Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Góp Ý Để Nghe Đảng Chửi

05/11/201000:00:00(Xem: 4932)

Góp Ý Để Nghe Đảng Chửi, Cán Bộ, Đảng Viên Hết Còn Mặn Mà Với Mác-Lênin Và Tư Tuởng ‘Bác’

Phạm Trần
Thời gian 47 ngày lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân cho 3 Văn kiện dự thảo: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và  Báo cáo Chính trị  để trình ra trước Đại hội đảng XI vào tháng 1/2011 đả kết thúc hôm 31 tháng 10 (2010).
Nhưng các tầng lớp người dân đã "đáp lễ" lòng tốt của đảng ra sao"
Hãy đọc báo cáo của Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  nói về kết quả thực hiện:  " Qua báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập hợp được 690 lượt ý kiến, trong đó có ý kiến của nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, chuyên gia thuộc các lĩnh vực; trí thức trong nước và một số trí thức Việt kiều, các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó có Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhận được 243 thư và 11 bản tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức và nhân dân gửi về."
"Tính đến ngày 29/10/2010, qua "kênh" của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban nhận được 254 thư và bản tổng hợp góp ý của các tổ chức và nhân dân gửi về: Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…, trong đó có thư của một số đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, các cán bộ lão thành." (Tạp chí Tuyên giáo, 3-11-2010)
Lạ thật, cả nước có 87 triệu dân, trong số này có trên 3 triệu đảng viên mà tại sao chỉ có tổng số 1,198 lượt ý kiến, thư và bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho 3 Văn kiện quan trọng này "
Chẳng nhẽ người dân lơ là yêu cầu của đảng đến thế, hay ai cũng biết có góp ý cũng chẳng thay đổi được gì, nhỡ có nói những điều đảng không muốn nghe, hay "trái chiều" thì còn vạ vào thân nên ai nấy đã bảo nhau mặc kệ đảng "
Nhưng  những người góp ý đã nói gì thì Nguyễn Thế Kỷ cho biết : "Hầu hết ý kiến tập trung góp ý làm rõ thêm một số quan điểm, những ưu điểm, thành tựu, những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, của đất nước; góp ý bổ sung, sửa đổi một số từ, cụm từ, một số đoạn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Cũng có ý kiến góp ý về vấn đề của địa phương, đơn vị, những bức xúc của cá nhân không liên quan tới dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Đa số ý kiến góp ý cơ bản nhất trí với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; cho rằng các dự thảo Văn kiện nhìn chung được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, nội dung toàn diện, xác định rõ quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu lớn, các đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước. Những quan điểm, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đã có sự gắn kết, thống nhất với nhau. Việc lấy ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng là một bước tiến về dân chủ của Đảng. Thời hạn lấy ý kiến kéo dài hơn dự kiến, điều này thể hiện Đảng tin tưởng, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý chí, nguyện vọng của nhân dân."
Như vậy là qúa tốt rồi còn gì nữa " Sự đồng thuận, nhất trí với đảng là chìa khóa giúp đảng thành công và tồn tại, có phải thế không "
Nhưng "những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, của đất nước"  mà người dân đã  nói với đảng là những hạn chế  ở khâu nào " Do chính sách hay đường lối, hay do Lãnh đạo "
Và  những khuyết điểm của đảng là gì, do ai gây ra " Người cầm đầu hay đảng viên,  giữ chức vụ gì, phục vụ ở cơ quan nào trong đảng và nhà nước, hay đó là những hạn chế và khuyết điểm của cả hệ thống cai trị "
Thế còn những "hạn chế và khuyết điểm" của đất nước thì sao " Đất nước làm gì mà phạm lỗi lầm " Chỉ có  đảng, nhà nước (Chính phủ), Quốc hội, các Tổ chức của đảng , kể cả Quân đội, lực lượng công an-cảnh sát và những lãnh đạo của các  cơ chế này đã phạm những lỗi lầm nghiêm trọng làm cho dân khốn đốn, đất nước chậm tiến, lạc hậu từ bao nhiêu năm nay thôi chứ "
LÊN ÁN VÀ CHỬI
Ngòai những người gửi góp ý thằng cho đảng còn có những bài viết của nhiều Trí thức, cựu đảng viên tự ý bầy tỏ quan điểm của họ phát tán trên một số Báo mạng (Internet) tòan cầu vì họ biết có gửi cho đảng cũng bị vứt vào sọt rác do nội dung không phù hợp với ý đảng muốn.
