Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Dân Chủ Đi Lui – Bầy Tôi Đi Tới

02/02/200700:00:00(Xem: 5564)

VN: Dân Chủ Đi Lui – Bầy Tôi Đi Tới

Màn Kịch Bầu Cử Bao Giờ Kết Thúc"

  Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo sẽ diễn lại vở kịch Bầu cử Quốc hội khóa XII vào ngày 20-5-1007, nhưng cuộc tuyển lựa diễn viên lại vẫn theo lề lối “Đảng cử Dân bầu” nên tính hấp dẫn đã chết trước giờ  khai mạc.

Theo tin Ban Thường vụ Quốc hội thì “Dự kiến số đại biểu được bầu là 500 người, trong đó có khoảng 160 đại biểu Quốc hội khóa XI tái cử. Hội đồng bầu cử gồm 21 thành viên, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Hội đồng.”

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng  khoe trong Chỉ thị (số 02/2007/CT-TTg) ngày 31-1 (07) rằng đây sẽ là Cuộc bầu cử,“thực sự dân chủ, đúng pháp luật an toàn và tiết kiệm, thể hiện đây là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất”.

Nói như thế là Dũng đã không thành thật với dân , vì khi nói “ thực sự dân chủ” thì dân lại không được “làm chủ” quyền Bầu cử và Ứng cử.

Giống như các Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân và Quốc hội trước đây, việc chọn ứng cử viên lần này cũng vẫn phải đi qua cái máy lọc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Tổ chức chính trị-xã hội do Đảng lập ra để làm công tác  Dân chủ trá hình và Đòan kết gỉa tạo.

Bản tin của Tổ chức chính trị này loan báo: “Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ VN lần thứ tư (khóa VI) được tổ chức tại TP.HCM (Thành phố Hồ Chí Minh)  từ ngày 29 - 31/1 đã đưa ra kế hoạch tham gia công tác tổ chức bầu cử Quốc hội (ngày 20.5/2007).”

“MTTQ có vai trò quan trọng trong việc tham gia công tác bầu cử, nhất là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức các hội nghị cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử và giám sát quá trình tổ chức bầu cử.”

 “MTTQ VN đặt ra yêu cầu đảm bảo công tác hiệp thương thực sự dân chủ, đúng quy trình, không để xảy ra vi phạm luật bầu cử.”

 “Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử cơ bản vẫn theo quy trình hiệp thương đã thực hiện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2002, có sửa đổi, bổ sung một vài điểm để mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu người ứng cử như: Trong lần hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ phải dự kiến nhiều người hơn để lựa chọn dần theo các bước hiệp thương, bảo đảm mỗi đơn vị bầu cử dư ít nhất hai người.”

Cái trò bầu bán dân chủ trá hình này, trong qúa khứ, đã có qúa nhiều trơ trẽn vì  có nhiều đơn vị bấu cử, chỉ có một người ra “tranh cử”. Trò được gọi là “hiệp thương” cũng rất ngô nghê vì chẳng có “hiệp thương” với ai cả . Việc lựa chọn ứng viên chỉ diễn ra  giữa các Cơ sở đảng địa phương với Mặt trận Tổ quốc thì có khác gì chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi”"

Nếu có các phiên họp giữa dân với Mặt  trận để “bàn bạc” về người được đề nghị tranh cử thì cũng chỉ có lệ vì khi Mặt trận đã  “gật đầu” thì dân cũng phải “gật theo” như qúa khứ đã chứng minh. Cứ  như thế mà làm cho nhanh gọn.

BÀN TAY BỘ CHÍNH TRỊ

Làm như bầu cử Quốc hội  là một “biến cố trọng đại” chưa từng có, ngày 31-01-07,Bộ Chính trị  vẽ ra Tiêu chuẩn chọn  ứng cử viên cho cuộc “bầu cử” năm nay: “Đại biểu Quốc hội khóa XII phải là những người yêu nước, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật; có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.”

Các tiêu chuẩn này có qúa đáng với một ứng cử viên Quốc hội Cộng sản Việt Nam  không" Tất nhiên nhiều qúa vì nếu từ trước tới nay, nếu các Đại biểu Quốc hội biết hành động theo  nhóm chữ   “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật” thì nhân dân đâu đến nỗi phải chịu trăm cay ngàn đắng qua các hành động “hành dân” của cán bộ, đảng viên"

Ngoài ra, vì thiếu “liên hệ chặt chẽ với nhân dân”, không biết “ lắng nghe ý kiến của nhân dân” nên nhân dân mới phải kéo nhau đi khiếu kiện, xuống đường biểu tình đòi công bằng và công lý.

