Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Vụ: Quá Trình Kiểm Tra Hồ Sơ Thuế

16/05/200700:00:00(Xem: 4093)

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 556

Việc kiểm tra hồ sơ thuế thường bắt đầu khi bạn nhận được thông báo của IRS cho biết hồ sơ thuế của bạn đã được chọn để kiểm tra. Sở Thuế Vụ cũng sẽ cho bạn biết loại chứng từ liên quan nào bạn cần phải có. Quá trình kiểm tra hồ sơ thuế có thể tiến hành thuận lợi hơn nhiều nếu bạn chuẩn bị các loại giấy tờ lưu giữ trước bất cứ buổi phỏng vấn nào.

Bạn hoặc người đại diện cho bạn sẽ được giải thích về tất cả những thay đổi có thể có trên hồ sơ thuế của bạn. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu được những nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này. Bạn không nên ngần ngại hỏi cho rõ nhưng điều bạn không hiểu được.

Cơ quan IRS phải căn cứ vào các quy định thuế vụ do Quốc Hội Hoa Kỳ đề ra trên bộ luật thuế vụ. IRS cũng đồng thời phải tuân theo những quy tắc của bộ Tài Chính, những luật lệ khác, và những quy định thành văn đã được ban hành nhằm thực hiện các điều luật thuế vụ. IRS cũng phải tuân theo các quyết định của tòa án. Tuy nhiên, IRS có thể tránh những hồ sơ liên quan đến những người thọ thuế có cùng một trường hợp và được quyền áp dụng kết quả lý giải của luật pháp vào trường hợp của bạn.

Hầu hết mọi người khi hồ sơ thuế của họ bị kiểm tra đều đồng ý với những thay đổi do nhân viên kiểm toán đề nghị và hồ sơ kiểm tra được kết thúc ở cấp độ này. Trường hợp bạn không đồng ý với kết quả của IRS, bạn có thể đề nghị thay đổi theo sau các quá trình kiểm tra IRS cung cấp cho bạn.

Nếu bạn đồng ý với kết quả kiểm tra của IRS

Trường hợp bạn đồng ý với những đề nghị thay đổi của Sở Thuế Vụ, bạn có thể ký tên vào một mẫu đơn thỏa thuận về những chi tiết thay đổi và đóng thêm số tiền nợ có thể có. Bạn phải đóng tiền lời trên số thuế còn thiếu. Nếu bạn đóng số thuế nợ khi ký tên vào biên bản thỏa thuận, số tiền lời thường sẽ được tính từ ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế của năm đó đến lúc thanh toán đầy đủ thuế nợ.

Khi ký tên vào biên bản thỏa thuận, nếu bạn không phải đóng thêm một khoản tiền nào vào số thuế còn nợ, bạn sẽ nhận được một giấy báo nợ bao gồm số tiền lời phát sinh trên số tiền thuế nợ. Trong vòng 10 ngày tính từ ngày giấy báo nợ mới được ban hành, nếu bạn đóng đủ số tiền thuế còn thiếu, bạn sẽ không phải đóng thêm tiền lời hay tiền phạt do trễ hạn. Trường hợp số tiền thuế nợ ít hơn $100,000, tính từ ngày giấy báo nợ mới được ban hành, bạn có 21 ngày để đóng thuế mà không phải trả thêm tiền lời và tiền phạt.

Nếu kết quả kiểm tra của IRS cho thấy bạn có tiền thuế đóng dư, khi ký biên bản đồng ý với kết quả này, bạn nhận lại tiền refund nhanh hơn. Bạn cũng đồng thời nhận được tiền lãi tính trên số tiền refund.

Trường hợp Sở Thuế Vụ chấp thuận hồ sơ khai thuế của bạn, bạn sẽ nhận được một thư thông báo của IRS chỉ vài tuần sau cho biết bộ phận kiểm tra hô sơ thuế đề nghị giữ nguyên trạng hồ sơ thuế của bạn. Bạn nên giữ thông báo này trong hồ sơ lưu thuế của mình.

Nếu bạn KHÔNG đồng ý với kết quả kiểm tra của IRS

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi do IRS đề nghị, bộ phân kiểm tra thuế sẽ giải thích cho bạn về quyền được kháng án của người thọ thuế. Trường hợp quá trình kiểm tra được tiến hành tại văn phòng Sở Thuế Vụ địa phương, bạn có thể yêu cầu có ngay một buổi họp với cố vấn phụ trách việc kiểm tra hồ sơ thuế để giải thích thêm về trường hợp của bạn. Bộ phận kiểm tra hồ sơ thuế sẽ tiến hành việc kiểm tra hồ sơ thuế của bạn.

Đường hướng hòa giải nhanh chóng

Sở Thuế Vụ cũng đồng thời cung cấp nhiều bộ phận hòa giải để giúp người khai thuế giải quyết nhanh chóng những bất đồng ý kiến từ:

- Những vụ kiểm tra hồ sơ thuế (Examinations),

- Những thỏa thuận đóng thuế (Offers of Compromise),

- Những khoản tiền phạt do không đóng đủ thuế (Trust fund recovery penalities - TFRP), và

- Những hành vi thu thuế khác (Other collection actions).

