Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Người Việc Ta: Sự Thật Tây Tạng, Hay Viễn Tượng Diệt Chủng Cả Dân Tộc

31/03/200900:00:00(Xem: 5279)

Chuyện Người Việc Ta: Sự thật Tây tạng, Hay viễn tượng diệt chủng cả dân tộc

 Phan Văn Song
Năm mươi năm sau khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma vượt trốn khỏi đất nước Tây tạng, chúng ta thử  trở về  lịch sử đầy khổ sở của Tây tạng  và thử phân tách thực  trạng của một dân tộc và một văn hóa trên đường sắp bị tiêu diệt.
Trong các gia đình Tây tạng, những bức  ảnh nào có hình của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hoặc những chân dung của Ngài đều bị cấm treo. Giới truyền thông Trung hoa  gọi Ngài là « Tên phiến loạn», hay là « Kẻ chia rẻ » và « tên cầm đầu của nhóm phiến loạn ». Và ở Tây Tạng, mọi người dân đều biết là những ai dám tuyên bố công khai có cảm tình  với Ngài đều có thể bị đi tù. Thế nhưng dân chúng vẫn cứ « pha » « phớt lờ », ung dung tự tại, sống rất Tây tạng.
Mặc cho cuộc Cách mạng Văn hoá gọi là để xóa bỏ Tôn giáo, thuốc phiện của Nhơn dân, giải phóng tư tưởng nhơn dân Tây tạng khỏi cơn mê Phật giáo. Mặc cho hàng tỷ « nhân dân tệ » đổ vào đất nước Tây tạng  để Phát triển Vùng tự trị Tây tạng và các vùng phụ cận Kham và Amdo, Ngài Tenzin Gyatso, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vẫn và luôn luôn được các đồng bào tín hữu của Ngài xác tín rằng Ngài là hiện thân của Đức Phật đầy tình thương, Ngài là một Vị Phật sống, một lãnht tụ chánh trị và cũng là một biểu tượng quốc gia Tây tạng. Hàng ngày, từng đoàn người hành hương vào Thủ đô Lhassa và nối đuôi nhau diễn hành chung quanh Tòa  Potala, biểu hiệu của Thế Quyền và Thần Quyền của Ngài. Sự hiện hữu của Ngài, trong mỗi tâm trí của mỗi người dân Tây tạng, sự hiện hữu của Vị «Hiền triết thông thái như Biển Cả » đang nung đúc, nuôi sống  tinh thần đấu tranh để chống lại sự diệt chủng.....
«Chúng ta đã thua ở Tây Tạng rồi» Câu nói nầy để mở đầu một bài nói của Mao Tsé Tung ở Bộ Chánh trị Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc  năm 1959, sau khi Mao được tin rằng  Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã vượt được biên giới  Tây Tạng lánh nạn sang Ấn Độ ngày 10 tháng ba năm 1959. Cái phút sáng suốt ấy cũng không giúp đỡ Mao rút quyết định dùng quân đội của chế độ độc tài của mình cưởng chiếm Tây tạng. 
Năm mươi năm đạo đức giả, lúc thì ngoại giao đưa đẩy hứa hẹn, khi thì khủng bố đẩm máu man rợ... đây là  đề tài của cuốn phim tài liệu « Tây tạng, sự nói dối của Trung quốc"» của nhà ký giả điện ảnh Bernard Débord đã được trình bày trên Đài 3 của Truyền Hình Pháp,  tuần qua để đóng góp với dư luận Pháp đang ủng hộ Tây tạng. Mặc dù Chánh phủ Pháp, cũng như các chánh phủ Âu tây và các chánh phủ trên thế giới  lẫn cả chánh phủ Mỹ đều đang viện cớ  « Khủng hoảng kinh tế », nhân nhượng Anh Ba Tàu du côn, du thực, tham vọng bành trướng. Nói đến Nhơn quyền với Trung Quốc, nói đến Tây tạng đều với Trung quốc, nói đến Ngài Đạt Lai Đạt Ma, đối với các chánh trị gia các nước tiền tiến gần nhưng không được xem như là một đề tài « chánh trị tử tế »  cho lắm (politically correct) và nếu không nói là đều cấm kỵ (tabou). Tất cả các nhà chánh trị gia, các nhà lãnh tụ nguyên thủ quốc gia  thế giới đều đang mong một phép lạ (miracle ) sẽ  «thực hiện» vào ngày 2 Tháng Tư nầy ở Hội nghị G20 ở Luân đôn. Và « thiên hạ » hy vọng vào anh Trung quốc..."""