Riêng tiêu chuẩn  phải “trung thành” với “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì  thừa thãi vì có người nào ra “tranh cử” mà dám chống lại  Điều 4 Hiến pháp dành độc quyền lãnh đạo đất nước cho đảng"

Ngoài những “tiêu chuẩn” có vẻ nghiêm chỉnh, Bộ Chính trị còn cố làm cho tình hình khẩn trương hơn khi đế cập đến đe dọa vu vơ của “các thế lực thù địch”: “Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang có những thuận lợi và cơ hội lớn; đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá quyết liệt sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước ta. Đòi hỏi đối với toàn dân tộc lúc này là phải quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

“Tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XII. Vì vậy, việc lựa chọn, hiệp thương giới thiệu để cử tri bầu được những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2007.”

Có người Việt Nam nào, dù trong hay ngoài nước mà lại  có hành động chống lại “sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước”  nếu  đảng Cộng sản không lấy cớ “đổi mới” và “phát triển” để  chống lại các đòi hỏi dân chủ và tự do của người dân"

Nhưng khi đảng vẫn không biết ngượng để khoe Quốc hội là  “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” thì  vai trò  của Cơ quan  này đã được thổi phồng đến ớn lạnh. Từ trước đến nay có khi nào Quốc hội dám hành động mà chưa có phép của Đảng" Vai trò đại diện dân của Quốc hội, vì vậy,  đã bị vô hiệu hoá từ lâu.  Trong thực tế nó đã biến thành bộ phận tay chân của đảng để  làm theo ý  đảng.

Ngoài ra, Chỉ thị của Bộ chính trị còn ra lệnh phân chia ghế trong Quốc hội làm sao cho ai cũng có phần. Chỉ thị viết: “Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; cần có cơ cấu hợp lý về thành phần đại biểu Quốc hội; có tỉ lệ thích đáng là đại biểu các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân; đại biểu của các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu thuộc các thành phần kinh tế; có cơ cấu hợp lý số đại biểu là người đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…”

Nghe qua thì danh sách này có vẻ như thành phần nào trong xã hội cũng có đại diện trong Quốc hội, nhưng thực chất của đại biểu lại là những người phải được các đảng đoàn, tổ chức của đảng, tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc, “bỏ phiếu” đồng ý trước qua các cuộc được gọi mỹ miều là “hiệp thương”.

Sau khi lọt qua cửa ải Mặt trận Tổ quốc là ứng viên coi như đã nắm chắc trong tay chức Đại biểu Quốc hội.  Nhưng Mặt trận cũng chỉ là bộ phận thừa hành chỉ thị của Bộ Chính trị nên không ai ngạc nhiên khi một ứng cử viên có tên trong danh sách của một địa phương xa xôi lại đến từ các Cơ quan Trung ương. Việc  trớ trêu này đã không những làm người dân ngỡ ngàng mà ngay cả Bộ chính trị cũng bẽ bàng khi ứng cử viên bị phanh phui có hành động mất phẩm chất, tham nhũng như trường hợp Trần Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, được phân công về ứng cử ở đơn vị Bạc Liêu trong khóa Quốc hội X.

Vào thời gian ấy, nhờ vào lòng cam đảm tố cáo mà không sợ bị trả thù  của Thượng tá  Trần Đình Bá, khi còn phục vụ trong báo Quân đội Nhân dân, mà Bộ Chính trị đã bị bắt buộc phải  rút tên Trần Mai Hạnh vào phút chót.  Điều ngạc nhiên là cấp lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc lúc bấy giờ, vẫn còn tại chức đến ngày nay, là Phạm Thế Duyệt đã nhận chìm  đơn tố cáo Trần Mai Hạnh của ông Bá.

Vụ này, một lần  nữa, đã chứng minh vai trò “làm cảnh bù nhìn”  của Mặt trận Tổ quốc trong sinh hoạt chính trị ở Việt Nam.

Thế mà trong khỏan 4 của Chỉ thị ngày 31-01 (07),  Bộ Chính trị vẫn còn có thể ngạo mạn ra lệnh cho các cấp đảng: “Phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; bảo đảm để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.”

“Dân chủ của nhân dân” đào đâu ra, nếu không phải chỉ là tấm vải thưa mong manh không che nổi mắt đảng trong  vở  kịch “dân chủ trá hình” đã diễn đi diễn lại  đến nhàm mắt người coi"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.
Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021. Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.
Bạn đã đến Washington D.C. để tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, đã xông vào tòa quốc hội hay chỉ đơn giản là vượt qua các rào chắn không được phép bước sang hay leo lên bậc thềm tòa quốc hội, nay có thể đang ở nhà và nghĩ rằng mình đã thoát tội. Có phải vậy không?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.