Vì vậy, Nguyễn Văn Hải đã vạch lá tìm sâu để lôi ra những ấn ý (chưa chắc đã có thật) của người viết để lên án trong Báo Quân đội Nhân dân ngày 17-10-2010.
Hải viết : "Việc tổ chức lấy ý kiến của toàn dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng là nhằm phát huy trí tuệ của toàn dân tộc xây dựng đường lối phát triển của đất nước, tạo dựng nhịp cầu nối liền giữa Đảng với dân, làm cho ý Đảng hòa quyện vào lòng dân, để từ đó dân thêm tin yêu Đảng và Đảng càng gắn bó máu thịt với dân - một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại, vững mạnh của Đảng."
Nhưng ý nghĩa của "ý đảng lòng dân" có thật không, hay đảng đã tự tay nhét đầy giẻ rách vào mồm người dân cho dân đừng nói để cho đảng làm theo ý đảng rồi bảo nhân dân đã đồng tình với mình như đã chứng minh trong lịch sử của đảng này "
Vì vậy, khi có những ý kiến ngịch nhĩ thì lập tức đảng cho cán viết dùng mọi thứ ngôn ngữ, dù xấu xa, bần tiện cách mấy để bôi nhọ  những người nói ngay, nói thằng.
Hãy đọc tiếp ý của Nguyễn Văn Hải: "Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, vẫn có không ít những ý kiến chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, đi ngược xu thế phát triển của dân tộc Việt Nam.
Thứ nhất, một số ý kiến được trình bày theo kiểu nước đôi. Người viết tỏ ra có cái nhìn khách quan, nhưng thực chất là "lập lờ đánh lận con đen", đánh tráo khái niệm khoa học, làm biến dạng bản chất vấn đề. Người viết đã "khôn ngoan" phân tích, mổ xẻ vấn đề, mới thoạt nghe có vẻ xuôi tai, nhưng nếu người đọc không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì tư tưởng rất dễ bị chao đảo, ngả nghiêng bởi những bài viết đầy ẩn ý.
Thứ hai, một số ý kiến đưa ra khá nhiều quan niệm, quan điểm, mô hình, chính sách, tư duy phát triển của nước ngoài để "lái" nước ta theo mô hình tư bản chủ nghĩa. Việc học hỏi, tham khảo ý kiến, kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, nhất là những nước trong khu vực và những nước có điều kiện, hoàn cảnh giống nước ta là điều rất đáng làm và trên thực tế cũng được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta thực hiện từ lâu. Nhưng tuyệt đối hóa những chính sách, mô hình đó rồi đòi hỏi ta bắt chước nguyên si tư duy cứng nhắc, thiếu biện chứng, hay nói chính xác hơn là "học đòi" một cách rập khuôn, máy móc.
Thứ ba, một số ý kiến cho rằng,Việt Nam muốn phát triển và không bị "lạc loài" với thế giới, thì nên quan tâm thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, "tam quyền phân lập" như các nước tư bản phát triển...   Những ý kiến này thực chất là lợi dụng đóng góp ý kiến để truyền bá những nội dung xa lạ, lệch lạc, làm biến dạng bản chất cách mạng của Đảng."
