Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chống Khủng Bố Để Làm Khủng Bố

24/08/200700:00:00(Xem: 7071)

Mấy năm trước đây, khi Tổng-Thống Bush lên tiếng kêu gọi toàn cầu tiếp tay chống khủng-bố thì Việt-Nam là một trong những nước đã lên tiếng hưởng-ứng mau lẹ. Những nước khác thì sao không biết, riêng Việt-Nam, sự hưởng-ứng nầy không phải là một thiện-chí của bạo-quyền Cộng-sản mà là một thủ-đoạn chiến-thuật thời-cơ để mưu-đồ lường-lận hầu đạt được một số nhu-cầu kinh-tế, và điều quan-trọng hơn là dùng chiêu-bài chống khủng-bố để làm khủng-bố.

1.- Nhu-cầu kinh-tế:

Từ khi bắt đầu mở chiến-dịch cải-tổ kinh-tế để cứu nguy chế-độ đang bị lụn-bại nặng-nề trước liên-tiếp của 2 kế-hoạch ngủ niên (1975-1980 và 1980-1985) cũng chỉ vì thực-hành chánh-sách tập-trung kinh-tế của chủ-nghĩa Cộng-sản, một chánh-sách căn-bản của Cộng-sản mục-đích làm bần-cùng-hóa nhân-dân, và làm ngu-dân để dễ bề cai-trị. Điều nầy rất dễ hiểu, vì tất cả chúng ta đều thấy là người dân trong các nước theo chủ-nghĩa Cộng-sản trên thế-giới đều rất nghèo kể cả các nước Cộng-sản Đông-Âu, riêng ở Trung-Cộng và Việt-Nam Cộng-sản còn tệ-hại hơn, ngươi dân nghèo-khổ, cơ-cực đến tận bùn đen, đất đỏ! Bạo-quyền Cộng-sản Việt-Nam đã làm rất đúng theo giáo-điều Mác-Lê.

Nhưng sau 2 kế-hoạch ngũ niên đó, dân tình đói-khổ, gia-đình ly-tán, tài-sản tiêu-tan, người có chút ít tài-sản, nhà cửa thì bị chánh-quyền cướp tài-sản, cướp nhà cửa, người có ruộng đất thì bị chánh-quyền cướp ruộng đất, các tôn-giáo có cơ-sở để hành đạo, có đất đai để trồng hoa màu mưu-sinh thì đều bị chiếm hữu, từ đó, những mầm mống bất ổn có thể xảy ra làm nguy-hại đến chế-độ, trước mắt là sự bất mãn ngay trong nội-bộ của chúng với sự ra đời của nhóm Câu-Lạc-Bộ Kháng-Chiến của Trần-Văn-Trà, Nguyễn-Hộ, v.v...

Qua các chiến-dịch của bạo-quyền là trưng-dụng, là những lần đổi tiền, là những lần đánh tư-sản để cướp của, là những lần xua đuổi dân về vùng kinh-tế-mới để chiếm đất, chiếm nhà, là những lần lùa dân ra biển vượt-biên để hốt vàng. Sau đó, người dân đã bị trắng tay, bạo-quyền không còn gì để hốt. Tuy đã vinh-thân phì-da, nhưng lòng tham của bạo-quyền vẫn chưa được thỏa-mãn. Nhân-dân thì làm-lụng vô cùng vất-vã nhưng không đủ nuôi thân, ruộng lúa mất mùa vì kế-hoạch đào kinh tập-thể ngu-muội làm hư cả đất vườn lẫn đất ruộng, nên gạo không đủ ăn, hoa màu thu hoạch ít-ỏi, không đủ cung-ứng theo nhu-cầu.

Trước tình-trạng đó, cấp lãnh-đạo thì chưa thỏa-mãn được lòng tham, cấp địa-phương thừa-hành thì cố sức dọa-nạt dân để tham-nhũng, nhưng không còn gì để vơ-vét, cho nên bắt đầu có thái-độ tiêu-cực, lòng dân phẩn-hận vì luôn sống trong cảnh lầm-than, đói khổ, tương-lai mịt-mờ, đen tối triền-miên, không có một chút ánh sáng nào để hy-vọng, mầm mống của một sự lung-lay chế-độ bắt đầu manh-nha, một lẽ tự nhiên là "tức nước thì sẽ vỡ bờ". Vì thế, Đại-Hội đảng buộc phải duyệt xét lại tình-hình, và trân mình thử áp-dụng chánh-sách cởi mở kinh-tế, nhưng chỉ nửa vời, để dò-dẫm qua châm-ngôn "kinh-tế thị-trường theo định-hướng Xã-Hội Chủ-Nghĩa". Câu châm-ngôn nầy là đề tài để làm trò cười cho thiên-hạ vì Xã-Hội Chủ-Nghĩa làm gì có định-hướng cho nền kinh-tế thị-trường. Tuy nhiên, câu châm-ngôn nầy là một thông-điệp quan-trọng của đảng Cộng-sản để nhắc-nhở cho mọi cấp từ trung-ương cho đến địa-phương là chỉ mở rộng về kinh-tế mà thôi, chánh-trị vẫn giữ nguyên, trước sau như một, không có gì thay đổi.