Con én Trung quốc có đem lại Mùa Xuân không "
Cuốn phim của Bernard Débord bắt đầu dẫn ta đi thăm Tây tạng vào năm 1951. Bắt đầu bằng một cuộc xâm lược, một sư đoàn quân đội nhân dân Trung hoa đi sâu vào dãy  Hi Mã Lạp Sơn để cưởng chiếm một quốc gia có chế độ Thần quyền (théocratie) nằm  giữa tuyết trắng và trời xanh, trên nóc nhà thế giới. Một cuộc xâm lược ư " Không hẳn thế.
Đóng quân ở vùng phụ cận thủ đô Tây tạng thành phố Lhassa, vùng Amdo,  đoàn quân của Mao mở một cuộc thương thuyết với với những người đại diện Ngài Đạt Lai Lạt Ma, người nguyên thủ một quốc gia còn sống trong thời Trung cổ, và hoàn toàn không có được một lực lượng  quân sự để tự bảo vệ. Bằng một Tuyên Cáo 17 điểm, những người chủ mới của Bắc Kinh hứa sẽ kính trọng và bảo vệ Văn hóa Tây tạng. Nhờ thế quân đội của Mao được dân chúng Tây tạng hoan hỉ rước vào Thủ đô Lhassa. Trong những sách sử chánh thức trung hoa, giai đoạn ấy được gọi dưới một mỹ từ  là « cuộc chinh phục ôn hòa » (la conquête pacifique).
Viết đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến những ai nghe lời biện hộ ngày nay của nhà cầm quyền Bắc kinh và các người Tàu ở Paris vẫn khư khư bảo rằng Tây tạng là đất Trung quốc từ ngàn xưa, nói chuyện Tây tạng là xen vào nội bộ chủ quyền của Trung quốc, đóng dấu ngoặc.
Ngài Đạt Lai lạt Ma ngay vào thời gian ấy cũng nhận định (lầm) rằng là những người  Cách mạng Trung hoa có thể giúp dân Tây tạng thoát khỏi tụt hậu và kém văn minh. Năm 1954, Ngài gặp Chủ Tịch Mao Tsé Tung, và tâm sự: « Tôi rất cảm kích khi thấy một người đầy quyền hành như Ngài Mao đã nghĩ đến những người nghèo khổ ».
Nhưng cũng năm 1954, các quan Tàu ở Chánh trị bộ Trung ương Đảng Cộng sản Tàu bắt đầu sốt ruột. Các ủy ban tổ chức sửa soạn cải tổ hành chánh để Công sản hóa (hay Hán hóa) những hạ từng cơ sở hành chánh địa phương Tây tạng,  lâm le muốn lật đỗ chánh phủ Tây tạng, để dễ bề cải tổ và  xây dựng hay  Hán hóa  những cơ sở Tây tạng. Để tiến hành việc đó, hàng triệu nhà tu, nhà thờ phượng, chùa chiền bị phá bỏ, trên một trăm ngàn sư sãi tập trung vào các trại tù. Từ 1956 đến 1959, trong ba năm liền, những cuộc nổi loạn diễn lên hàng ngày. 1959, Vị lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma,  phải trốn chạy và lập một chánh quyền lưu vong ở Dharamsala, vùng Đông Bắc Ấn độ, và  được Liên Hiệp Quốc  ủng hộ, tuyên bố quyền tự quyết (l'autodétermination) cho dân tộc Tây tạng.


Sau khi sử dụng Ngài Panchen Lama, Vị số Hai của Phật Giáo Tây tạng, Bắc kinh ra chiến thuật đàn áp thẳng tay. (Một triệu chùa, một trăm ngàn sư sãi đi tù chưa gọi là thẳng tay ). Mục tiêu lần nầy là: xóa tẩy sạch Phật Giáo Tây tạng, vì đó là nguồn gốc của kháng chiến Tây tạng. Chùa chiền, tu viện đốt sạch, phá sạch, tu sĩ sư sãi bị làm nhục, đi tù, bỏ đói ... « Trong các trại tù Trung quốc, tôi đã phải ngậm, ăn xương người » một nhơn chứng sống sót kể lại. Có bao nhiêu nạn nhơn, không ai biết.  Thật là một bản thống kê khó khăn, ...từ 300, 000 đến 600,000 người "  Có thể một triệu ...
« Cuối cùng chế độ nô lệ người kiểu Trung Cổ, cái chế độ khốn kiếp dã man của Tây tạng đã được Đảng Cộng sản và Nhơn dân Trung quốc đập tan » các cơ quan tuyên truyền Trung quốc ầm ĩ loan tin. Thế nhưng cuộc Cách mạng Văn hóa, mặc dù đã lên đến cực điểm vẫn thất bại, Các sư sãi vẫn tiếp tục tu hành, thiện nam tín nữ vẫn quý mến ủng hộ, tiếp tục ưu đải các vị tu hành. 