Trong thời gian trước và sau ngày phổ biến các Văn kiện dự thảo của Đại hội XI, có nhiều ý kiến trong nước chất vấn đảng 3 vấn đề then chốt : 1) Tại sao vẫn còn bám lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng lỗi thời Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước. 2) Tại sao lại có tư tưởng "lộn sòng" làm kinh tế thị trường mà còn đeo cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 3) Muốn đất nước phát triển thì phải có nền kinh tế tự do và phải chấm dứt chủ trương lấy kinh tế nhà nước làm đầu tầu, vì các tổng công ty của nhà nước là các ổ tham nhũng, lãng phí, lỗ nhiều hơn lời và nợ nần chống chất như đã chứng minh trong vụ Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) bị sụp đổ với khỏan nợ từ 86,000 đến 120,000 tỷ đồng.
Nhà nước coi những đòi hỏi này là phi lý, không phù hợp với đường lối và xu hướng phát triển của thời đại nên các Tác gỉa bài viết góp ý với đảng đã bị lên án gắt gao như những dòng chữ sau đây của Nguyễn Văn Hải :"Đối với những ý kiến truyền bá những quan điểm sai trái, chúng ta cần có thái độ lên tiếng đấu tranh ngăn chặn, phê phán và phản bác kịp thời.  Đó cũng là một lẽ thường tình đối với bất cứ một chính đảng cầm quyền nào trên thế giới. Bởi không ngăn chặn, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch cũng đồng nghĩa với việc tạo "mảnh đất màu mỡ" cho các thành phần (lực lượng) cơ hội, xét lại và chống đối phát sinh và phát triển - một nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của chính đảng cầm quyền đó."
Cũng trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 24-10-2010, một người có học vị Tiến sỹ là  Cao Đức Thái đã ra công bênh vực cho chủ trương tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HỒ Chí Minh của đảng  được quy định trong  Cương lĩnh 1991.
Thái viết: "Ngày nay, Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) của Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình với tinh thần mới, bao hàm các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn CNXH hiện thực trên phạm vi thế giới, cũng như từ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta."
Nghĩ rằng hồ hởi như thế chưa đủ nên Cao Đức Thái đã vẽ vời thêm: "Ngoài ra, Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) của Đảng còn xác định nhiều nội dung thể hiện tinh thần đổi mới, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào bối cảnh thời đại và đất nước, trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách dân tộc, tôn giáo, chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, chính sách đối ngoại và xây dựng Đảng."
Nhưng có trét phấn, tô son đến đâu thì cái mặt đã bị nhân loại phế thải  của Chủ nghĩa Cộng sản  vẫn rỗ chằng rỗ chịt, không đẹp lên được nên khi bị chỉ trích thì đám thợ viết tuyên truyền của đảng CSVN đã  dẫy lên như đỉa phải vôi như  phản ứng của Nguyễn Văn Hải: " Cũng như kinh nghiệm của các thời kỳ lịch sử đã qua, bảo vệ Đảng trước hết phải đấu tranh với các thế lực thù địch xuyên tạc và bôi nhọ Đảng, đồng thời phải thấy được những giới hạn lịch sử, tiềm năng hữu hạn của các quan điểm lý luận, nhất là các chính sách cụ thể, để không ngừng phát triển học thuyết cách mạng đó, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể giữ vững được vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng."
CÀNG ĐỠ CÀNG BỊ CHỐNG
Cùng về hùa đánh hội đồng những người chống đảng, chống chủ nghĩa Cộng sản trước thềm Đại hội đảng XI,  nhưng Đinh Thị Thanh Tâm của Học viện Báo chí & Tuyên truyền viết trong Tạp chí Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, đã để lộ những yếu kém, lung lay trong tư tưởng cán bộ, đảng viên.