Sau một thời-gian cởi mở kinh-tế, đầu-tư bên ngoài rót vào, các cấp lãnh-đạo ngồi không, ký tên để hốt của. Tài-sản quốc-gia do nhà nước quản-lý và đảng lãnh-đạo nên tha hồ mà chia-chác để tạo vi-cánh, cầm chân nhau bảo-vệ chế-độ, người ngoài không ai được quyền tò-mò hay biết đến. Từ đó, họ nhanh chóng trở thành những tay cự-phú tiền rừng, bạc biển. Người dân được làm ăn cá nhân cho nên cũng tạo được chút ít tài-sản và tự-do nhận tiền của thân-nhân từ các nước ngoài gởi vào, cho nên những cán-bộ địa-phương có đối-tượng để bốc-lột, tham-nhũng dưới sự bao-che của các cấp lớn bên trên để tạo vi-cánh.

Nhưng, chừng ấy vẫn chưa đủ, khi bước vào thế-giới kinh-tế thị-trường, người Cộng-sản Việt-Nam mới chóa mắt và nhận thấy rằng kho bạc vô-tận của thế-giới tự-do nằm ở đó, cho nên niềm mơ-ước của họ là làm sao cho cái túi của kho bạc nầy trút được vào Việt-Nam càng nhiều càng tốt, với cái chế-độ độc-tài hiện-hữu, họ tha-hồ ký tên nhận đầu-tư ngoại-quốc để hốt của.

Muốn đạt được giấc mộng nầy, họ phải bước qua 3 cửa ải quan-trọng đầy thách-thức là:

1.- Vào được Tổ-Chức Thương-Mại Thế-Giới (WTO).

2.- Được Mỹ cho hưởng Qui-Chế Tối-Huệ-Quốc (Bình-Thường-Hóa Quan-Hệ Thương-Mãi Vĩnh-Viễn, (PNTR).

3.- Được xóa tên trên danh sách Các Quốc-Gia Cần Quan-Tâm Về Đàn-Áp Tôn-Giáo (CPC)

Bằng mọi cách luồn-lõi, và khéo-léo "bọc nhung bàn tay sắt" của mình, bạo-quyền Cộng-sản Việt-Nam đã nhanh chóng hưởng-ứng lời kêu gọi Chống Khủng-Bố của Hoa-Kỳ, mở rộng đầu-tư để lấy lòng nước Mỹ và vào được WTO, hưởng được PNTR và sau cùng là việc lăng-xê các tôn-giáo Quốc-Doanh để được xóa tên trên danh-sách CPC.

2.- Dùng Chiêu-Bài Chống Khủng-Bố Để Làm Khủng-Bố:

Khủng-bố chính-thực là nghề ruột của người Cộng-sản. Từ thời toàn dân chống Pháp cho tới thời-kỳ 20 năm chiến-tranh 1954-1975, những việc đấu-tố ngoài Bắc và những việc bắt người trong Nam không theo chúng, đem đi mổ bụng dồn trấu thả trôi sông, đem đi "mò tôm", chặt đầu treo lên ngọn tre, hoặc tổ-chức ám-sát những viên-chức xã-ấp ở nông-thôn, và ngay cả những người ở trong thành-phố, v.v... Đó là lối khủng-bố cực-kỳ dã-man của người Cộng-sản. Trong thập niên 60, những cơ-sở ngoại-kiều ở Thủ-Đô Saigon, nhứt là cơ-sở đồn-trú của người Mỹ, thường xuyên bị Việt-cộng khủng-bố bằng mìn, bằng bom. Những việc nầy, ai trong chúng ta chắc vẫn còn nhớ rõ.

Sau cuộc chiến, nhân-dân bị cướp đất, bị cướp nhà, rủ nhau nộp đơn đi khiếu-kiện thì bị CSVN khủng-bố tinh-thần bằng những hăm-dọa đủ điều. Mấy năm trước đây, đồng-bào Thượng ở Cao-Nguyên biểu-tình đòi lại đất-đai đã bị bạo-quyền cướp đoạt, liền bị công-an và bộ-đội kéo đến đàn-áp và bắt-bớ, khủng-bố dữ-dội khiến cho nhiều người bị giết chết, nhiều người phải chạy tị-nạn ở một số nước láng-giềng mà đến ngày nay vẫn còn chưa được yên thân.

