Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuể Vụ: Cần Biết Khi Chọn Người Khai Thuế Lấy Thù Lao

14/12/200700:00:00(Xem: 5734)

Nếu quý vị phải trả tiền cho người khác để nhờ họ khai thuế giúp mình, nên chọn lựa một cách khôn ngoan. Người thọ thuế (taxpayers) chính thức chịu trách nhiệm về những điều khai trên hồ sơ thuế mặc dù người khác giúp họ lập hồ sơ. Vì vậy, điều quan trọng là quý vị phải chọn lựa kỹ người hoặc công ty giúp khai thuế cho quý vị. Hầu hết các chuyên viên khai thuế là những người có trình độ chuyên môn, trung thực và phục vụ khách hàng đắc lực. Dưới đây là một số điều cần nhớ khi quý vị phải trả tiền cho người khác chuẩn bị hồ sơ khai thuế giúp mình:

- Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, người hoặc cơ quan khai thuế lấy thù lao cũng phải ký tên hồ sơ thuế và điền đầy đủ vào phần dành cho người khai thuế giúp trên mẫu đơn thuế. Người/co+ quan khai thuế giúp cũng đồng thời phải cung cấp mã số nhận dạng của họ trên hồ sơ thuế của khách hàng. Mặc dù người giúp khai thuế có ký tên trên hồ sơ thuế của quý vị, quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm về tính chính xác của những điều khai trên mẫu đơn thuế. Ngoài ra, người hay cơ quan giúp quý vị khai thuế cũng phải cung cấp cho quý vị một bản sao của bộ hồ sơ thuế.

- Quý vị phải xem lại toàn bộ hồ sơ thuế trước khi gởi đi để bảo đảm mọi thông tin trên hồ sơ, bao gồm tên, địa chỉ, và số an sinh xã hội của những người có tên trên hồ sơ thuế là đúng. Quý vị cần phải kiểm tra tất cả các ô trống dành cho tên, họ, địa chỉ và số an sinh xã hội trên các mẫu đơn xem có phần nào bỏ xót hay không.

- Xem xét các chi tiết khai trên hồ sơ thuế và biết chắc rằng quý vị hiểu rõ những lời khai này là chính xác trước khi ký tên trên hồ sơ thuế.

- Không bao giờ ký tên trước trên một mẫu đơn thuế chưa điền đầy đủ hay còn bỏ trống, và không bao giờ ký tên bằng bút chì.

- Khi ủy nhiệm cho người khác làm đại diện để làm việc với IRS, quý vị có thể vẫn nhận được những bản sao của các thông báo hay chi phiếu tiền refund gởi đến địa chỉ của người hay cơ quan đại diện của quý vị, nhưng chỉ có quý vị mới có thể ký tên và đổi chi phiếu mang tên của mình lấy tiền. Xin tham khảo thêm tài liệu liên quan đến vấn đề này trên Tax Topic 311.

- Nếu quý vị đánh dấu vào ô trống dành cho việc ủy nhiệm người/co+ quan khác làm đại diện cho mình (the third party authorization check box) trên mẫu đơn khai thuế 1040, quý vị đồng ý chỉ định người/di.ch vụ khai thuế nhận lệ phí đối thoại với IRS về các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế do họ khai giúp cho quý vị, bao gồm các vấn đề trả dần tiền thuế nợ, tiền thuế đóng dư và các lỗi sai sót trên hồ sơ.

Nếu cần người giúp chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế, điều quan trọng là người thọ thuế nên tìm đến các chuyên viên khai thuế đủ tiêu chuẩn (qualified tax professionals). Những người khai thuế không đạt tiêu chuẩn chuyên môn có thể bỏ sót nhiều khoản thuế giảm hoặc các tín thuế dành cho người thọ thuế chiếu theo quy định hiện hành. Hậu quả là người thọ thuế có thể phải đóng nhiều hơn số tiền thuế họ phải đóng. Những người khai thuế không chuyên cũng có thể phạm nhiều sai lầm to tát khi đặt người thọ thuế vào tình trạng thiếu thuế, bị phạt vạ, và phải trả lãi trên số tiền thuế nợ. Sau đây là một vài điều gợi ý để quý vị cân nhắc khi thuê người khai thuế giúp mình:

- Theo quy định của luật pháp, người khai thuế có nhận thù lao phải ký tên trên tất cả các hồ sơ thuế họ khai giúp.

- Quý vị hãy tránh xa những người khai thuế khoe rằng họ có thể lấy về cho khách hàng những khoản tiền thuế refund lớn hơn những người khai thuế chuyên nghiệp khác. Nếu một bộ hồ sơ khai thuế được chuẩn bị chu đáo, bất kể ai là người khai, số tiền thuế đóng dư  được nhận lại thường tương đương như nhau.

- Nên cảnh giác với người khai thuế tuyên bố bảo đảm kết quả của họ, hoặc người tính thù lao theo tỉ lệ số tiền thuế lấy về. Một người khai thuế chuyên nghiệp không thể tính thù lao cho việc khai và nộp hồ sơ thuế cho khách hàng căn cứ trên tiền refund của họ.

