Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

San Jose: Nội Dung Biên Bản Ghi Nhớ Về ‘little Saigon’

15/03/200800:00:00(Xem: 7185)

 

Giây phút ký tên hôm Thứ Năm ở San Jose

San Jose (Việt Báo) -- Thị Trưởng Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, Nv Sam Liccardo va Nv Madison Nguyễn đã cùng ký tên chung trong một Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum) ghi ngày 13-3-2008 gởi cho Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng (Rules & Open Government Committee) của Thành Phố San Jose để đề nghị chấp thuận việc đặt tên Little Saigon cho đoạn đường Story Road. Bản Ghi Nhớ nầy cùng được các bên của cộng đồng ký tên chung gồm ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali; ông Barry Đỗ Hùng, phát ngôn viên của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ là hai nhân vật thuộc phe tranh đấu đòi tên Little Saigon. Phía phe chống lại tên Little Saigon có ông Hoàng Thế Dân, chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali.

Ngoài ra trong phần phụ đính có tên của anh hùng Lý Tống và Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đều thuộc phe tranh đấu cho Little Saigon. Phía chống lại Little Saigon cùng ký tên trong bản phụ đính nầy có tên ông Henry Huong Le (tức Lê Văn Hướng của Lee's Sandwiches là người nộp danh sách 92 chủ cơ sở thương mại mà một nửa đã lên tiếng tố cáo là bị mạo danh hay bị ký tên giả).

Bản Ghi Nhớ nầy là căn bản để đưa đến việc thành phố tạm thời chấp thuận cho đặt tên Little Saigon trên đoạn đường tranh chấp Story Road trong thời hạn dưới 3 năm. Sau đây là nguyên văn được Hạnh Dương tạm dịch để đọc giả theo dõi:

"Bản Ghi Nhớ (Memorandum)

Kính gởi: Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng.

Do: Thị Trưởng Chuck Reed,

Phó TTr. Dave Cortese

Nv Sam Liccardo

Nv Madison Nguyen.

Nội dung: Bảng Hiệu Minh Danh Cộng Đồng mang tên "Little Saigon" dọc theo đường Story.

Giới Thiệu:

Đề nghị sau đây là bước cố gắng mang lại sự yên ổn và đoàn kết cho cộng đồng. Qua nhiều tháng nay, đã có nhiều sự căng thẳng và không thỏa thuận quanh vụ tranh cãi về việc đặt tên cho khu thương mại. Sự kiện chia rẽ nầy không chỉ ảnh hưởng đến cư dân gốc Việt thuộc khu vực 7, mà còn cả dân số người Mỹ gốc Việt tại San Jose và hơn thế nữa.

Trong khi khu vực địa lý liên quan nằm trong phạm vi khu vực 7 của Nv Madison Nguyễn, nên Bản Ghi Nhớ nầy được phối hợp cùng ký tên chung bởi TTr. Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo để tỏ dấu cùng hỗ trợ và hợp tác kiến tạo một giải pháp làm thỏa đáng cộng đồng. Chúng tôi đã làm việc phối hợp với các lãnh đạo của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt và yêu cầu các bên khác nhau trong vấn đề nầy nên cùng nhau tìm một giải pháp và cam kết hành động cho sự yên bình trong cộng đồng. Mục đích của chúng tôi trong Thỏa Ước nầy là cuối cùng để cho vấn đề nầy an nghỉ.

Một trong những điều quan trọng nhất là xua đuổi ra khỏi những tháng vừa qua rằng, chúng tôi là những cư dân, không tham dự vào các mưu lược chính trị có hại. Việc nầy nhằm phục vụ bất vụ lợi cho xã hội dân chủ. Hơn thế nữa, khi cùng nhau làm việc để đạt đến sự đồng tâm và lắng nghe với trí óc mở rộng, chúng ta có thể tạo ra được một cộng đồng có thể giải quyết được các bất trắc và giải quyết được các vấn đề cho quyền lợi của mọi người.

Với Thỏa Ước nầy khi thực hiện, chúng tôi lạc quan rằng cộng đồng sẽ có thể hành động cùng nhau để mang lại sự yên bình cho cộng đồng và và bỏ lại đằng sau những cay đắng của mấy tháng qua đi vào quá khứ.