Các Tôn-Giáo đòi lại tài-sản và đất-đai đã bị bạo-quyền chiếm đoạt, đòi được quyền tự-do hành-đạo, nhưng chẳng những tài sản đất-đai không được trả, quyền hành-đạo không được công-nhận mà lại còn bị đàn-áp, khủng-bố một cách tàn-bạo cho đến ngày nay, đó là những trường hợp xãy ra đối với đạo Tin-Lành ở Cao-Nguyên, đạo Hòa-Hảo miền Tây, đạo Cao-Đài ở Tây-Ninh, Giáo-Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt trên toàn quốc, đạo Thiên-Chúa Giáo qua vụ Cha Lý bị bịt miệng trước tòa vừa mới đây, v.v...

Sôi-nổi nhứt là các vụ khiếu-kiện của đồng-bào bị cướp đất, cướp nhà, tụ hợp chờ đợi sự giải quyết của bạo quyền ở vườn hoa Mai-Xuân-Thưởng ngoài Bắc, và trước tiền đình Quốc-Hội 2 tại Saigon. Sự khiếu-kiện nầy đã bắt đầu từ nhiều năm nay, bạo-quyền các nơi chỉ hứa hẹn suông, rồi gạt gẫm, hù-dọa để mua thời-gian chớ không bao giờ giải-quyết. Trải qua biết bao nhiêu kinh-nghiệm, đồng-bào nghèo-khổ nhận chân được rằng, đối với bạo-quyền, chờ-đợi dù đến chết vẫn không thể nào có sự đáp-ứng, cho nên cùng kéo nhau đến "cơ-quan cao nhứt nước đại-diên cho dân" là trụ-sở Quốc-Hội 2 ở Saigon để trình đơn thỉnh-nguyện thư, nhờ đạo-đạt lên Chánh-Phủ.

Cuộc tập-hợp biểu-tình bất bạo-động kéo dài dai-dẳng từ ngày 22/6/07 đến ngày 18/7/07. Thay vì tiếp-xúc với dân để làm nhiệm-vụ của mình, trái lại, tất cả những tên Dân-Biểu Cộng-sản đều bỏ trốn, văn-phòng Quốc-Hội 2 đóng cửa và đóng cửa luôn những nhà vệ-sinh công-cộng, để cho công-an bao-vây, ngăn chận mọi sự tiếp-tế thực-phẩm, thuốc men, để người dân khiếu-kiện, đa số là những phụ-nữ, người già suốt bao nhiêu ngày phải chịu phơi thân ngoài mưa nắng, đói khát, bệnh-tật. Thật chưa thấy có một Quốc-Hội nào trên thế-giới vừa tàn-nhẫn, đê-hèn, vừa đốn-mạt với dân của họ như Quốc-Hội của bọn Cộng-sản Việt-Nam. Nhưng đó mới chỉ là màn "khai-vị" khủng-bố tinh-thần! Đến khuya ngày 18/7/2007, sau khi chuẩn-bị xe tăng, và bộ-đội bao-vây, bạo-quyền bắt đầu ra tay tấn-công thẳng vào nhóm người khiếu-kiện bằng xe vòi rồng, lựu-đạn cay, roi điện và bình chửa lửa cá-nhân.

Chúng ta cứ nhìn hình-ảnh những người dân nghèo-khổ gồm đa số là ông bà già, phụ-nữ, từ các tỉnh xa xôi về Saigon khiếu-kiện, với hai bàn tay trắng, không một tấc sắc trong tay, tụ-hợp biểu-tình bất bạo động trước trụ-sở Quốc-Hội 2, cơ-quan tối-cao của nhà nước đại-diện cho mình, để đòi lại những gì bị nhà nước tước-đoạt, đòi lại quyền sống của mình. Thì giữa đêm khuya, đang trong cảnh màn trời, chiếu đất thì thình-lình vòi rồng, roi điện, lựu-đạn cay, bình chửa lửa giáng xuống như một "trận pháo-kích" của Việt-Cộng vào một trường tiểu-học ở Cai-Lậy năm nào. Hành-động đó của bạo-quyền Việt-cộng, tiếng Việt-Nam nếu không gọi là đàn-áp để khủng-bố thì gọi là gì"