Thanh Tâm viết: "Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái đã đạt được những kết quả quan trọng. Chúng ta đã từng bước giành thế chủ động, vô hiệu hóa được nhiều kế hoạch, chiến dịch, luận điệu tuyên truyền của địch, góp phần giữ vũng nền tảng tư tưởng, tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Mặc dù vậy, cũng phải khẳng định công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết: một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng còn mơ hồ, mất cảnh giác, thậm chí có người bất mãn, tiêm nhiễm luận điệu sai trái của địch quay lại chống phá Đảng, Nhà nước; nhiều tình huống xử lý còn bị động, lúng túng; các cơ quan ban ngành chưa có sự phối hợp thống nhất trong chương trình, hành động chống lại các quan điểm, sai trái."
Để đối phó với  phong trào nhân dân và trí thức quay lưng lại với đảng, Thanh Tâm đề nghị  đảng cần : " Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là một trong những giải pháp góp phần tạo "sức đề kháng", khả năng "miễn dịch" và sự cảnh giác cao độ đối với kẻ thù. Hiện nay, âm mưu và thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, núp dưới những chiêu bài tưởng chừng "màu hồng" nhưng thực chất là hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục đích của chúng đã quá rõ ràng,chúng ta không được chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, đồng thời phải thấy rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong cuộc đấu tranh này. Cấp ủy và thủ trưởng đứng đấu các cơ quan, đơn vị phải luôn xác định nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng."
Nhưng "các quan điểm sai trái" ở đâu ra, hay nằm  ngay trong lòng mỗi đảng viên và mỗi người dân"
Điều này đã được  Thanh Tâm  nhìn nhận: "Có thể nói, hiện nay trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân còn những nhận thức hết sức mơ hồ, mất cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ thù. Họ cho rằng, các quan điểm mà chúng đưa ra đang phản ánh đúng hiện tại của đất nước, có người còn ngây thơ rằng "họ đã nói hộ những yếu kém, khuyết điểm của chúng ta để ta có thể nhìn thấy mà sửa". Đó là sự nhận thức hết sức chủ quan và mất cảnh giác. Đúng, chúng ta còn nhiều những hạn chế trong phát triển đất nước, vẫn còn những tham nhũng, lãng phí, vẫn còn những tệ nạn xã hội... nhưng Đảng cũng đã thẳng thắn nhìn vào sự thật và đang từng bước khắc phục những tồn tại để đưa đất nước phát triển vững mạnh. Còn âm mưu của các thế lực thì khác, chúng tìm cách xoáy sâu vào những yếu kém, khuyết điểm của ta để chứng minh rằng Đảng đang lãnh đạo sai đường, đang đưa đất nước đến bờ vững thẳm và gieo rắc vào tâm lý quần chúng nhân dân "màu đen", sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng và về tương lai của đất nước."
Nhưng không chỉ có những cá nhân bị hoang mang, dao động trước sức tấn công của "các thế lực thù địch" mà còn có cả những tập thể, đơn vị như Thanh Tâm  chứng minh : " Hơn thế, có những đơn vị còn nhận thức một cách phiến diện, với thái độ thờ ơ và thiếu trách nhiệm rằng công việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái chỉ là công việc của cấp trên, của những cơ quan chuyên trách, chứ không phải của đơn vị mình, do vậy mặc dù có nhận thức được những âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù nhưng bàng quan và không tham chiếm. Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân nhưng cơ sở triết học của vấn đề là ở chỗ: lợi ích của việc tham chiến trên lĩnh vực tư tưởng để bảo vệ Đảng chưa trở thành nhu cầu tự nhiên của nhiều công dân do tính tích cực chính trị- xã hội chưa được khơi dậy."
Như vậy thì có phải đảng đang  tiến gần đến bờ vực thẳm  rồi không, hay Lãnh đạo còn mơ ngủ nên chưa biết nước lụt đã ngập đến mép giường "
Phạm Trần
(11-010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.
Câu nói phổ biến với dân Mỹ được trích từ ý của Benjamin Franklin thường được nhiều người nhắc là, "thế giới này chẳng có gì chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế". Dù nói thật hay đùa thì quả là vậy.
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.