Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Khủng Hoảng Tài Chánh Cali Và Ảnh Hưởng Cộng Đồng

03/06/200900:00:00(Xem: 3575)
Khủng Hoảng Tài Chánh Cali và Ảnh Hưởng Cộng Đồng
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Cuộc khủng hoảng tài chánh tại Tiểu Bang California đã kéo dài gần hai năm và hiện đang đưa đến nhiều sự bế tắc mà có ảnh hưởng tai hại đến mọi thành phần cư dân trong tiểu bang, đặc biệt là các cộng đồng di dân hay có lợi tức thấp như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây.  Đây là lúc mà cộng đồng Việt Nam cần hiểu rõ về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh này để có những kế hoạch phản ứng thích hợp hầu ngăn cản những ảnh hưởng bất công đối với các thành phần đang gặp khó khăn nhiều nhất trong cộng đồng Việt Nam.
Bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chánh
Vào tháng 2 năm nay, Thống Đốc Arnold Schwarenegger đã ký ban hành Đạo Luật Tài Khoá năm 2009 -2010 nhằm giải quyết sự thâm thủng hơn 40 tỉ Mỹ Kim. Tài khóa này bao gồm các điều khoản chính như tăng khoảng 12.5 tỉ tiền thuế từ các nguồn như thuế mua bán (sales tax), thuế đăng bộ xe hơi (DMV tax) và thuế lợi tức (income taxes), cộng với khoản 15 tỉ tiền cắt giảm chi phí, trong đó có cả hơn 8 tỉ chi phí cho giáo dục.
Đạo luật tài khóa này còn dựa  trên một kế hoạch thông qua các dự luật trưng cầu dân ý (propositions)  trong cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 18 tháng 5 vừa qua với mục đích có thêm khoảng 16 tỉ MK, bao gồm gia hạn các nguồn thuế kể trên và mượn khỏan 5 tỉ từ tiền lời bán vé sổ xố và chuyển một số tiền từ các ngân quỹ dành riêng như tiền thuế thuốc lá dành cho các trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi hay tiền thuế lợi tức dành cho các chương trình chữa trị bệnh tâm thần. Cử tri tại California đã bác bỏ tất cả các dự luật này trong kỳ bầu cử đặc biệt đó.
Trước sự thất bại của các dự luật trưng cầu dân ý cộng thêm sự kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng tài chánh tại California lại trở nên nghiêm trọng hơn. Cộng thêm số thiếu hụt khoảng 16 tỉ không có được từ các dự luật, sự thâm thủng lại gia tăng thêm hơn 5 tỉ MK và đưa tổng số thâm thủng hiện nay lên đến 21.3 tỉ cho tài khoá 2009-2010.  Tài khoá trung bình hằng năm của Tiểu Bang chỉ vào khoảng trên dưới 100 tỉ MK.
Trước tình hình đó, TD Schwarenegger đã đưa ra một bản dự thảo tài khoá vào giữa tháng 5 vừa qua trong đó có liệt kê hàng loạt những sự cắt giảm đối với hầu hết các chương trình chính phủ, trong đó có nhiều chương trình nhằm trợ giúp các thành phần nghèo khó trong tiểu bang như người già, người khuyết tật, trẻ em, người nhận tiền trợ cấp chính phủ, sinh viên đại học, v..v.. Mặc dầu đây chỉ là một đề nghị tài khoá của Văn Phòng Thống Đốc, chương trình nào sẽ thực sự bị cắt giảm sẽ tùy thuộc vào Nghị Hội Tiểu Bang California – và dĩ nhiên trong đó có sự vận động của các thành phần liên hệ. Đây là lúc Cộng Đồng Việt Nam và các thành phần quan tâm cần hiểu rõ tiến trình thông qua dự luật tài khoá để có được những phản ứng thích hợp.
Các Đề Nghị Cắt Giảm Của Văn Phòng Thống Đốc
Theo bản dự thảo tài khóa do VP Thống Đốc đưa ra vào giữa tháng 5 vừa qua, các chương trình sau đây đang bị đề nghị cắt giảm mà sẽ có ảnh hưởng nhiều đến Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tại Tiểu Bang California:
1. Chương Trình Healthy Family, hiện đang cung cấp bảo hiểm cho gần 950,000 trẻ em thuộc gia đình có lợi tức thấp, trong đó có khoảng gần 90,000 trẻ em tại Quận Cam và khoảng 32,000 tại vùng San Jose. Chương Trình Healthy Family cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho các trẻ em thuộc gia đình không nghèo đủ để được nhận Medi-Cal nhưng không có đủ lợi tức để mua bảo hiểm tư nhân.
