Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biểu Tình Toạ Kháng Tại Tiền Đình Quốc Hội California

12/04/200700:00:00(Xem: 4240)

DB Trần Thái Văn ra nhận Thỉnh Nguyện Thư để chuyển lên lưỡng viện California.

   (Sacramneto-VNN) Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội đã tổ chức kỷ niệm một năm ngày Khối 8406 chính thức đi vào sinh hoạt tại quốc nội và hải ngoại, bằng một cuộc biểu tình tọa kháng diễn ra tại tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang California vào hôm thứ sáu 6-4-2007 vừa qua.

Theo bản tóm lược của Ban tổ chức, Khối 8406 là một tập hợp những công dân Việt nam trong và ngoài nước, kể cả những người nước khác, nhằm gióng lên tiếng nói lương tri muốn đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam có đầy đủ lẽ phải, công bằng, tình thương, tự do, dân chủ... được khởi sự hình thành dựa trên Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam năm 2006, hy vọng đáp ứng được khát vọng của toàn dân Việt Nam về Hòa Bình, Sự Thật, Công Bằng, Nhân Ái,Tự Do, Dân Chủ, do 118 người công dân quốc nội Việt Nam cùng đồng thanh công bố ngày 8.4.06. Tên gọi Khối 8406 phát sinh từ ngày tháng năm này.

Buổi Biểu Tình Tọa Kháng tại tiền đình Quốc Hội TB California ở Sacramento diễn ra từ 11 giờ sáng. Ban Tổ Chức, thay vì như dự định trước, tổ chức đúng ngày sinh nhật của Khối 8406 là ngày chủ nhật 8.4.07 sẽ có nhiều đồng bào tham dự hơn ngày làm việc, nhưng lại nhằm ngày nghỉ cuối tuần của Quốc Hội.

Mục đích chính của buổi Biểu Tình Tọa Kháng là Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh nhằm đưa Thỉnh Nguyện Thư (Kiến Nghị) lên Quốc Hội TB Calfornia như trong thông báo báo chí ngoại quốc có ghi: The purpose of the rally is to seek support from the California State Assembly for the growing, but vulnerable democracy movement in Vietnam.

Mục đích thứ hai của buổi Biểu Tình Tọa Kháng nhằm tranh đấu đòi hỏi đảng CSVN hãy trả tự do tức khắc Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các ông Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, các cô Lê Thị Hằng, Hoàng Thị Anh Đào bị kêu án trong một phiên tòa "bịt miệng" ngày 30.3.07 tại Huế, cùng các nhà đối kháng khác đã bị CSVN giam cầm, quản thúc hay trù dập trước đó.

Tham dự buổi Biểu Tình Tọa Kháng tại tiền đình Quốc Hội gồm đủ mọi thành phần đồng hương từ các tôn giáo, đòan thể chính trị, hội đoàn đên cá nhân ở miền Bắc California.

Từ xa về tham dự có các phái đòan Monterey, San Jose, Oakland, San Francisco, Stockton, Sacramento... Nhiều nhân vật từng tham gia tranh đấu, xuống đường chống cộng tích cực như Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, ông Chu Tấn, ông Hoàng Thế Dân, ông Nguyễn Cười từ San Jose đến.

Ông Nguyễn Cười với quân phục Hải Quân đã hướng dẫn một phái đòan cựu chiến sĩ Hải Quân ở San Jose, và nữ quân nhân thưộc Hội Nữ Quân miền Bắc Cali - chị Sơn Thị Cương trong bộ quân phục xanh nhạt rất đẹp.

Cựu Trung Tá Thiết Giáp Trần Hữu Thành trong Hội Quân Dân Cán Chính Oakland cũng hướng dẫn một phái đoàn về tham dự.