Đề Nghị:

1. Tu chính Điều Khoản 9-3 của Hội Đồng Thành

Phố (HĐTP) cho các bên tư nhân được tài trợ kiến trúc và thiết đặt những bảng hiệu cộng đồng, nhằm tuân thủ nguyên tắc xin giấy phép nhanh để thiết lập Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mà HĐTP trước đây đã khẳng định rằng một danh xưng nào được hậu thuận rộng lớn của cộng đồng liên quan. Bất cứ bảng hiệu tạm thời nào đều phải thích ứng với luật an toàn và các điều luật khác theo đòi hỏi của Sở Kế Hoạch, Xây dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo qui định về Bảng Hiệu. Những Bảng Hiệu tạm thời của cộng đồng sẽ không được phép quá thời hạn 3 năm, ngoại trừ bảng hiệu phù hợp với các điều khoản dành cho bảng hiệu thường xuyên của cộng đồng theo Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

2. Theo tinh thần của phiên họp ngày 04-3-2008 của

HĐTP xét thấy rằng tên gọi "Little Saigon" được rộng rãi mọi người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thế nên Điều Hành Thành Phố nay cho phép những tư nhân được tài trợ, xây dựng và thiết đặt - bằng nguồn vốn tư nhân hoàn toàn - một (hay nhiều) Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mang tên "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư đường Story và đường McLaughlin theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

(a). Rằng Bảng Hiệu (Sign) hay Bảng Phướng (Banner) không được nằm trong hoặc băng qua khu công cộng trong thời hạn lâu hơn 3 năm, và phải thích hợp với mọi điều kiện an toàn hữu lý và các qui định khác theo Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo quy định về Bảng Hiệu.

(b). Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện bất kỳ đơn nào được các tư nhân đệ nạp để xin xây dựng Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng, phù hợp với việc thực thi Điều Khoản 9-3 hiện hành của HĐTP.

3. Trong lúc tạm thời, Văn Phòng thành phố sẽ:

(a). Hướng dẫn thực hiện theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP và Qui Định về Bảng Hiệu cho việc thiết đặt loại Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng tại nơi hoặc gần địa điểm, và

(b). Tiếp tục công việc của Văn Phòng Thành Phố trong vấn đề  thành lập và hoàn thiện một nguyên tắc giúp các cộng đồng xiển danh và chỉ định khu vực, phù hợp với hướng dẫn ngày 04-3-2008 của HĐTP.

Sự Kiện:

Sau đây là một Thỏa Ước được ký bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng đại diện cho các phía khác nhau trong vấn đề nầy và trong nội dung đưa ra trên đây. Chúng tôi đề nghị Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng đưa ra góp ý vấn đề nầy trong ngày 19-3-2008 và đưa vào chương trình nghị sự của toàn thể HĐTP chấp thuận vào ngày 25-3-2008.

THỎA THUẬN :

Thị Trưởng Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo thừa nhận rằng:

1. Trước khi cho phép bất kỳ Bảng Hiệu Cộng Đồng nào thiết đặt trên các đường phố công cộng hay bên các vệ đường, luật lệ của thành phố đòi hỏi ý nghĩa phổ biến công cộng của nguồn gốc chứng minh của bất kỳ danh xưng nào được ghi trên bảng hiệu.

2. Trong trường hợp nầy, tên  "Little Saigon" được đặc biệt đưa ra công cộng hỗ trợ và chống đối, làm cho hằng nhiều nghìn người trong cộng đồng đã kéo đến hội trường thành phố nói lên nguyện vọng của họ ủng hộ danh xưng "Little Saigon".

3. Do sự kiện vượt trội đặc biệt nầy, ngày 04-3-2008, HĐTP đã ghi nhận rằng "sự hỗ trợ rộng khắp" trong cộng đồng Người Mỹ gốc Việt là chọn tên "Little Saigon" để biểu trưng cho khu vực trên đường Story.

4. Từ đó, các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã tiếp xúc với các Ủy Viên của HĐTP, bày tỏ ý nguyện tự túc quyên góp tiền để xây dựng và thiết lập Bảng Hiệu hoặc cỗng chào mang tên "Little Saigon".

5. Việc thiết lập một Bảng Hiệu hay cỗng chào cộng đồng trên đường hay bên vệ đường giúp cộng đồng nhận ra nguyện vọng rộng rãi của nguồn gốc "Little Saigon", nhưng không phải, trong lúc nầy, chính thức tạo nên một khu vực hoặc áp đặt bất kỳ chứng minh xuất xứ hay tên gọi nào trên tài sản hay cơ sở thương mại của người chủ không muốn đặt tên đó.

TTr. Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo đồng ý ký tên và ủng hộ Bản Ghi Nhớ, nhằm kêu gọi một buổi đóng góp ý kiến trước Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng không trễ hơn ngày Thứ Tư 19-3-2008, nhằm đề nghị các Nghị Viên của HĐTP rằng chúng tôi:

1. Tu chính Điều Khoản 9-3 của HĐTP, để cho phép các bên tư nhân bỏ tiền xây dựng và thiết lập các Bảng Hiệu cộng đồng, để thông qua nguyên tắc cho phép thực hiện ngay Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời theo như trước đây HĐTP đã khẳng định rằng một danh xưng nói lên nguồn gốc của cộng đồng liên quan được "hỗ trợ rộng rãi". Bất kỳ Bảng Hiệu tạm thời nào cũng phải thích ứng với điều kiện an toàn và các qui định khác do Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo qui định về Bảng Hiệu. Những Bảng Hiệu tạm thời của cộng đồng sẽ không được phép quá thời hạn 3 năm, , ngoại trừ bảng hiệu phù hợp với các điều khoản dành cho bảng hiệu thường xuyên của cộng đồng theo Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

