Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khủng Hoảng Tài Chánh Cali Và Ảnh Hưởng Cộng Đồng

03/06/200900:00:00(Xem: 3335)
Khủng Hoảng Tài Chánh Cali và Ảnh Hưởng Cộng Đồng
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Cuộc khủng hoảng tài chánh tại Tiểu Bang California đã kéo dài gần hai năm và hiện đang đưa đến nhiều sự bế tắc mà có ảnh hưởng tai hại đến mọi thành phần cư dân trong tiểu bang, đặc biệt là các cộng đồng di dân hay có lợi tức thấp như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây.  Đây là lúc mà cộng đồng Việt Nam cần hiểu rõ về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh này để có những kế hoạch phản ứng thích hợp hầu ngăn cản những ảnh hưởng bất công đối với các thành phần đang gặp khó khăn nhiều nhất trong cộng đồng Việt Nam.
Bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chánh
Vào tháng 2 năm nay, Thống Đốc Arnold Schwarenegger đã ký ban hành Đạo Luật Tài Khoá năm 2009 -2010 nhằm giải quyết sự thâm thủng hơn 40 tỉ Mỹ Kim. Tài khóa này bao gồm các điều khoản chính như tăng khoảng 12.5 tỉ tiền thuế từ các nguồn như thuế mua bán (sales tax), thuế đăng bộ xe hơi (DMV tax) và thuế lợi tức (income taxes), cộng với khoản 15 tỉ tiền cắt giảm chi phí, trong đó có cả hơn 8 tỉ chi phí cho giáo dục.
Đạo luật tài khóa này còn dựa  trên một kế hoạch thông qua các dự luật trưng cầu dân ý (propositions)  trong cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 18 tháng 5 vừa qua với mục đích có thêm khoảng 16 tỉ MK, bao gồm gia hạn các nguồn thuế kể trên và mượn khỏan 5 tỉ từ tiền lời bán vé sổ xố và chuyển một số tiền từ các ngân quỹ dành riêng như tiền thuế thuốc lá dành cho các trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi hay tiền thuế lợi tức dành cho các chương trình chữa trị bệnh tâm thần. Cử tri tại California đã bác bỏ tất cả các dự luật này trong kỳ bầu cử đặc biệt đó.
Trước sự thất bại của các dự luật trưng cầu dân ý cộng thêm sự kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng tài chánh tại California lại trở nên nghiêm trọng hơn. Cộng thêm số thiếu hụt khoảng 16 tỉ không có được từ các dự luật, sự thâm thủng lại gia tăng thêm hơn 5 tỉ MK và đưa tổng số thâm thủng hiện nay lên đến 21.3 tỉ cho tài khoá 2009-2010.  Tài khoá trung bình hằng năm của Tiểu Bang chỉ vào khoảng trên dưới 100 tỉ MK.
Trước tình hình đó, TD Schwarenegger đã đưa ra một bản dự thảo tài khoá vào giữa tháng 5 vừa qua trong đó có liệt kê hàng loạt những sự cắt giảm đối với hầu hết các chương trình chính phủ, trong đó có nhiều chương trình nhằm trợ giúp các thành phần nghèo khó trong tiểu bang như người già, người khuyết tật, trẻ em, người nhận tiền trợ cấp chính phủ, sinh viên đại học, v..v.. Mặc dầu đây chỉ là một đề nghị tài khoá của Văn Phòng Thống Đốc, chương trình nào sẽ thực sự bị cắt giảm sẽ tùy thuộc vào Nghị Hội Tiểu Bang California – và dĩ nhiên trong đó có sự vận động của các thành phần liên hệ. Đây là lúc Cộng Đồng Việt Nam và các thành phần quan tâm cần hiểu rõ tiến trình thông qua dự luật tài khoá để có được những phản ứng thích hợp.