Riêng thành phần tham dự của cư dân Sacramento, gồm có: ông Trần Gia Tường Hội Trưởng Hội Cao Niên, ông Huỳnh Hoá Cố Vấn Hội Cao Niên và nhiều thành viên Hôi Cao Niên, nhà văn Dương Phan Hội Trưởng Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh & Cô Nhi Quả Phụ, ông Trì Ngọc Diệp thuộc Ban Tri Sự PGHH, ông Hoàng Thế Sung Phó Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và nhiều hội viên HO, ông Đặng Văn Lộc Phó Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TB/ Thủ Đức, ông Lương Thuận Hội Thiếu Sinh Quân Liên Thành Phố miền Bắc Cali, ông Phan Lăng, Cơ Sở Trưởng đảng Việt Tân và nhiều thành viên, đông y sĩ Huỳnh Văn Góp và bạn hữu, gia đình cô Iris Trần (Realtor)...

Thành viên Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội tham dự đông đủ từ ông Cố Vấn Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, Ông Trưởng Ban Đoàn Thi, Phó Ban ông Nguyễn Thông, ông Nguyễn Hiệp, ông Trần Hùng, ông Trần Văn Ngà... Mặc quân phục có toàn bộ phái đoàn Hải Quân và Nữ Quân Nhân Bắc Cali; ông Đặng Văn Lộc, Phó Hội Trưởng Thủ Đức Sacramento; ông Đoàn Thi, ông Nguyễn Thông, ông Trần Văn Ngà trong Ban Tổ Chức...Về MC, Ông Trần Văn Ngà, ông Trần Hùng, và Tiến sĩ Minh Thi của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Sacramento làm thông dịch viên tiếng Anh.

Được biết buổi Biểu Tình Tọa Kháng này được đài phát thanh TNT trưc tiếp truyền thanh đến tất cả các đài phát thanh thuộc hệ thống của Đài Tiếng Nước Tôi khắp nơi trên thế giới.

Về truyền thông có nhiều phóng viên các đài truyền hình Mỹ số 3, số 10, đài phát thanh VOA, đài Tiếng Nước Tôi, hãng Thông Tấn VNN, tuần báo ViệtNews...

Mở đầu buổi Biểu Tình Tọa Kháng là nghi thức Chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và Phút Mặc Niệm. Kế đến, ông Đoàn Thi Trưởng Ban Tổ Chức, đại diện Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội đọc diễn văn khai mac, nói về ý nghĩa buổi Biểu Tình Tọa Kháng và chào mừng quan khách tham dự. Sau đó, có nhiều vị đại diện Nghị Sĩ, Dân Biểu của Tiểu Bang California, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (đạo Cao Đài - Tây Ninh), ông Chu Tấn (Uỷ viên trung ương đảng Dân Tộc), ông Hoàng Thế Dân (Chủ Tịch CĐVN Bắc Cali), Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức (Cố Vấn Ủy Ban Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội Sacramento) và rất nhiều nhân sĩ khác... đã phát biểu nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của CĐVN để tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do thật sự, tôn trọng nhân quyền, không còn cảnh như LM Nguyễn Văn Lý đã bị chế độ toàn trị CSVN bịt miệng truớc tòa ngày 30.3.07 tại Cố Đô Huế. Đặc biệt, Ban Tổ Chức đã nối liên lạc cho các ủy ban ở các nơi xa lên tiếng phát biểu trong dịp này, như ông Nguyễn Kim Thanh, chủ tịch Uỷ ban hỗ trợ đấu tranh dân chủ quốc nội tại tiểu bang Queensland Úc châu, ông Đoàn Kim, đại diện Khối 1706 tại Sydney, Úc Châu, và ông Chiêm Thanh Hoàng đại diện Ủy ban ở thành phố Boston, Hoa Kỳ... Tham dự phát biểu của chính giới ngoại quốc có đại diện của thượng nghị sĩ Lou Correa và Darell Steinberg.

