Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

San Jose: Nội Dung Biên Bản Ghi Nhớ Về ‘little Saigon’

15/03/200800:00:00(Xem: 6965)

 

Giây phút ký tên hôm Thứ Năm ở San Jose

San Jose (Việt Báo) -- Thị Trưởng Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, Nv Sam Liccardo va Nv Madison Nguyễn đã cùng ký tên chung trong một Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum) ghi ngày 13-3-2008 gởi cho Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng (Rules & Open Government Committee) của Thành Phố San Jose để đề nghị chấp thuận việc đặt tên Little Saigon cho đoạn đường Story Road. Bản Ghi Nhớ nầy cùng được các bên của cộng đồng ký tên chung gồm ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali; ông Barry Đỗ Hùng, phát ngôn viên của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ là hai nhân vật thuộc phe tranh đấu đòi tên Little Saigon. Phía phe chống lại tên Little Saigon có ông Hoàng Thế Dân, chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali.

Ngoài ra trong phần phụ đính có tên của anh hùng Lý Tống và Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đều thuộc phe tranh đấu cho Little Saigon. Phía chống lại Little Saigon cùng ký tên trong bản phụ đính nầy có tên ông Henry Huong Le (tức Lê Văn Hướng của Lee's Sandwiches là người nộp danh sách 92 chủ cơ sở thương mại mà một nửa đã lên tiếng tố cáo là bị mạo danh hay bị ký tên giả).

Bản Ghi Nhớ nầy là căn bản để đưa đến việc thành phố tạm thời chấp thuận cho đặt tên Little Saigon trên đoạn đường tranh chấp Story Road trong thời hạn dưới 3 năm. Sau đây là nguyên văn được Hạnh Dương tạm dịch để đọc giả theo dõi:

"Bản Ghi Nhớ (Memorandum)

Kính gởi: Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng.

Do: Thị Trưởng Chuck Reed,

Phó TTr. Dave Cortese

Nv Sam Liccardo

Nv Madison Nguyen.

Nội dung: Bảng Hiệu Minh Danh Cộng Đồng mang tên "Little Saigon" dọc theo đường Story.

Giới Thiệu:

Đề nghị sau đây là bước cố gắng mang lại sự yên ổn và đoàn kết cho cộng đồng. Qua nhiều tháng nay, đã có nhiều sự căng thẳng và không thỏa thuận quanh vụ tranh cãi về việc đặt tên cho khu thương mại. Sự kiện chia rẽ nầy không chỉ ảnh hưởng đến cư dân gốc Việt thuộc khu vực 7, mà còn cả dân số người Mỹ gốc Việt tại San Jose và hơn thế nữa.

Trong khi khu vực địa lý liên quan nằm trong phạm vi khu vực 7 của Nv Madison Nguyễn, nên Bản Ghi Nhớ nầy được phối hợp cùng ký tên chung bởi TTr. Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo để tỏ dấu cùng hỗ trợ và hợp tác kiến tạo một giải pháp làm thỏa đáng cộng đồng. Chúng tôi đã làm việc phối hợp với các lãnh đạo của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt và yêu cầu các bên khác nhau trong vấn đề nầy nên cùng nhau tìm một giải pháp và cam kết hành động cho sự yên bình trong cộng đồng. Mục đích của chúng tôi trong Thỏa Ước nầy là cuối cùng để cho vấn đề nầy an nghỉ.

Một trong những điều quan trọng nhất là xua đuổi ra khỏi những tháng vừa qua rằng, chúng tôi là những cư dân, không tham dự vào các mưu lược chính trị có hại. Việc nầy nhằm phục vụ bất vụ lợi cho xã hội dân chủ. Hơn thế nữa, khi cùng nhau làm việc để đạt đến sự đồng tâm và lắng nghe với trí óc mở rộng, chúng ta có thể tạo ra được một cộng đồng có thể giải quyết được các bất trắc và giải quyết được các vấn đề cho quyền lợi của mọi người.

Với Thỏa Ước nầy khi thực hiện, chúng tôi lạc quan rằng cộng đồng sẽ có thể hành động cùng nhau để mang lại sự yên bình cho cộng đồng và và bỏ lại đằng sau những cay đắng của mấy tháng qua đi vào quá khứ.