Các Đề Nghị Cắt Giảm Của Văn Phòng Thống Đốc
Theo bản dự thảo tài khóa do VP Thống Đốc đưa ra vào giữa tháng 5 vừa qua, các chương trình sau đây đang bị đề nghị cắt giảm mà sẽ có ảnh hưởng nhiều đến Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tại Tiểu Bang California:
1. Chương Trình Healthy Family, hiện đang cung cấp bảo hiểm cho gần 950,000 trẻ em thuộc gia đình có lợi tức thấp, trong đó có khoảng gần 90,000 trẻ em tại Quận Cam và khoảng 32,000 tại vùng San Jose. Chương Trình Healthy Family cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho các trẻ em thuộc gia đình không nghèo đủ để được nhận Medi-Cal nhưng không có đủ lợi tức để mua bảo hiểm tư nhân.
2. $750 triệu MK từ Chương Trình Medi-Cal nhằm cung cấp bảo hiểm sức khoẻ dành cho người nghèo, bao gồm việc giảm thiểu mức trả tiền cho các bệnh viện hay bác sĩ trong chương trình Medi-Cal hay CalOptima. Đã từ lâu, chí phí trả cho các dịch vụ ý tế này đã được ấn định ở một mức rất thấp và làm cho nhiều bác sĩ không muốn nhận bệnh nhân Medi-Cal. Nay với mức cắt giảm thêm, có nhiều nhiều bác sĩ hay bệnh viện không muốn nhận thêm các bệnh nhân Medi-Cal hay CalOptima.
3. Chương trình y tế dành cho người lớn tuổi trong các trung tâm sinh hoạt người lớn tuổi (Adult Day Health Care Program). Sự cắt giảm này có thể đưa đến việc đóng cửa các trung tâm phục vụ người lớn tuổi hay giới hạn chương trình phục vụ chỉ vài ngày trong tuần.

4. Các chương trình trợ cấp xã hội như CAPI, CalWORKs nhằm giúp đỡ các gia đình có con nhỏ có thể vừa đi học hay đi làm để có thể tiến tới tự túc trong một thời gian ngắn.
5. Các chương trình trợ giúp cho những người già hay khuyết tật trong các chương trình trợ giúp phụ tá tại gia, thường được gọi là In-Home Supportive Services.
6. Cắt giảm chương trình SSI dành cho người già hay khuyết tật xuống còn mức tối thiểu của liên bang mà thôi. Từ trước đến nay, số tiền SSI, hay còn được gọi là tiền già, tại tiểu bang California có phần nhiều hơn ngân khoản này tại các tiểu bang khác vài tiểu bang California còn cấp thêm tiền cộng thêm tiền của lien bang. Với đề nghị này, những người nhận tiền này chỉ có thể nhận được số tiền do Liên Bang cấp mà thôi. Chương trình bảo hiểm y tế cho những người nhận tiền trợ cấp SSI tại tiểu bang cũng sẽ bị ảnh hưởng trong chiều hướng này.
7. Cắt giảm thêm $100 triệu trên mức $234 triệu vào tháng 2 vừa qua cho các chương trình giúp người khuyết tật qua các Regional Centers. Đây là nơi cung cấp các chương trình trợ giúp cho người khuyết tật hay giáo dục đặc biệt từ trẻ đến lớn trên khắp tiểu bang.
Thêm vào đó, ngân quỹ cho các chương trình giáo dục cũng bị cắt giảm hằng tỉ dollar, thêm vào sự cắt giảm đã được thông qua vào tháng 2 vừa qua. Sự cắt giảm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở giáo dục thuộc các cấp lớp trung tiểu học, đại học cộng đồng, đại học 4 năm, và cả chương trình giáo dụ cao cấp khác trên toàn tiểu bang. Đối với các trường đại học, bản dự thảo tài khoá còn đề nghị cắt giảm chương trình trợ giúp tài chánh cho các sinh viên nghèo (Cal-Grants), tăng tiền lệ phí ghi danh (tuition), và giảm các chi phí cho các cấp đại học.
