Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Nhân Quyền Của Dân Hay Của Đảng?

17/08/200700:00:00(Xem: 6257)

Hoa Thịnh Đốn.-  Sau các đợt đàn áp những người đấu tranh đòi dân chủ, tự do và đòi đất, đòi nhà, đòi lương bổng công bằng từ đầu năm đến giờ, đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho cán bộ Tư tưởng và Tuyên giáo sử dụng  đủ loại  ngôn ngữ “thù nghịch” viết bài chống lại những người cổ võ cho  nhân quyền ở trong nước.

Thái độ “hằn học” nhất phát ra  từ cửa miệng Trần Duy Hương trên  Tạp chí Cộng sản (131-2007) : “Một số phần tử ở trong nước và tổ chức phản động nước ngoài đang lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chiêu bài đó được một số thế lực thù địch ở nước ngoài phụ họa. Đây là việc làm sai trái cần đấu tranh, phê phán và vạch mặt kịp thời để mọi người thấy được bản chất xấu xa, bộ mặt thật của họ, nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 Gần đây, một số người đã nhen nhóm tổ chức ra những cái gọi là "Đảng Dân chủ nhân dân", "Đảng Thăng tiến", Tổ chức 8406, Hội kêu oan, Hội nối vòng tay lớn..., ra Tuyên ngôn tự do, dân chủ cho Việt Nam, v.v và v.v..

Vậy họ là ai" Đó là một số người có quan điểm chính trị cơ hội một cách rõ ràng, hệ thống, có tham vọng chính trị lớn, trong đó có cả những kẻ đội lốt tôn giáo; một số người bất mãn, dao động về chính trị; một số người có nhận thức mơ hồ, không phân biệt được phải trái, đúng sai, bị kích động, lôi kéo, ngày càng lún sâu vào con đường lầm lạc.”

Thứ nhất, “dân chủ” và “nhân quyền” không phải là một “chiêu bài”  mà là “quyền” của người  dân.  Khi người dân phải đấu tranh  để đòi lại là khi Nhà nước  đã cướp mất các quyền ấy của họ.

Thứ nhì,  “bản chất xấu xa” của Nhà nước, khi không tôn trọng quyền của  dân, cũng cần phải bị “vạch mặt kịp thời” để thấy “bộ mặt thật”  của chế độ và  để “góp phần bảo vệ” quyền lợi của dân. 

Thứ ba, Đảng và nhà nước Việt Nam là lớp người đã có “nhận thức mơ hồ” về dân chủ và nhân quyền nên đã  “ddảng hoá” cả quyền làm chủ đất nước của nhân dân để lập ra hệ thống cầm quyền không phải “của dân, do dân và vì dân” mà là “của đảng, do đảng và vì đảng”.

Thứ tư, Cuộc bầu cử Quốc hội  (20/5/2007) và sự thành hình Chính phủ  khóa XII (25/7/2007) duy trì Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước và Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng cũng chỉ làm theo lệnh đảng.  Nhân dân không có quyền gì trong việc chọn người lãnh đạo đất nước.  Trong khi Quốc hội lại chỉ có 10 phần trăm trong số  493 Đại biểu không phải là đảng viên nên cơ chế  “ddảng cử dân bầu” đã biến thành tổ chức “bù nhìn” để  hợp pháp hóa các quyết định của đảng.

Ngay cả sáng kiến, lần đầu tiên trong lịch sử đảng CSVN, để cho dân được quyền  “tự ứng cử” vào Quốc hội XII  đã biến thành trò hề khi chỉ có một trong số 30  người  được đảng cho phép “tự ứng cử” đắc cử vào Quốc hội.
Vì vậy mà từ hơn 50 năm qua người dân hai miền Nam-Bắc cứ phải nhắm mắt mà sống với môi trường gỉa tạo như thế nên dù phải  ăn nhiều “bánh vẽ” dân chủ, tự do và bầu cử họ vẫn phải nói là bánh thật.  Không nói bánh thật là vướng vào vòng lao lý như đã xẩy ra cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai Luật sư trẻ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và nhiều người đấu tranh khác.

Hương  còn “soi mói”  thêm trong bài viết : “Mục tiêu chủ yếu của họ (những người tranh đấu chống đảng) vẫn là những hoạt động nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tấn công vào Cương lĩnh, đường lối đổi mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. Họ tìm mọi cách bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; bôi nhọ quá khứ cách mạng, xuyên tạc lịch sử, hòng chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với Nhà nước; cô lập, "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang; kích động một số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh nhẹ dạ cả tin; kích động một số người từng tham gia hoạt động cách mạng trước đây có tâm trạng bất mãn; chia rẽ tôn giáo, dân tộc, chia rẽ miền Bắc với miền Nam... hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục đích cơ bản của họ là làm suy yếu Đảng, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; thực hiện đa nguyên, đa đảng, lập các đảng phái phản động nhằm đưa đất nước đi theo con đường khác.”
Tại sao hàng ngũ đấu tranh chống đảng CSVN  lại đòi  xóa đi Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh "  Vì Chủ nghĩa này đã bị các dân tộc tiến bộ trên thế giới, kể cả nước Nga , loại bỏ do những sai lầm, tội ác và hậu qủa nghiêm trọng của  nó gây ra cho nhân loại từ sau Cuộc Cách mạng tháng 10 ở Nga năm 1917.