Đề Nghị:

1. Tu chính Điều Khoản 9-3 của Hội Đồng Thành

Phố (HĐTP) cho các bên tư nhân được tài trợ kiến trúc và thiết đặt những bảng hiệu cộng đồng, nhằm tuân thủ nguyên tắc xin giấy phép nhanh để thiết lập Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mà HĐTP trước đây đã khẳng định rằng một danh xưng nào được hậu thuận rộng lớn của cộng đồng liên quan. Bất cứ bảng hiệu tạm thời nào đều phải thích ứng với luật an toàn và các điều luật khác theo đòi hỏi của Sở Kế Hoạch, Xây dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo qui định về Bảng Hiệu. Những Bảng Hiệu tạm thời của cộng đồng sẽ không được phép quá thời hạn 3 năm, ngoại trừ bảng hiệu phù hợp với các điều khoản dành cho bảng hiệu thường xuyên của cộng đồng theo Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

2. Theo tinh thần của phiên họp ngày 04-3-2008 của

HĐTP xét thấy rằng tên gọi "Little Saigon" được rộng rãi mọi người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thế nên Điều Hành Thành Phố nay cho phép những tư nhân được tài trợ, xây dựng và thiết đặt - bằng nguồn vốn tư nhân hoàn toàn - một (hay nhiều) Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mang tên "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư đường Story và đường McLaughlin theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

(a). Rằng Bảng Hiệu (Sign) hay Bảng Phướng (Banner) không được nằm trong hoặc băng qua khu công cộng trong thời hạn lâu hơn 3 năm, và phải thích hợp với mọi điều kiện an toàn hữu lý và các qui định khác theo Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo quy định về Bảng Hiệu.

(b). Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện bất kỳ đơn nào được các tư nhân đệ nạp để xin xây dựng Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng, phù hợp với việc thực thi Điều Khoản 9-3 hiện hành của HĐTP.

3. Trong lúc tạm thời, Văn Phòng thành phố sẽ:

(a). Hướng dẫn thực hiện theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP và Qui Định về Bảng Hiệu cho việc thiết đặt loại Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng tại nơi hoặc gần địa điểm, và

(b). Tiếp tục công việc của Văn Phòng Thành Phố trong vấn đề  thành lập và hoàn thiện một nguyên tắc giúp các cộng đồng xiển danh và chỉ định khu vực, phù hợp với hướng dẫn ngày 04-3-2008 của HĐTP.

Sự Kiện:

Sau đây là một Thỏa Ước được ký bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng đại diện cho các phía khác nhau trong vấn đề nầy và trong nội dung đưa ra trên đây. Chúng tôi đề nghị Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng đưa ra góp ý vấn đề nầy trong ngày 19-3-2008 và đưa vào chương trình nghị sự của toàn thể HĐTP chấp thuận vào ngày 25-3-2008.

THỎA THUẬN :

Thị Trưởng Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo thừa nhận rằng:

1. Trước khi cho phép bất kỳ Bảng Hiệu Cộng Đồng nào thiết đặt trên các đường phố công cộng hay bên các vệ đường, luật lệ của thành phố đòi hỏi ý nghĩa phổ biến công cộng của nguồn gốc chứng minh của bất kỳ danh xưng nào được ghi trên bảng hiệu.

2. Trong trường hợp nầy, tên  "Little Saigon" được đặc biệt đưa ra công cộng hỗ trợ và chống đối, làm cho hằng nhiều nghìn người trong cộng đồng đã kéo đến hội trường thành phố nói lên nguyện vọng của họ ủng hộ danh xưng "Little Saigon".

3. Do sự kiện vượt trội đặc biệt nầy, ngày 04-3-2008, HĐTP đã ghi nhận rằng "sự hỗ trợ rộng khắp" trong cộng đồng Người Mỹ gốc Việt là chọn tên "Little Saigon" để biểu trưng cho khu vực trên đường Story.

4. Từ đó, các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã tiếp xúc với các Ủy Viên của HĐTP, bày tỏ ý nguyện tự túc quyên góp tiền để xây dựng và thiết lập Bảng Hiệu hoặc cỗng chào mang tên "Little Saigon".

