úy.  
Từ khóa 1 đến khóa 5, hay từ khóa 1/1951 đến khóa 5/1954 thì Sĩ quan tốt nghiệp cuả các khóa này mang cấp bậc Thiếu Úy. Từ khóa 6, 1955 trở về sau, Sĩ quan tốt nghiệp mang cấp Chuẩn Úy, tuy nhiên cũng có những Sinh Viên Sĩ Quan không đủ điểm nên ra trường với cấp Thượng Sĩ.
Cũng kể từ năm 1955, trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được đổi tên là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, vì ngoài nhiêm vụ đào tạo Sĩ quan Bộ Binh, trường còn đảm nhiệm đào tạo cho tất cả các binh chủng chuyên môn thuộc những quân binh chủng bao gồm Quân Nhu, Quân Cụ, Truyền Tin, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Quân Vận, Hành Chánh Tài Chánh, Võ Thuật và Thể Dục Quân Sự.
Tháng 7 năm 1963, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức lại cải tổ tách rời các trường của từng quân binh chủng biệt lập, quản trị và trực thuộc binh sở, binh chủng chuyên ngành và Tổng Cục Quân Huấn Bộ Tổng Tham Mưu.
Do đó, Trường Bộ Binh Thủ Đức chỉ còn nhiêm vụ chính là đào tạo các Sĩ Quan Trừ Bị. Nhưng cũng được giao thêm trọng trách đào tạo các khóa Đại Đội Trưởng, Khóa Tiểu Đàn Trưởng và Bộ Binh Cao cấp, Khóa Huấn Luyện Viên, Khóa Hoàn Hảo Sĩ Quan (dành cho  Sĩ quan có chiến công, nhưng chưa thụ huấn hay xuất thân từ các trường Sĩ quan), Khóa Sĩ quan Quân Y trưng tập (những Bác Sĩ, Nha Sĩ, Duợc Sĩ được huấn luyện căn bản quân sự để vào phục vụ trong quân đội); hoặc các khóa đào tạo căn bản quân sự cho binh chủng Không quân, Hải quân và Cảnh sát Quốc Gia.


Nói chung việc thành lập Quân Đội Quốc Gia của một nước Việt Nam độc lập, trong Khối Liên Hịệp Pháp, bắt đầu khởi động việc đào tạo sĩ quan chỉ huy qua trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 10-1951, Sáu trăm sĩ quan mãn khóa được phân phối đi các đơn vị hỗn hợp cấp trung đòan do Pháp chỉ huy. Coi như đó chỉ là mới dàn dựng chuẩn bị cho những cái đầu tàu. Cho đến hai năm sau, ngày 1-4-1953 mới có lệnh tổng động viên, khi tình hình chiến tranh leo thang nhiều nơi, vì nhu cầu cần thành lập các đơn vị khinh quân để thay thế quân Pháp rút khỏi những đồn bót . Ngày 12-4-1954, lệnh Tổng Động Viên tập thể thanh niên tuổi từ 21 đến 23 (sinh từ 1-1-1929 đến 31-12-1933). Những thanh niên hạng tuổi này có khoảng 1250 đủ điều kiện học vấn, bằng trung học đệ nhất cấp trở lên được chỉ định trình diện các quân khu và đưa vào Thủ Đức nhập học khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị, lúc đó không đủ phòng ốc tiếp nhận, nên thặng dư 250 SVSQ, và chuyển lên thụ huấn tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khi mãn khoá trở về lại Thủ Đức dự lễ tuyên thệ mãn khóa cùng ngày với khóa 5 như thường lệ.
Trong vòng 24 năm trên các doanh trại thuộc vùng trời những ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, Trường Bộ Binh Thủ Đức kể từ tháng 10 - 1951 đến tháng 10 - 1974, tất cả đã có 85 khóa Sĩ Quan Trừ Bị với tổng số 84, 223 Sĩ quan tốt nghiệp kể cả sĩ quan từ các Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia gửi đến thụ huấn. Ngoài ra cũng đã hoàn thành cho quân lực 43 khóa Đại Đội Trưởng; 9 khóa Tiểu Đoàn Trưởng và Bộ Binh Cao Cấp. Qua thành tích này, trường Bộ Binh Thủ Đức được 2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội và ân thưởng giây biểu chương mầu Anh dũng Bội Tinh.