Phải đi bằng một con đường khác. Năm 1980, Deng Xiaoping tuyên bố  «Cởi mở» cho phép các tu viện, chùa chiền mở cửa lại. Nhưng sự tái xuất của Phật giáo Tây tạng làm khó chịu một số cán bộ cao cấp ở Bắc kinh, và một chiến dịch đàn áp bắt đầu trở lại do Hu Jintao (Hồ Cẩm Đào), « tên đồ tể thành Lhassa »  điều khiển .
Tháng ba, năm 1989, Vị Panchen Lama đang lên tiếng phản đối  nhà cầm quyền Bắc kinh về những việc khai thác bừa bãi những tài nguyên thiên nhiên (hầm mỏ, thủy điện ..) trên đất Tây tạng, bỗng nhiên ngã bệnh chết. Cái chết đột ngột , mờ ám của Vị Panchen Lama tạo một làn sóng đấu tranh, bạo động xuống đường...trong vòng cả tuần lễ.
Từ ngày hội nhập vào làng tư bản, nhà cầm quyền Trung quốc quyết tâm dẹp kháng chiến Tây tạng bằng đường kinh tế hóa. Trung quốc xây đường xa lộ, xây đường sắt, khai thác khoáng sản, định cư các thiểu số du mục ... cho Tây tạng. Đỗ tiền và hàng hóa Trung quốc  vào Tây tạng để phát triển  kinh tế cho Tây tạng . Nhưng dân chúng Tây tạng không bị lừa, họ tỉnh táo nhận định .
« Những đầu tư Trung quốc vào Tây tạng chỉ là lợi cho Trung quốc, dân chúng Tây tạng không hưởng gì cả» nhận xét của một anh Tây tạng tỵ nạn.
«Từ ngày có tàu hỏa cao tốc đến Lhassa, Tây tạng càng ngày càng Hán hóa. Một cán bộ cao cấp Tây tạng nhận xét. Đến một lúc chúng ta không còn thấy người Tây tạng nữa. Các ông biết không" Trong lịch sử Trung Hoa, có một sắc dân được gọi là dân Mãn Thanh Ngày nay ở Trung quốc không tìm thấy dân Mãn Thanh  nữa. Dân Tây tạng tương lai rồi cũng sẽ thế »./.
Thay lời kết:
Cuốn phim tài liệu chỉ có thế. Tôi xem xong không ngủ được. 50 năm có là bao. Tây tạng ngày hôm nay đứng trong một cái thế rất khó khăn. Cả thế giới không ai muốn cứu Tây tạng cả. Cả thế giới không ai muốn làm mất lòng Trung quốc cả. Vì Trung quốc là chủ nợ của thế giới (Âu Mỹ)
 May thay !   Ngài Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn đấy, cái Giải Nobel che chở Ông.
Nhưng cũng đã có những manh nha để hạ uy thế của vị Phật sống nầy; hôm qua Nam phi không cấp chiếu khán cho Ngài, để Ngài vào Nam Phi  đi họp cùng các Giải Nobel khác. Sức ép của các Giải Nobel để Nam Phi cấp chiếu khán cho Ngài có thể thành công. Nhưng hành động đó đã  biến thành  tiền lệ. Nam Phi đã dám làm, quốc gia khác có thể làm, Trung quốc biết được kẻ hở của Luật Quốc tế. Tổng thống Pháp không dám tiếp Ngài như môt nguyên thủ quốc gia trên nước Pháp. Cho vợ tiếp, hẹn gặp Ngài ở chổ khác.
Ủng hộ Tây tạng, đòi hỏi Tự do Tôn giáo, Nhơn quyền ngày nay lỗi thời lắm, nó không còn cái mặt của người tử tế, của chánh trị gia thành công nữa, vì nó không cứu được công ăn việc làm, không bán được xe hơi, không mua được nhà.... vì  nó không có « kinh tế  tánh »
Ngày mai khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma mất đi, ngày mai khi Bà Aung San Sưu Yi của Miến Điện đáu tranhcho  Nhơn quyền, Công lý và Dân chủ   không còn nữa "  Phần « Thiện » của con người sẽ mất theo, Lương tâm của Nhơn loại sẽ không còn nữa. Phần « Ác » của Nhơn loại sẽ hoàn toàn  thắng thế.