5. Việc thiết lập một Bảng Hiệu hay cỗng chào cộng đồng trên đường hay bên vệ đường giúp cộng đồng nhận ra nguyện vọng rộng rãi của nguồn gốc "Little Saigon", nhưng không phải, trong lúc nầy, chính thức tạo nên một khu vực hoặc áp đặt bất kỳ chứng minh xuất xứ hay tên gọi nào trên tài sản hay cơ sở thương mại của người chủ không muốn đặt tên đó.

TTr. Chuck Reed, Phó TTr. Dave Cortese, và Nv Sam Liccardo đồng ý ký tên và ủng hộ Bản Ghi Nhớ, nhằm kêu gọi một buổi đóng góp ý kiến trước Ủy Ban Pháp Chế và Công Quyền Mở Rộng không trễ hơn ngày Thứ Tư 19-3-2008, nhằm đề nghị các Nghị Viên của HĐTP rằng chúng tôi:

1. Tu chính Điều Khoản 9-3 của HĐTP, để cho phép các bên tư nhân bỏ tiền xây dựng và thiết lập các Bảng Hiệu cộng đồng, để thông qua nguyên tắc cho phép thực hiện ngay Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời theo như trước đây HĐTP đã khẳng định rằng một danh xưng nói lên nguồn gốc của cộng đồng liên quan được "hỗ trợ rộng rãi". Bất kỳ Bảng Hiệu tạm thời nào cũng phải thích ứng với điều kiện an toàn và các qui định khác do Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo qui định về Bảng Hiệu. Những Bảng Hiệu tạm thời của cộng đồng sẽ không được phép quá thời hạn 3 năm, , ngoại trừ bảng hiệu phù hợp với các điều khoản dành cho bảng hiệu thường xuyên của cộng đồng theo Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

2.  Theo tinh thần của phiên họp ngày 04-3-2008 của HĐTP xét thấy rằng tên gọi "Little Saigon" được rộng rãi mọi người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thế nên Điều Hành Thành Phố nay cho phép những tư nhân được tài trợ, xây dựng và thiết đặt - bằng nguồn vốn tư nhân hoàn toàn - một (hay nhiều) Bảng Hiệu Cộng Đồng tạm thời mang tên "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư đường Story và đường McLaughlin theo đúng Điều Khoản 9-3 của HĐTP.

(a). Rằng Bảng Hiệu hay Bảng Phướn (Banner) không được nằm trong hoặc băng qua khu công cộng trong thời hạn lâu hơn 3 năm, và phải thích hợp với mọi điều kiện an toàn hữu lý và các qui định khác theo Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Điều Luật Buộc Thi Hành đòi hỏi, trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan nầy chiếu theo quy định về Bảng Hiệu.

(b). Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện bất kỳ đơn nào được các tư nhân đệ nạp để xin xây dựng Bảng Hiệu thường xuyên của Cộng Đồng, phù hợp với việc thực thi Điều Khoản 9-3 hiện hành của HĐTP.

Chúng tôi đồng ý hỗ trợ hành động nầy, và kêu gọi hòa bình giữa các thành viên của cộng đồng về vấn đề nầy:

Ngày 13-3-2008

(Đã ký tên:)

- Tien Nguyen (Nguyễn Ngọc Tiên)

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali.

- Barry Hung Do (Đỗ Hùng)

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.

- Dan Hoang (Hoàng Thế Dân)

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Bắc Cali.

- Chuck Reed, Thị Trưởng.

- David Cortese, Phó Thị Trưởng.

- Sam Liccardo,Nghi viên.

(Bản Phụ Đính ghi:) Chúng tôi là những nhà lãnh đạo Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và các viên chức được bầu cử, sẽ hỗ trợ Bảng Hiệu "Little Saigon" của cộng đồng được tư nhân tài trợ trên đường Story, và chúng tôi sẽ kêu gọi hoà bình giữa các thành viên của Cộng Đồng:

(Đã ký tên): Lý Tống; Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh; Henry Huong Le (tức Lê Văn Hướng)."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) tiếp tục khuyến khích việc chích ngừa cho những cư dân Quận Cam chưa được chích ngừa trong khi mà tỷ lệ những cư dân hợp lệ đã chích ngừa hoàn toàn hiện đạt gần 70%. Cơ Quan Phòng Dịch Liên Bang (CDC) với Bảng Theo Dõi COVID Data Tracker đã phúc trình 69.8% cư dân hợp lệ Quận Cam hiện nay đã được chích ngừa hoàn toàn, với 79.3% hiện đã nhận được ít nhất một liều thuốc chích ngừa tính đến ngày 14 tháng Chín.
Bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 có hai kích cỡ: loại dung tích 4 lít- CV-JAC40, và loại 5 lít CV-JAC50. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ Nhật. Chúng được gọi là “hybrid”, vì kết hợp giữa việc đun nóng bằng điện và việc giữ ấm bằng kỹ thuật chân không. Giữa ruột bình làm bằng thép không rỉ và vỏ bọc bên ngoài là lớp vật liệu cách nhiệt và lớp chân không cách nhiệt. Chính kỹ thuật chân không này giúp cho bình giữ được nhiệt độ mong muốn của nước trong một thời gian dài, với lượng điện năng tiêu thụ ít nhất. Bình còn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm hoàn toàn không dùng điện. Một sản phẩm có lợi, thân thiện cho môi trường.
Tăng đoàn Phổ Môn và Suối Từ (Texas) dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thông Hội và Thiền Sư Thích Diệu Thiện đến viếng thăm, tụng kinh, ban pháp thoại và thiền hành với Ni chúng Hương Sen (Riverside, California) vào thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2021. Chương trình bắt đầu bằng bài kinh Bát Nhã do tăng đoàn Suối Từ và Phổ Môn tụng. Chùa Hương Sen tụng bài Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân và Lục Hòa.
Một năm qua là khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, ở nhà, cách ly, và nhiều sinh hoạt bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều dịp để tiếp xúc lại với nhau vào những ngày lễ sắp tới. Tết Trung Thu là một lễ hội truyền thống được ăn mừng tại Á-châu. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lúc trăng tròn ban đêm. Đây là thời điểm tượng trưng cho sự đoàn viên. Ngày nay, nhiều người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ vẫn duy trì việc họp mặt với người thân và bằng hữu để ngắm trăng, thưởng thức bánh trung thu, và rước lồng đèn nhân dịp Tết Trung Thu. Vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào cho những buổi họp mặt mà vẫn giữ được sự an toàn và sức khỏe?
Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 10 do Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, làm Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Sean Hadad, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành trong hai ngày Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home.
Có một chân lý vẫn đúng tới bây giờ: bánh trung thu làm bằng tay vẫn có cái ngon riêng của nó so với bánh trung thu làm công nghiệp đại trà. Thí dụ như bánh nhân thập cẩm thái tay, chọn lựa các loại vật liệu theo ý mình thì bánh công nghiệp khó sánh bằng.
Những nỗ lực trong 6 năm qua của Dân Biểu Janet Nguyễn để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn cho các trường học ở California đã thành công. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Cuộc hành trình này đã bắt đầu từ năm 2016. Sau nhiều năm, nhiều đêm dài, những buổi bàn luận hàng giờ và rất nhiều trở ngại, đến bây giờ đã được thông qua với khoản ngân sách đã được chấp thuận để bắt đầu thiết lập mô hình giảng dạy quan trọng này."
Thượng nghị sĩ Umberg chỉ vào một câu trong Kinh thánh - John 15:13 "Không có tình yêu thương nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống của mình vì bạn bè." Ông nói thêm rằng đối với quân đội, điều này thường được dịch là "Không có tình yêu nào lớn lao hơn là hy sinh mạng sống của mình cho đất nước của họ." Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh đó. Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh của những gia đình đó."
Thật là một hạnh duyên lớn mà CLBTNT chúng ta được ngồi lại với nhau trong khu vườn nhỏ nhắn xinh tươi đầy thiền vị, sự có mặt của một vị giảng sư uyên thâm phật pháp, sự có mặt của những gương mặt sáng trong tầm cầu giáo pháp, có mặt với nhau cho một ngày tu học Vu Lan hiếu hạnh, cho cuộc đời thêm đẹp, thêm y nghĩa giữa trần lao đầy bon chen cám dỗ này!
Vào 9:00 sáng ngày Thứ Tư 8 tháng 9 2021 giờ Việt Nam (hay 7:00 tối Thứ Ba 7 tháng 9 giờ California), tổ chức Phi Lợi Nhuận Rise đã tổ chức buổi tư vấn qua zoom lần thứ hai, để ba bác sĩ ở Mỹ giải đáp thắc mắc cho người dân Việt Nam về cách điều trị, phòng ngừa Covid-19.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.