2. $750 triệu MK từ Chương Trình Medi-Cal nhằm cung cấp bảo hiểm sức khoẻ dành cho người nghèo, bao gồm việc giảm thiểu mức trả tiền cho các bệnh viện hay bác sĩ trong chương trình Medi-Cal hay CalOptima. Đã từ lâu, chí phí trả cho các dịch vụ ý tế này đã được ấn định ở một mức rất thấp và làm cho nhiều bác sĩ không muốn nhận bệnh nhân Medi-Cal. Nay với mức cắt giảm thêm, có nhiều nhiều bác sĩ hay bệnh viện không muốn nhận thêm các bệnh nhân Medi-Cal hay CalOptima.
3. Chương trình y tế dành cho người lớn tuổi trong các trung tâm sinh hoạt người lớn tuổi (Adult Day Health Care Program). Sự cắt giảm này có thể đưa đến việc đóng cửa các trung tâm phục vụ người lớn tuổi hay giới hạn chương trình phục vụ chỉ vài ngày trong tuần.

4. Các chương trình trợ cấp xã hội như CAPI, CalWORKs nhằm giúp đỡ các gia đình có con nhỏ có thể vừa đi học hay đi làm để có thể tiến tới tự túc trong một thời gian ngắn.
5. Các chương trình trợ giúp cho những người già hay khuyết tật trong các chương trình trợ giúp phụ tá tại gia, thường được gọi là In-Home Supportive Services.
6. Cắt giảm chương trình SSI dành cho người già hay khuyết tật xuống còn mức tối thiểu của liên bang mà thôi. Từ trước đến nay, số tiền SSI, hay còn được gọi là tiền già, tại tiểu bang California có phần nhiều hơn ngân khoản này tại các tiểu bang khác vài tiểu bang California còn cấp thêm tiền cộng thêm tiền của lien bang. Với đề nghị này, những người nhận tiền này chỉ có thể nhận được số tiền do Liên Bang cấp mà thôi. Chương trình bảo hiểm y tế cho những người nhận tiền trợ cấp SSI tại tiểu bang cũng sẽ bị ảnh hưởng trong chiều hướng này.
7. Cắt giảm thêm $100 triệu trên mức $234 triệu vào tháng 2 vừa qua cho các chương trình giúp người khuyết tật qua các Regional Centers. Đây là nơi cung cấp các chương trình trợ giúp cho người khuyết tật hay giáo dục đặc biệt từ trẻ đến lớn trên khắp tiểu bang.
Thêm vào đó, ngân quỹ cho các chương trình giáo dục cũng bị cắt giảm hằng tỉ dollar, thêm vào sự cắt giảm đã được thông qua vào tháng 2 vừa qua. Sự cắt giảm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở giáo dục thuộc các cấp lớp trung tiểu học, đại học cộng đồng, đại học 4 năm, và cả chương trình giáo dụ cao cấp khác trên toàn tiểu bang. Đối với các trường đại học, bản dự thảo tài khoá còn đề nghị cắt giảm chương trình trợ giúp tài chánh cho các sinh viên nghèo (Cal-Grants), tăng tiền lệ phí ghi danh (tuition), và giảm các chi phí cho các cấp đại học.
Cộng đồng Việt Nam cần phải làm gì"
Để đối phó với các đề nghị cắt giảm ngân khoản hiện nay, Cộng Đồng Việt Nam cần mạnh mẽ lên tiếng phản đối để cho các thành phần chính quyền biết rằng Cộng Đồng Việt Nam rất quan tâm về vấn đề này và sẵn sang có những phản ứng thích hợp. Trong tình thế mà sự cắt giảm nặng nề và hàng loạt sẽ xảy ra đối với mọi thành phần, chỉ có những thành phần nào lên tiếng thì mới có thể tránh được các ảnh hưởng bất công đến với mình. Chúng ta không thể nào cứ để mọi người lên tiếng phản đối mà không nói lên quan điểm riêng của mình vì nghĩ rằng giải quyết sự quan tâm của người khác cũng sẽ có lợi cho mình, hay “cha chung chết không ai khóc.”