Theo niên giám 31-1-1974, Sĩ quan chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa với tổng số 81 tướng lãnh, trong số có 23 xuất thân sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Nam Định thuộc các khóa 1, 2, 3, 4 và 5, tỷ lệ 26%; 21 xuất thân trường Võ Bị Đà lạt, tỷ lệ 25%. Số còn lại 49% là xuất thân từ các nơi khác như trường Sĩ Quan Tông, Sơn Tây; Huế; Phú Bài; Nước Ngọt; Vũng Tàu; Hải Quân.
Chỉ mang nhiệm vụ cuả Sĩ Quan Trừ Bị, nhưng mọi người đã ý thức trách nhiệm quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nên thật đúng là một thành phần ưu tú của tổ quốc đã được huy động và phục vụ đắc lực trên phương diện quân sự cũng như hành chánh. Nhiều sĩ quan trừ bị đã gánh vác trọng trách trong chính quyền như Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Quận Trưởng. Nhìn sang lãnh vực quân sự có nhiều sĩ quan trừ bị đảm nhiệm các chức vụ cao cấp, Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Trưởng Liên quân, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn, Sư Đoàn, Lữ Đoàn, Tư Lệnh Quân Chủng, Binh Chủng, Tư Lệnh Quân Đoàn, Sư Đoàn, Trung Đoàn, Thiết Đoàn Trưởng, Tổng Cục Trưởng, Cục Truởng, Trưởng Phòng Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Đoàn, Sư Đoàn . . .
Người dân miền Nam và thế giới yêu chuộng tự do vẫn hằng tiếc thương hàng hàng, lớp lớp anh hùng tử sĩ của cuộc chiến quốc cộng, trong đó ít nhất cũng có nhiều ngàn Sĩ Quan Trừ Bị đã anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu, bảo vệ đời sống hậu phương. Sau 35 năm buông súng bởi thế lực và quyền lợi ngoại bang, những cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức bây giớ đang lưu lạc bất cứ nơi nào trên các nước, cũng  vẫn mang nặng tinh thần gắn bó yêu thương, đoàn kết, hướng về mái trường xưa, hãnh diện vì Danh Dự, Trách Nhiệm luôn luôn  chung sức với cộng đồng tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ phú cường.
 Quan sát thành viên Ban Chấp Hành ghi nơi Bản Tin Sinh Hoạt cuả Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Orange County và Vùng Phụ Cận, đang điều hành bởi Nguyễn Trọng Thu ( Khóa 12 ), Hội Trưởng, Vũ Đình Trung (khóa 1/70), Tổng Thư Ký và hai Hội Phó, nhiều Ủy Viên chuyên môn, Ban Giám Sát, Ủy Ban Cứu Trợ TPB và Ban Cố Vấn, tất cả bao gồm 28 thành viên, gồm đủ mọi thành phần cựu SQTB trải dài từ Khóa 1/1951 lâu năm nhất, cho đến khóa trẻ trung gần kề là 2/72, sự kiện này chứng tỏ mối quan tâm  chung lưng sát cánh trong mọi hoàn cảnh và thời gian, thật đáng  để cho con em chúng ta có thể vững tin vào một ngày mai trung hưng của dân tộc Việt Nam vậy (LêHiến&NHH).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giải thích về tình trạng thanh thiếu niên gốc Việt trong nhiều năm qua gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, bà Tricia cho rằng một phần nguyên nhân là vì những xung đột về văn hóa thường có trong một gia đình gốc Việt.
Chiều Thứ Bảy 18-5-2024, nhằm ngày mười một tháng tư âm lịch, tại chùa Viên Giác thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, mấy trăm đồng hương và Phật tử tề tựu mừng Phật Đản, Phật lịch 2568, trong một ngày thời tiết khá nóng. Giống như lễ mừng Phật đản tại các chùa, với nghi lễ tụng kinh, Hòa thượng Thích Giác Đồng nói về ý nghĩa Phật Đản, Thượng tọa Thích Nguyên Nguyện đọc đạo từ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, lễ dâng hoa cúng Phật, lễ Tắm Phật.