Đa số những vụ tranh chấp liên quan đến hồ sơ thuế  không phải ra tòa để giải quyết thường đủ điều kiện để được giải quyết nhanh chóng qua hệ thống hòa giải. Việc hòa giải có thể diễn ra ngay tại buổi họp với người trợ lý bạn yêu cầu, hoặc sau đó. Quá trình hòa giải thường liên quan đến một nhân viên phụ trách việc kháng án chuyên về hòa giải, hoặc một nhân vật khác làm đại kiện cho bạn. Xin tham khảo thêm ấn bản 3605 để biết rõ hơn những hệ thống hòa giải nhanh chóng này.

* Thơ thông báo của IRS

Chỉ vài tuần sau khi bạn gặp gỡ nhân viên phụ trách việc kiểm tra hồ sơ thuế của bạn hoặc người cố vấn qua buổi họp sơ khởi, bạn sẽ nhận được một bộ văn kiện bao gồm:

- Một thơ thông báo, thường được biết đên như một thông báo với thời hạn hồi đáp là 30 ngày, cho biết bạn có quyền được đề nghị xem xét lại những thay đổi trên hồ sơ thuế trong vòng 30 ngày,

- Một bản sao của báo cáo kiểm tra hồ sơ thuế  giải thích các chi tiết cần thay đổi trên hồ sơ thuế của bạn,

- Một mẫu đơn đồng ý hoặc từ chối kết quả kiểm tra của IRS, và

- Ấn bản số 5 giới thiệu quyền được kháng án của người thọ thuế và cách chuẩn bị một đơn kháng án trường hợp bạn không đồng ý với kết quả kiểm tra của IRS.

Nói chung, bạn có 30 ngày tính từ ngày ghi trên thơ thông báo có kỳ hạn 30 ngày hồi đáp trên đó Sở Thuế Vụ cho biết bạn có quyền từ chối hoặc chấp nhận những thay đổi trên hồ sơ thuế đã nộp. Thơ thông báo này sẽ giải thích rõ ràng những bước cần thiết bạn cho mỗi trường hợp. Điều quan trọng là bạn nên theo đúng các hướng dẫn trình bày trên thơ thông báo.

Trường hợp bạn không trả lời thư thông báo của IRS trong vòng 30 ngày như được yêu cầu , hoặc nếu bạn có trả lời thư nhưng sau đó không đồng ý với nhân viên kiểm tra hồ sơ thuế của Sở Thuế Vụ, cơ quan này sẽ gởi cho bạn một thư thông báo khác với thời hạn trả lời là 90 ngày. Thư thông báo này còn được gọi là thư thông báo thiếu thuế (Notice of deficiency).

Bạn có 90 ngày (150 ngày nếu địa chỉ nhận thư của bạn ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ) tính từ ngày ghi trên thông báo để nộp đơn kháng án tại Tòa Thuế Vụ (the Tax Court). Thông báo này sẽ nói rõ thời gian từ ngày nào đến ngày nào bạn phải nộp đơn ở Tòa Thuế Vụ.

Nếu sau đó bạn đồng ý với kết quả kiểm tra của IRS

Sau khi nhận được báo cáo về kết quả kiểm tra hồ sơ thuế của bạn hoặc thư thông báo 30 ngày của IRS, bạn đồng ý với những đề nghị thay đổi của bộ phận kiểm tra, bạn phải ký tên vào báo cáo kiểm tra hoặc đơn từ chối kết quả kiểm tra và gởi lại cho IRS báo cáo hay đơn này. Bạn nên giữ bản sao của mẫu đơn hay báo cáo đã ký để làm hồ sơ lưu thuế. Bạn có thể  đóng thêm bất cứ khoản tiền thuế nào bạn còn nợ mà không cần phải đợi đến khi nhận đươc giấy báo nợ của IRS. Tiền thuế nợ cũng bao gồm tiền lời trên số thuế nợ được tính lại theo tỉ lệ lãi xuất áp dụng cho trường hợp của bạn. Tỉ lệ lãi xuất này thường được tính từ ngày hồ sơ thuế đáo hạn đến ngày bạn thanh toán số tiền thuế nợ. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ thuế của bạn có thể cho bạn biết các mức lãi xuất, hay giúp bạn tính ra số tiền lãi bạn phải đóng.

Bạn phải đóng tiền lời trên các khoản tiền phạt  và số tiển thuế phải đóng thêm do đã không nộp hồ sơ khai thuế, khai quá các khoản tiền miễn giảm, khai thấp hơn thực tế giá trị của các nguồn tài sản cá nhân hay quà tặng nhận được, và có một khoản tiền thuế không khai đúng khá lớn. Tiền lời bạn phải đóng thêm thường được tính từ ngày đáo hạn nộp đơn thuế (bao gồm thời gian gia hạn) cho đến ngày bạn thanh toán số tiền phạt hoặc tiền thuế đóng thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.