Bạo-quyền lúc nào cũng lo-sợ một ngày nào đó, nhân-dân quá phẫn-uất sẽ nổi-dậy lật-đổ chánh-quyền, cho nên lúc nào họ cũng chuẫn-bị để chụp mũ là "hành-động khủng-bố" đối với những cuộc tập-hợp hay những hành-động cá-nhân mà họ cho là nguy-hiểm, là đối-kháng với việc làm thất nhân-tâm của họ. Có chụp được chiếc mũ khủng-bố nầy trên đầu dân lành thì họ mới có lý-do để ra tay tiêu-diệt để bảo-vệ chiếc ngai-vàng của đảng mà dư-luận quốc-tế, nhứt là Mỹ có thể làm ngơ.

Việc rải truyền-đơn của Lý-Tống vào Saigon đâu phải là hành-động khủng-bố, nhưng bạo-quyền vẫn cáo-buộc là hành-động khủng-bố để đòi chánh-phủ Thái-Lan dẫn-độ Lý-Tống về Việt-Nam để khủng-bố bằng cách trị tội dằn mặt những người dám chống lại họ, đó là một trong những thí-dụ điển-hình về thủ-đoạn dùng chiêu-bài chống khủng-bố để làm khủng-bố. Hành-động nầy của bạo-quyền đã bị dư-luận nhìn thấy và đã bị chánh-phủ Thái-Lan thẳng-thắn bác bỏ vì không có lý-do chánh-đáng.

3.- Một vài suy-nghĩ:

Tuy đã bị các tổ-chức tranh-đấu, các Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại và những nhà tranh-đấu trong nước cũng như những tôn-giáo bị áp-bức liên-tục vạch-trần những mưu-mô xão-nguyệt của bạo-quyền để lòn-lõi vận-động, luồn-cuối xin xõ, nhưng Hoa-Kỳ và nhiều quốc-gia Tây-Phương vì quyền-lợi của quốc-gia họ nên đã ngoãnh mặt đối với những tang-thương của một dân-tộc đã chịu-đựng suốt hơn 30 năm dưới một chế-độ độc-tài bạo-ngược toàn-diện. Họ đã cổ-động dân-chủ, tự-do nhưng hình như chỉ để dành cho chính họ mà thôi, nên không ngần-ngại bắt tay với những kẻ độc-tài ở những quốc-gia khác, vì những kẻ làm độc-tài thì dễ sai bảo hơn.

Khi các nước Tây-Phương đặt vấn-đề nhân-quyền với bạo-quyền thì được giải-thích là quan-niệm về nhân-quyền của Việt-Nam và các nước Tây-Phương khác nhau, cho nên không thể dùng quan-niệm của Hoa-Kỳ và Tây-Phương để bắt-buộc Việt-Nam phải tuân-thủ được. Luận-điệu nầy giống hệt luận-điệu của Đặng-Tiểu-Bình và Giang-Trạch-Dân trước đây. Đúng là một bọn "nô-lệ tự-nguyện", chẳng những chỉ dâng đất, dâng biển cho Tàu mà ngay cả tư-tưởng, hành-động, tất cả đều biểu-lộ một sự nô-lệ vô cùng hèn-hạ. Vậy mà Hoa-Kỳ và các nước Tây-Phương vẫn chấp-nhận, mặc dầu Việt-Nam đã vào Liên-Hiệp-Quốc. Điều nầy cho thấy, vì quyền-lợi của mình mà các nước Tây-Phương đã không hành-xử đồng-nhứt những điều căn-bản của Liên-Hiệp-Quốc, chính vì thế mà họ đã ngoãnh mặt trước những tiếng kêu cứu tuyệt-vọng của những người cùng-khổ nhứt ở trên đất nước Việt-Nam chúng ta. Từ đó Việt-Nam Cộng-sản mới đạt được những mơ-ước của họ như đã trình-bày trên. Việc nầy, ta biết trách ai đây"

Tất cả mọi người trong chúng ta đều biết rằng tập-thể Người Việt Hải-Ngoại là một hậu-phương lớn-lao, có khả-năng cung-cấp những nguồn tài-trợ cả vật-chất, nhân-sự, lẫn tinh-thần cho công-cuộc tranh-đấu đòi tự-do, dân-chủ và phát-triễn đất nước. Tuy nhiên, muốn đạt được điều nầy, trước tiên là chúng ta phải tự tạo cho mình một sức mạnh và ý-chí phải vững, phải quyết tâm, bền chí.