- Vì quý vị trả thù lao cho người giúp mình khai thuế, hãy chọn người nào quý vị có thể liên lạc được với họ khi cần, không phải chỉ vào mùa thuế, và người có trách nhiệm về công việc nhận lãnh khi quý vị cần đến họ. Quý vị cần hỏi và biết rõ ai là trực tiếp chuẩn bị hồ sơ thuế quý vị, tên chung chung của công ty hoặc dịch vụ khai thuế chưa đủ. Không nên giao phó hồ sơ thuế của mình cho các dịch vụ nhận việc rồi giao khoán lại cho người ít kinh nghiệm hoặc nhân viên không được huấn luyện nghiệp vụ kỹ lưỡng. Quý vị cần phải biết chính xác ai giúp giải quyết các vấn đề thuế vụ của quý vị bất cứ khi nào quý vị cần , và làm sao liên lạc được với họ, bởi vì quý vị trả tiền để thuê họ làm công việc này. Quý vị cũng nên tìm hiểu cho rõ liệu dịch vụ khai thuế này có chuyển thông tin thuế vụ của quý vị đến một nơi khác xa nơi quý vị sinh sống, chẳng hạn một dịch vụ khai thuế tư nhân trú ở nước ngoài, để hoàn tất đơn khai thuế của quý vị không. Các quốc gia khác thường không có những quy định luật pháp về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân như các quy định của chính phủ Hoa Kỳ; những nơi này cũng thường không đủ điều kiện bảo vệ rằng kết quả khai trên hồ sơ thuế tiến hành tại nơi đó không có những thiếu sót hay được bảo quản cẩn thận.

Để kiểm tra tiểu sử của người hay quá trình hoạt động của cơ quan cung cấp dịch vụ khai thuế cho quý vị có vấn đề gì không, quý vị có thể liên lạc với những nơi như:

1. The Better Business Bureau

2. The state's borard of accountancy for CPAs

3. The state's bar association for attorneys, hoặc

4. The IRS Office of Professional Responsibility (OPR) for enrolled agents

- Quyết định của quý vị về việc thành tích của người hay cơ quan khai thuế giúp cho quý vị có đáp ứng được yêu cầu của quý vị hay không là điều cần thiết được đặt ra. Quý vị cần phải biết người/di.ch vụ này có mphải là nhà khai thuế chuyên nghiệp có đăng ký hành nghề, một CPA, luật sư  phụ trách những vấn đề thuế vụ hay không. Vì chỉ có luật sư chuyên trách thuế vụ, những kế toán viên có bằng cấp và những chuyên viên khai thuế đăng ký hoạt động với IRS mới có thể làm đại diện cho quý vị khi cần tiếp xúc với Sở Thuế Vụ liên quan đến các vấn đề bao gồm việc kiểm tra hồ sơ thuế (audits), cưỡng chế thu thuế (collection actions) và kháng kiện (appeals). Những người giúp khai thuế khác có thể làm đại diện cho người thọ thuế chỉ trong trường hợp hồ sơ thuế do họ khai bị kiểm tra.

- Quý vị cần tìm hiểu xem người khai thuế cho quý vị có liên kết hoặc là hội viên của một tổ chức chuyên môn cung cấp kiến thức cập nhật cho hội viên và buộc hội viên phải tuân theo những quy định về đạo đức nghề nghiệp hay không.

- Quý vị nên thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng điện tử của IRS liên quan đến các dạng tránh thuế (tax shelters), cùng các trò lừa đảo thuế vụ khác. Nên nhớ rằng những điều gì quá tốt đẹp hay quá dễ dàng thường không dễ và càng không tốt như chúng ta tưởng.

- Sở Thuế Vụ có thể giúp nhiều người thọ thuế khai và nộp đơn thuế mà không cần đến sự giúp đỡ của các chuyên viên khai thuế tư nhân. Trước khi phải tìm một chuyên viên khai thuế nhận thù lao, quý vị có thể tự tìm hiểu thêm về nguồn tài liệu thuế vụ trên mạng thông tin điện tử của IRS hay từ các nguồn thông tin trên báo chí, đài phát thanh v.v. Quý vị có thể tìm đọc tài liệu liên quan đến các vấn đề như:

- Khai thuế điện tử cho người thọ thuế cá nhân (e-file for Individual Taxpayers)

- Dịch vụ khai thuế miễn phí qua mạng (Free File)

- Dịch vụ khai thuế miễn phí do các chuyên viên thiện nguyện (Free Tax Return Preparation For You by Volunteers)

Song song với những nỗ lực này, tiếc thay vẫn còn những người khai thuế giúp không trung thực và hậu quả những người này để lại cho chính khách hàng của họ là những thiệt hại lớn lao về tài chính và pháp luật. Ví dụ về các hành vi không đúng đắn của một người khai thuế kém đạo đức bao gồm việc khai và nộp một bộ hồ sơ thuế sai, bằng giấy hay điện tử, để được trừ thuế với những chi phí cá nhân hoặc chi phí kinh doanh phóng đại; khai để trừ thuế hay nhận các tín thuế không đúng quy định, hoặc các xuất miễn giảm cá nhân nhiều hơn thực tế trên hồ sơ khai thuế.

Man khai thuế (tax evasion) là hành vi liều lĩnh và là một loại tội hình sự mà người vi phạm có thể nhận mức án lên đến 5 năm tù giam với số tiền phạt $250,000. Xin nhớ kỹ, bất kể ai là người chuẩn bị hồ sơ thuế cho quý vị, quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả thông tin khai trên hồ sơ thuế của mình.

Nếu quý vị có điều nghi ngờ về một hành vi man khai thuế hay liên quan đến những người giúp khai gian thuế hãy sử dụng mẫu đơn 3949A để tường trình vụ việc cho IRS và gởi mẫu báo cáo này đền địa chỉ sau đây: Internal Revenue Service - Fresno CA 93888.

IRS/SPEC/www.irs.gov

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.