Và Việt Nam chúng ta " Bắt đầu bằng cắt hiến đất biên giới, Thác Bản Giốc chỉ là một thắng cảnh"  Ải Nam Quan chỉ một biểu tượng. Quần đảo Hoàng sa, Trường sa chỉ là vài bãi cát vàng, vài cục san hô đầy cứt chim...Tinh hữu nghi mười sáu chữ vàng quan trọng hơn. Ân tình huynh đệ anh em cùng Đảng nặng hơn nhiều. Trung quốc kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thi ta cũng thế, Trung quốc giàu,  ta sẽ giàu theo. ...Xá gì vài vạn cây số vuông trên rừng sâu nước độc. Xá gì ba bãi cát, năm cục san hô...
Trung quốc đã bắt đầu xẻ xa lộ, làm đường săt.... rồi cũng như Tây tạng, cũng khai thác khoáng sản Bauxite, khai thác nhà máy lọc dầu Dung quất ... và ... « Tới luôn đi Bác Tài » ... đi thong thả từ Bắc đến Nam, tự do khai thác làm ăn . Cũng như Tây tạng, Đảng Cộng sảnTrung quốc  lo cho đời sống dân thiểu số, lo định cư dân du mục, giải phóng dân du mục người  thượng ViệtNam,  và sẽ tổ chức những vùng tự trị cho dân Thượng (Tự trị Tây Nguyên Dega ViệtNam, Tự trị vùng Bình Thuận người Chăm ) chẳng hạn "....
Ở Trung quốc, dân Mãn Thanh không còn, nhưng ngôi sao vàng Mãn Thanh vẫn nằm trên ngọn cờ Trung quốc (Bốn vị sao vàng nhỏ biểu tượng 4 dân tộc thiểu số Mông cổ, Hồi giáo, Mãn thanh và Tây tạng quay quần hàng phục ngôi sao vàng lớn nằm giữa tượng trưng cho dân tộc Hán). Tất cả trên nền cờ đỏ máu của Cách Mạng đẩm máu Bôn Sơ Vít.
ViệtNam cũng với ngọn cờ đỏ Bôn Sơ Vít, với ngôi sao vàng đơn độc làm sao chống cự được với tham vọng 5 sao vàng  của Tàu. ViệtNam ngày nay, không có cái may có một vị Đạt Lai Lạt Ma ở Hải ngoại có mặt mọi nơi, để cản mũi kỳ đà, tố cáo tham vọng của Trung quốc. ViệtNam cũng không có được một Panchen Lama, mặc dù bị kếm chế vẫn dám lên tiếng  phản kháng những khai thác bừa bãi của bọn cầm quyền đến nỗi phải thiệt mạng.
Xem cuốn phim tài liệu tôi rùng mình khi nghĩ đến  viễn tượng Việt Nam, và viết các dòng nầy để chia xẻ với Quý độc giả. Quý Vị cứ  viết chữ ViệtNam thay vào chỗ nào có  chữ Tây tạng trong bài nầy, là chúng ta có ngay hình ảnh tương lai của ViệtNam.
Viết trước ngày Hội nghị G20 ở London, 26 tháng ba 2009.
Phan Văn Song

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cùng với số phận chung của Thế giới, nạn dịch Covid-19 đã phủ mây mù lên nền kinh tế của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021. Khoảng 80,000 Doanh nghiệp đóng cửa và hàng chục triệu công nhân mất việc làm. Việt Nam đã nhập siêu 2,7 Tỷ Dollars trong thời gian này, trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nghiêm trọng.
Mười một năm trời ròng rã, mỗi lần nghĩ tới anh là tôi nghĩ tới Nelson Mandela, chỉ ra được khỏi tù sau 27 năm, vì những người khác đã tranh đấu thành công để có một cuộc thay đổi toàn diện trong xã hội. Ngay sau khi ra tù, Mandela đã được bầu làm lãnh đạo một cuộc thương nghị với nhà cầm quyền cho vấn đề hòa giải dân tộc.
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này? Người viết xin vắn tắt ghi lại sau đây để người đọc tiện theo dõi và hiểu rõ hơn quan điểm của hai ông, đồng thời cũng xin ghi thêm một vai chi tiết liên quan tới ngày 19/8/1945 ít được mọi người biết tới hay chỉ biết mơ hồ, trong đó có chuyện tấm ảnh của Tướng Cọp Bay Chennault ký tặng Hồ Chí Minh, chuyện Việt Minh lấy đồ trong cung vua đem ra chợ bán, chuyện bốn tấn bạc người Nhật trả lại cho Chính Phủ Việt Nam, chuyện Việt Minh tịch thu của cải của nhà giầu...
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.