2.  Theo tinh thần của phiên họp ngày 04-3-2008 của HĐTP xét thấy rằng tên gọi "Little Saigon" được rộng rãi mọi người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thế nên Điều Hành Thành Phố nay cho phép những tư nhân được tài trợ, xây dựng và thiết đặt - bằng nguồn vốn tư nhân hoàn toàn - một (hay nhiều) Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mang tên "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư đường Story và đường McLaughlin theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

(a). Rằng Bảng Hiệu hay Bảng Phướn (Banner) không được nằm trong hoặc băng qua khu công cộng trong thời hạn lâu hơn 3 năm, và phải thích hợp với mọi điều kiện an toàn hữu lý và các qui định khác theo Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo quy định về Bảng Hiệu.

(b). Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện bất kỳ đơn nào được các tư nhân đệ nạp để xin xây dựng Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng, phù hợp với việc thực thi Điều Khoản 9-3 hiện hành của HĐTP.

Chúng tôi đồng ý hỗ trợ hành động nầy, và kêu gọi hòa bình giữa các thành viên của cộng đồng về vấn đề nầy:

Ngày 13-3-2008

(Đã ký tên:)

- Tien Nguyen (Nguyễn Ngọc Tiên)

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali.

- Barry Hung Do (Đỗ Hùng)

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.

- Dan Hoang (Hoàng Thế Dân)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Bắc Cali.

- Chuck Reed, Thị Trưởng.

- David Cortese, Phó Thị Trưởng.

- Sam Liccardo,Nghi viên.

(Bản Phụ Đính ghi:) Chúng tôi là những nhà lãnh đạo Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và các viên chức được bầu cử, sẽ hỗ trợ Bảng Hiệu "Little Saigon" của cộng đồng được tư nhân tài trợ trên đường Story, và chúng tôi sẽ kêu gọi hoà bình giữa các thành viên của Cộng Đồng:

(Đã ký tên): Lý Tống; Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh; Henry Huong Le (tức Lê Văn Hướng)."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel đã khánh thành tụ điểm vui chơi mới nhất, 909 Food Hall, nơi dừng chân cho những tín đồ “sành ăn, yêu bia và cuồng nhiệt với các môn thể thao”.
Vì Vi-rút Hợp Bào Đường Hô Hấp (RSV), bệnh cúm, và COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến người dân California sớm hơn thường lệ trong năm nay, nên Nhà Dịch Tễ Học của tiểu bang, cũng chính là bác sĩ Erica Pan, kêu gọi mọi người trên toàn tiểu bang bảo vệ bản thân và gia đình của họ trước nhiều loại vi-rút đang hoành hoành.
Anthem Blue Cross hợp tác với Allied Pacific IPA từ năm 2021 để phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Năm nay, Anthem Blue Cross hợp tác với Korean American Medical Group nhằm cung cấp các dịch vụ ghi danh bằng tiếng Hàn cho cộng đồng người Mỹ gốc Hàn, đồng thời tăng cường các nỗ lực tiếp cận trực tiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California.
Vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, Garden Grove, CA 92840.
Theo thông lệ hằng năm, liên tục trong 22 năm qua, ngoại trừ những năm đại dịch Covid-19, cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đều tổ chức dạ tiệc mừng Lễ Tạ Ơn gây qũy giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam Đà Nẵng.
Một nghiên cứu mới cho thấy những người tin rằng đại dịch COVID-19 là một trò lừa bịp có xu hướng tin vào tất cả các loại thuyết âm mưu khác. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ vào ngày 26 tháng 10 trên tạp chí PLOS One, cho rằng việc nghĩ rằng số ca tử vong do COVID-19 đã bị phóng đại hoặc Trung Quốc đã cố tình phát tán hoặc chế tạo vi-rút cho các mục đích bất chính, là một loại thuốc cửa ngõ dẫn đến niềm tin vào các thuyết âm mưu khác.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên văn phòng RMI-USA kính chúc toàn thể quý vị và quý quyến một mùa lễ an lành và đoàn viên với thân nhân tại Hoa Kỳ. Không có gì nghi ngờ rằng Fentanyl là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ. Trong thập kỷ qua, Fentanyl đã gây ra sự gia tăng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ. Năm 2021, gần 90% số ca tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau gây nghiện nhóm Opioid, là Fentanyl.
Tại nhà Hàng Dimond Seafood Restaurant trên đường Lampson, Thành phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa chủ Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức “Đại Hội Mùa Thu”, ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-2024.
Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (HDLT) đã tổ chức Lễ Tạ Ơn và Ra Mắt tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022 -2024.
Tại Hội trường Thành Phố Westminster, Nam California, vào lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 2022. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi tiếp tân đánh dấu 25 năm hoạt động (1997-2022)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.