Sau một thời gian sống ở hải-ngoại, cuộc sống của mọi người đã lần hồi ổn-định, chúng ta có những cộng-đồng, những tổ-chức, những phong-trào, những mặt-trận, những liên-minh ở khắp mọi nơi để góp mặt cho một trận-tuyến mới, một trận-tuyến không dựa trên sức mạnh của bạo-lực mà chỉ dựa trên những căn-bản pháp-lý của Liên-Hiệp-Quốc để đòi lại quyền sống công-bằng và hợp-lý của con người, một loại quyền mà lẽ ra tự-nhiên phải có, nhưng ở đất nước Việt-Nam, những quyền sống nầy đã bị tước-đoạt một cách tàn-nhẫn từ năm 1954 ở miền Bắc và từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 luôn ở miền Nam. Nếu những cộng-đồng và những tổ-chức tranh-đấu của chúng ta ở hải-ngoại đủ mạnh, đủ quyết-tâm và bền chí như Do-Thái, như Đài-Loan để tác-dụng lên chánh-quyền Mỹ và các nước Tây-Phương thì có lẽ bạo-quyền Cộng-sản Việt-Nam không dễ gì qua nổi 3 cửa-ải trên như chúng mong muốn. Khi không đạt được những tham-vọng, những ước-mơ vì trở-lực của khối người tị-nạn, bạo-quyền có thể phải gượng-gạo"xuống nước", từ đó, với sự yễm-trợ hữu-hiệu từ hải-ngoại, nhân-dân trong nước có thể đứng lên một cách mạnh-mẽ để đẩy lui bạo-quyền và làm nên những trang lịch-sử mới.

Như vừa mới đây, vụ nhân-dân khiếu-kiện tại Saigon, nếu tập-thể chúng ta vững mạnh, tất cả cùng một lòng và yễm-trợ nhanh chóng cả vật-chất lẫn vận-động quốc-tế thì phong-trào chắc-chắn là sẽ bộc-phát, chẳng những lớn mạnh tại Saigon mà ngay cả tại Hà-nội, cùng một lúc các tổ-chức đòi nhân-quyền, các tổ-chức Tôn-Giáo, đồng-bào Thượng, v.v... đều phát-động thì liệu bạo-quyền có thể đàn-áp nổi không" Sau hai mươi mấy ngày khiếu-kiện, đồng-bào rất cô-đơn, chỉ nhận được sự trợ giúp của Hòa-thượng Thích-Quảng-Độ, và một số nhân-sự rời-rạc ở hải-ngoại, chỉ đủ tạm cứu đói chớ không đủ sức để tạo thành giông-bão.

Lý do vì sự yểm-trợ quá chậm, nên hoàn-cảnh thê-thãm của đồng-bào khiếu-kiện lúc đó chưa có đủ hấp-lực để lôi-cuốn những tập-thể khác của quần-chúng nhập cuộc cho nên chưa kịp đáp-ứng được nhu-cầu thời-cơ, lợi-dụng đó, bạo-quyền nhanh tay khủng-bố, đàn-áp và dẹp tan.

Từ đó, chúng ta có thể rút ra những kinh-nghiệm là Hậu-Phương Hải-Ngoại cần nên có những chuẩn-bị để lúc nào cũng phải ở tư- thế sẳn-sàng, cả nhân-sự trong và ngoài nước và cả những tài-vật, đừng để đến khi có biến-động rồi mới lên tiếng kêu gọi thì đã quá trể.

Những vị anh-hùng trong quân-đội Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và những đoàn-thể ở hải-ngoại nào còn có thể giữ vững được đội ngũ và vị-trí tranh-đấu trong Tập-Thể Người Việt Quốc-Gia, cần thiết phải có những đoàn-kết gắn-bó, ít nhứt trong hàng ngũ riêng của mình để quyết-tâm tìm ra những giải-pháp khả-thi, đáp-ứng kịp thời khi trong nước xảy ra những biến-động.

4.- Thay lời kết-luận

Trước những mưu-mô dùng chiêu-bài Chống Khủng-Bố để làm Khủng-Bố của bạo-quyền Cộng-sản Việt-Nam, thì nếu nữ luật-sư Lê-Thị Công-Nhân là một trang nữ-kiệt, dám lên tiếng kêu gọi mọi người Việt-Nam ở hải-ngoại đừng du-lịch về Việt-Nam và hạn-chế việc gởi tiền về cho thân-nhân nếu không vì vấn-đề cấp-bách, để rồi sau đó chịu tù-tội trong hỏa-ngục của bạo-quyền, thì chắc-chắn sẽ có những đáp-ứng vì trong tập-thể Người Việt Quốc-Gia cũng không thiếu những vị anh-hùng và những trang sử hào-kiệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.