Một số việc mà các thành phần trong cộng đồng có thể làm được trong thời gian này là:
• Gởi thư phản đối đến các vị dân cử tại tiểu bang để tỏ bày sự phản đối và quan tâm của cộng đồng đối với các đề nghị cắt giảm này. Các thư phản đối nên được viết riêng và gởi trực tiếp đến các vị dân biểu hay thượng nghị sĩ tiểu bang để tỏ bày quan điểm của mình. Tên và địa chỉ liên lạc của các vị dân cử đại diện cho mỗi khu vực có thể được tìm thấy ở địa chỉ trên lưới điện toán sau đây: www.legislature.ca.gov
• Tìm hiểu rõ về tiến trình tranh luận về các đề nghị cắt giảm để kịp thời lên tiếng bảo vệ các chương trình cần thiết. Mọi người cần hiểu rõ tình hình chung, ảnh hưởng đối với mình cũng như ảnh hưởng đối với những người khác có thể liên hệ đến mình.
• Ghi danh bầu cử thật đông để chứng tỏ sự sẵn sàng xử dụng lá phiếu khi cần thiết để nói lên tiếng nói của mình. Sự tích cực tham gia bầu cử trong hoàn cảnh này sẽ gây sự chú ý rất nhiều của các vị dân cử liên hệ. Những vị này thường chỉ quan tâm đến cộng đồng Việt Nam chỉ khi nào họ thấy có ảnh hưởng về phiếu bầu có lợi cho họ. Các hoạt động tham gia bầu cử sẽ có tác động rất lớn nhằm gây sự chú ý từ các vị dân cử này và hỗ trợ cho mục tiêu nói lên quan tâm của cộng đồng Việt Nam nói chung.
Kết Luận
Mặc dầu các đề nghị cắt giảm hiện nay chỉ là một dự thảo và không ai biết được kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Tuy nhiên, mọi người biết chắc rằng sự cắt giảm sẽ đến hằng loạt và nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các thành phần thấp cổ bé miệng trong hệ thống chính trị trong tiểu bang, đối với đủ mọi thành phần. Dĩ nhiên, thành phần nào lên tiếng nhiều hay hiệu quả hơn có thể sẽ tránh được những hậu quả bất công đến với mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel đã khánh thành tụ điểm vui chơi mới nhất, 909 Food Hall, nơi dừng chân cho những tín đồ “sành ăn, yêu bia và cuồng nhiệt với các môn thể thao”.
Vì Vi-rút Hợp Bào Đường Hô Hấp (RSV), bệnh cúm, và COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến người dân California sớm hơn thường lệ trong năm nay, nên Nhà Dịch Tễ Học của tiểu bang, cũng chính là bác sĩ Erica Pan, kêu gọi mọi người trên toàn tiểu bang bảo vệ bản thân và gia đình của họ trước nhiều loại vi-rút đang hoành hoành.
Anthem Blue Cross hợp tác với Allied Pacific IPA từ năm 2021 để phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Năm nay, Anthem Blue Cross hợp tác với Korean American Medical Group nhằm cung cấp các dịch vụ ghi danh bằng tiếng Hàn cho cộng đồng người Mỹ gốc Hàn, đồng thời tăng cường các nỗ lực tiếp cận trực tiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California.
Vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, Garden Grove, CA 92840.
Theo thông lệ hằng năm, liên tục trong 22 năm qua, ngoại trừ những năm đại dịch Covid-19, cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đều tổ chức dạ tiệc mừng Lễ Tạ Ơn gây qũy giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam Đà Nẵng.
Một nghiên cứu mới cho thấy những người tin rằng đại dịch COVID-19 là một trò lừa bịp có xu hướng tin vào tất cả các loại thuyết âm mưu khác. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ vào ngày 26 tháng 10 trên tạp chí PLOS One, cho rằng việc nghĩ rằng số ca tử vong do COVID-19 đã bị phóng đại hoặc Trung Quốc đã cố tình phát tán hoặc chế tạo vi-rút cho các mục đích bất chính, là một loại thuốc cửa ngõ dẫn đến niềm tin vào các thuyết âm mưu khác.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên văn phòng RMI-USA kính chúc toàn thể quý vị và quý quyến một mùa lễ an lành và đoàn viên với thân nhân tại Hoa Kỳ. Không có gì nghi ngờ rằng Fentanyl là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ. Trong thập kỷ qua, Fentanyl đã gây ra sự gia tăng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ. Năm 2021, gần 90% số ca tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau gây nghiện nhóm Opioid, là Fentanyl.
Tại nhà Hàng Dimond Seafood Restaurant trên đường Lampson, Thành phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa chủ Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức “Đại Hội Mùa Thu”, ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-2024.
Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (HDLT) đã tổ chức Lễ Tạ Ơn và Ra Mắt tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022 -2024.
Tại Hội trường Thành Phố Westminster, Nam California, vào lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 2022. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi tiếp tân đánh dấu 25 năm hoạt động (1997-2022)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.