Cộng đồng Việt Nam cần phải làm gì"
Để đối phó với các đề nghị cắt giảm ngân khoản hiện nay, Cộng Đồng Việt Nam cần mạnh mẽ lên tiếng phản đối để cho các thành phần chính quyền biết rằng Cộng Đồng Việt Nam rất quan tâm về vấn đề này và sẵn sang có những phản ứng thích hợp. Trong tình thế mà sự cắt giảm nặng nề và hàng loạt sẽ xảy ra đối với mọi thành phần, chỉ có những thành phần nào lên tiếng thì mới có thể tránh được các ảnh hưởng bất công đến với mình. Chúng ta không thể nào cứ để mọi người lên tiếng phản đối mà không nói lên quan điểm riêng của mình vì nghĩ rằng giải quyết sự quan tâm của người khác cũng sẽ có lợi cho mình, hay “cha chung chết không ai khóc.”
Một số việc mà các thành phần trong cộng đồng có thể làm được trong thời gian này là:
• Gởi thư phản đối đến các vị dân cử tại tiểu bang để tỏ bày sự phản đối và quan tâm của cộng đồng đối với các đề nghị cắt giảm này. Các thư phản đối nên được viết riêng và gởi trực tiếp đến các vị dân biểu hay thượng nghị sĩ tiểu bang để tỏ bày quan điểm của mình. Tên và địa chỉ liên lạc của các vị dân cử đại diện cho mỗi khu vực có thể được tìm thấy ở địa chỉ trên lưới điện toán sau đây: www.legislature.ca.gov
• Tìm hiểu rõ về tiến trình tranh luận về các đề nghị cắt giảm để kịp thời lên tiếng bảo vệ các chương trình cần thiết. Mọi người cần hiểu rõ tình hình chung, ảnh hưởng đối với mình cũng như ảnh hưởng đối với những người khác có thể liên hệ đến mình.
• Ghi danh bầu cử thật đông để chứng tỏ sự sẵn sàng xử dụng lá phiếu khi cần thiết để nói lên tiếng nói của mình. Sự tích cực tham gia bầu cử trong hoàn cảnh này sẽ gây sự chú ý rất nhiều của các vị dân cử liên hệ. Những vị này thường chỉ quan tâm đến cộng đồng Việt Nam chỉ khi nào họ thấy có ảnh hưởng về phiếu bầu có lợi cho họ. Các hoạt động tham gia bầu cử sẽ có tác động rất lớn nhằm gây sự chú ý từ các vị dân cử này và hỗ trợ cho mục tiêu nói lên quan tâm của cộng đồng Việt Nam nói chung.
Kết Luận
Mặc dầu các đề nghị cắt giảm hiện nay chỉ là một dự thảo và không ai biết được kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Tuy nhiên, mọi người biết chắc rằng sự cắt giảm sẽ đến hằng loạt và nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các thành phần thấp cổ bé miệng trong hệ thống chính trị trong tiểu bang, đối với đủ mọi thành phần. Dĩ nhiên, thành phần nào lên tiếng nhiều hay hiệu quả hơn có thể sẽ tránh được những hậu quả bất công đến với mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) tiếp tục khuyến khích việc chích ngừa cho những cư dân Quận Cam chưa được chích ngừa trong khi mà tỷ lệ những cư dân hợp lệ đã chích ngừa hoàn toàn hiện đạt gần 70%. Cơ Quan Phòng Dịch Liên Bang (CDC) với Bảng Theo Dõi COVID Data Tracker đã phúc trình 69.8% cư dân hợp lệ Quận Cam hiện nay đã được chích ngừa hoàn toàn, với 79.3% hiện đã nhận được ít nhất một liều thuốc chích ngừa tính đến ngày 14 tháng Chín.
Bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 có hai kích cỡ: loại dung tích 4 lít- CV-JAC40, và loại 5 lít CV-JAC50. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ Nhật. Chúng được gọi là “hybrid”, vì kết hợp giữa việc đun nóng bằng điện và việc giữ ấm bằng kỹ thuật chân không. Giữa ruột bình làm bằng thép không rỉ và vỏ bọc bên ngoài là lớp vật liệu cách nhiệt và lớp chân không cách nhiệt. Chính kỹ thuật chân không này giúp cho bình giữ được nhiệt độ mong muốn của nước trong một thời gian dài, với lượng điện năng tiêu thụ ít nhất. Bình còn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm hoàn toàn không dùng điện. Một sản phẩm có lợi, thân thiện cho môi trường.
Tăng đoàn Phổ Môn và Suối Từ (Texas) dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thông Hội và Thiền Sư Thích Diệu Thiện đến viếng thăm, tụng kinh, ban pháp thoại và thiền hành với Ni chúng Hương Sen (Riverside, California) vào thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2021. Chương trình bắt đầu bằng bài kinh Bát Nhã do tăng đoàn Suối Từ và Phổ Môn tụng. Chùa Hương Sen tụng bài Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân và Lục Hòa.
Một năm qua là khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, ở nhà, cách ly, và nhiều sinh hoạt bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều dịp để tiếp xúc lại với nhau vào những ngày lễ sắp tới. Tết Trung Thu là một lễ hội truyền thống được ăn mừng tại Á-châu. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lúc trăng tròn ban đêm. Đây là thời điểm tượng trưng cho sự đoàn viên. Ngày nay, nhiều người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ vẫn duy trì việc họp mặt với người thân và bằng hữu để ngắm trăng, thưởng thức bánh trung thu, và rước lồng đèn nhân dịp Tết Trung Thu. Vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào cho những buổi họp mặt mà vẫn giữ được sự an toàn và sức khỏe?
Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 10 do Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, làm Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Sean Hadad, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành trong hai ngày Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home.
Có một chân lý vẫn đúng tới bây giờ: bánh trung thu làm bằng tay vẫn có cái ngon riêng của nó so với bánh trung thu làm công nghiệp đại trà. Thí dụ như bánh nhân thập cẩm thái tay, chọn lựa các loại vật liệu theo ý mình thì bánh công nghiệp khó sánh bằng.
Những nỗ lực trong 6 năm qua của Dân Biểu Janet Nguyễn để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn cho các trường học ở California đã thành công. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Cuộc hành trình này đã bắt đầu từ năm 2016. Sau nhiều năm, nhiều đêm dài, những buổi bàn luận hàng giờ và rất nhiều trở ngại, đến bây giờ đã được thông qua với khoản ngân sách đã được chấp thuận để bắt đầu thiết lập mô hình giảng dạy quan trọng này."
Thượng nghị sĩ Umberg chỉ vào một câu trong Kinh thánh - John 15:13 "Không có tình yêu thương nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống của mình vì bạn bè." Ông nói thêm rằng đối với quân đội, điều này thường được dịch là "Không có tình yêu nào lớn lao hơn là hy sinh mạng sống của mình cho đất nước của họ." Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh đó. Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh của những gia đình đó."
Thật là một hạnh duyên lớn mà CLBTNT chúng ta được ngồi lại với nhau trong khu vườn nhỏ nhắn xinh tươi đầy thiền vị, sự có mặt của một vị giảng sư uyên thâm phật pháp, sự có mặt của những gương mặt sáng trong tầm cầu giáo pháp, có mặt với nhau cho một ngày tu học Vu Lan hiếu hạnh, cho cuộc đời thêm đẹp, thêm y nghĩa giữa trần lao đầy bon chen cám dỗ này!
Vào 9:00 sáng ngày Thứ Tư 8 tháng 9 2021 giờ Việt Nam (hay 7:00 tối Thứ Ba 7 tháng 9 giờ California), tổ chức Phi Lợi Nhuận Rise đã tổ chức buổi tư vấn qua zoom lần thứ hai, để ba bác sĩ ở Mỹ giải đáp thắc mắc cho người dân Việt Nam về cách điều trị, phòng ngừa Covid-19.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.