Ước lượng có trên 100 triệu mạng sống con người  trên Thế giới đã bị các chế độ Cộng sản  tiêu diệt trong Thế kỷ 20, trong đó ước tính không dưới 3  triệu  người  Việt Nam đã chết vì những sai lầm của Chính quyền Cộng sản của Hồ Chí Minh gây ra. 
Nhưng khi Trần Duy Hương   lên án các cuộc đấu tranh chống đảng, đòi dân chủ, nhân quyền có âm mưu “phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là Hương đã vu khống những người yêu chuộng tự do,dân chủ và nhân quyền.  Hương quên rằng, sau 32 năm chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước, đảng CSVN vẫn chưa đòan kết được lòng người  hai miền Nam - Bắc.  Ngay trong nội bộ đảng và quân đội CSVN vẫn còn tình trạng chia rẽ địa phương, vẫn còn có những kẻ Bắc nắm quyền “cai trị  người miền Nam”.

Việc đảng CSVN, do phe cánh lãnh đạo bảo thủ giáo điều gốc hai miền Trung và Bắc quyết định  khai tử  không nhang khói hai tổ chức tay sai  Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và  Chính phủ “bù nhìn” Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam năm 1976 và sau này đến lượt “Câu Lạc bộ những người Kháng chiến” đã gây bất mãn cho hàng ngũ  “những người Nam bộ ” vẫn còn sờ sờ ra đấy.

Ngoài ra còn phải kể đến những lời thống trách và lên án  đảng đã “phản bội cuộc cách mạng dân tộc”, phản bội xương máu những người đã hy sinh của Tướng Trần Độ, người tỉnh Thái Bình và của các ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn trong Nam v.v… từ sau 1975  chưa bị quên lãng.

 NGUYỄN DUY QÚY

Ngoài Trần Duy Hương, Tạp chí Cộng sản còn phổ biến  bài viết nhằm bảo vệ quyền cai trị đất nước cho đảng của Nguyễn Duy Qúy. Bài này cũng  có luận điệu chống các lực lượng đòi  đảng phải tôn trọng  “dân chủ” và “nhân quyền”.

Quý viết trong số báo 129 (2007) : “ Trong lúc nhân dân Việt Nam đang phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới toàn diện đất nước, hăng hái thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn của chúng là dùng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền". Cái gọi là "dân chủ, nhân quyền" mà các thế lực thù địch thường rêu rao, đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này. Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà các lực lượng thù địch tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, con bài "dân chủ, nhân quyền" còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam...”

 “Một số nước phương Tây đã và đang dùng chiêu bài quyền con người để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Họ tự cho mình có quyền "can thiệp nhân đạo" và quảng bá quan niệm "quyền con người không có biên giới", "nhân quyền cao hơn chủ quyền" để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc.”

Nhưng tại sao  đảng CSVN lại sợ dân chủ và nhân quyền đến thế " Phải chăng vì quyền con người chưa từng được đảng Cộng sản tôn trọng ở Việt Nam nên mỗi khi có những đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, nhất là từ các Tổ chức nhân quyền, nhân đạo và của các Chính phủ  nước ngoài đã làm cho đảng nhức nhối, lo lắng cuống lên như đỉa phải vôi.

Nhưng khi Nguyễn Duy Qúy bạo ngôn cho rằng đòi dân chủ, nhân quyền đến từ các nước bên ngoài Việt Nam là “một mưu toan, một chiêu bài mà các lực lượng thù địch tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam” là hành động chạy tội, chủ tâm đổi trắng thay đen của đảng và nhà nước.

Qúy còn lọan ngôn khi lên án một số nước Tây phương muốn sử dụng con bài  “dân chủ, nhân quyền"  “ddể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam” là một nhận định có tính hỏang loạn vô bằng cớ cốt để chống chế, che dấu những khuất tất và sợ hãi của những kẻ sợ mất quyền cai trị đất nước.

Nhưng những người như Trần Duy Hương và Nguyễn Duy Qúy có biết rằng những kẻ ăn vụng mà không biết chùi mép thì cái đuôi sẽ lòi ra"  (08/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.