Harrah’s Resort Southern California chính thức chào đón nghệ sĩ hài kiêm diễn viên nổi tiếng Martin Short với tư cách là vị thị trưởng mới nhất của Funner, California hôm nay, kế nhiệm các cựu thị trưởng Jane Lynch, Rob Riggle và David Hasselhoff. Thị trưởng Marty, trong bộ vest màu tím và thắt nơ đặc trưng của mình, đã tuyên thệ nhậm chức trước sự ủng hộ tích cực của người dân Funner, California và xa hơn.
‘Bít-tết thượng hạng’. Trứng cá Caviar. Thịt bò Wagyu. Tôm hùm. Chỉ riêng tên gọi những món này nghe cũng đã thấy ngon rồi. Tuy vậy, khi đem phối hợp với một khung cảnh hiện đại, hoàn toàn mới, và trên 200 loại rượu vang bên trong nhà hàng Great Oak Steakhouse được tân trang toàn bộ này, thực khách sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực để nhớ mãi và để trở lại. Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu lại nhà hàng đặc trưng của mình, The Great Oak Steakhouse, sau một công trình tân trang toàn diện kéo dài bảy tháng. Từ mặt tiền phía trước tới nhà bếp phía sau, cả không gian rộng 8,000 sqft này đã được làm mới lại hoàn toàn.
Nhân ngày Mother's Day, ca sĩ Kim Khuyến đã tổ chức buổi ca nhạc vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Đông đảo các người con đã đưa cha mẹ đến tham dự buổi ca nhạc đặc biệt này. Trong số quan khách có Dân Biểu Tạ Đức Trí và phu nhân, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, ông bà Hứa Trung Lập, cô Huỳnh Trâm Anh, phu quân và hai con gái. Các ca sĩ đến tham dự có Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Như Mai, Kim Khuyến, Hoàng Tuấn, Yên Thư, Thanh Sang, Quỳnh Trâm, Quỳnh Thúy, Huy Tuấn, Ngọc Hồ, Thành Lễ, Vân Khanh,, Đoàn Múa của Trường Múa Ballet, Ban Vũ của Vũ đoàn Việt Cầm. Ngoài ra còn có ban hợp ca của Hội Đồng Hương Bà Rịa – Phước Tuy và nhiều thân hữu đến giúp vui. Đặc biệt có song thân của cô Amanda Nguyễn, người con gái Việt Nam đầu tiên sắp bay vào quỹ đạo sẽ đến tham dự.
Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, Thư Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập. Điều hợp chương trình do nhà báo Du Miên. Tham dự buổi kỷ niệm ngoài quý vị nhân sĩ các thành viên, các thiện nguyện viên, các vị mạnh thường quân còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng hương.
Cử tri phụ nữ da màu hãy sử dụng lá phiếu của mình để chọn ra những vị dân cử ủng hộ những giá trị mà mình theo đuổi, có những chính sách phục vụ cho quyền lợi của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Vào năm 2020 có 719,700 cư dân California trên 65 tuổi mắc bệnh, chiếm 12% dân số tiểu bang. Đáng lưu ý là tỉ lệ phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi căn bệnh này, kể cả là bệnh nhân hay người chăm sóc.
Cơ quan IRCC/Viet Museum/ Dân Sinh Media - Thành lập Ủy ban 25 tại San Jose, Bắc CA. - Ghi dấu nửa thế kỷ người Việt tại Hoa Kỳ. - Sinh hoạt, Hội thảo, Chiếu Phim, Triển lãm, Văn Nghệ - Thời gian: Từ 1 đến 30 tháng tư 2025.
Sở Cơ Hội Kinh Tế của Quận Hạt Los Angeles vừa ra mắt các chương trình thuộc Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ, và các tổ chức phi vụ lợi hội đủ điều kiện.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.