Ban Tổ Chức cũng đã phát lại lời chúc mừng Ủy Ban Đấu Tranh Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội ở Sacramento của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế gọi qua. Giáo Sư Nguyễn Chính Kết một trong những vị đối kháng mạnh mẽ chế độ CS toàn trị ở VN từ Hoa Thịnh Đốn đã trực tiếp gọi điện thoại đến chúc mừng Ban Tổ Chức buổi biểu tình tọa kháng. Theo Giáo sư Kết, đây là một việc làm chính nghĩa và có tác dụng tích cực góp sức với toàn dân giải trừ chế độ bạo tàn toàn trị CSVN đang chà đạp nhân phẩm con người, tước đoạt mọi quyền tự do của người dân trong nước... Chúng ta đã biết Linh Mục Nguyễn Văn Lý là linh hồn của Khối 8496, dù Ngài bị bắt giam và đưa ra tòa thô bạo ngày 30.3 vừa qua, nhưng tinh thần đối kháng bất bạo động của Khối 8406 cũng là tiếng chuông báo tử chế độ cộng sản toàn trị trên quê hương Việt Nam nghèo khổ.

Trong phần phát biểu của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, ông đã phân tích tình hình VN hiện tại và Thiếu Tướng kết luận đây là giai đoạn cuối cùng dẫy chết của một chế độ ác độc, toàn trị, đảng CSVN, tại quê hương. Nhân dịp này, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức còn cho biết bài viết mới nhất của LM Nguyễn Hữu Lễ, từ Tân Tây Lan được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu với tựa đề: Cảm Nghĩ Sau Khi Xem Tấm Hình Bịt Miệng (LM Nguyễn Văn Lý bị tên công An Nguyễn Minh Tân thuộc P 24 của Sở công an Thừa Thiên Huế bịt miệng Linh Mục trước toà ngày 30.3.07). Thiếu Tướng Chức mời mọi người tìm đọc bài viết này của vị tu sĩ nổi tiếng với tác phẩm bất hủ Tôi Phải Sống, lột trần chế độ lao tù tàn ác của chế độ cộng sản phát hành 2 năm trước đây.

Đến 12 giờ 30 Dân Biểu Trần Thái Văn, đại diện Quốc Hội Tiểu Bang California đến để trao Bằng Tưởng Lệ của Quốc Hội đến Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội và đồng thời ông cũng nhân danh Quốc Hội nhận Bản Thỉnh Nguyện Thư của Ban Tổ Chức để chuyển đến Quốc Hội Lưỡng Viện của TB. Dân Biểu Trần Thái Văn còn hứa là ông sẽ chuyển Bản Thỉnh Nguyện như là một kiến nghị đến ông Thống Đốc TB để được sự hậu thuẫn, yểm trợ mạnh mẽ của 2 cơ quan Lập Pháp và Hành Pháp TB California trong những ngày tranh đấu hiện tại và sắp tới của cộng đồng người Việt khắp nơi.

Ban Tổ Chức cho biết có 60 áo in hàng chữ We Support Bloc 8406 đã được phân phát hết. Khoảng 100 người hy sinh một ngày làm việc để tham dự buổi tọa kháng này. Đây là một số lượng đồng hương Việt Nam có lòng với quê hương, qua hành động cụ thể xuống đường biểu tình tọa kháng là một thái độ dứt khoát đáng ca ngợi, và đó cũng là sự thành công tốt đẹp của Ban Tổ Chức dù chuẩn bị quá gấp rút trong vòng 1 tuần. Sự thành công này cũng là một thách thức đối với CSVN và những tên tay sai nằm vùng luôn tìm cơ hội xuyên tạc, bóp méo sự thật và đánh phá.

(Sacramento 10.4.07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cựu Dân Biểu Harley Rouda và một số nhà khoa học môi trường đã tổ chức họp báo để cảnh báo về vấn đề các hóa chất độc hại vĩnh viễn PFAS đang ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước sạch của Quận Cam, và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nên có hành động nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe của người dân Mỹ
Santa Ana College Foundation thông báo cam kết về gói quà tặng trị giá 1,25 triệu đô la từ gia đình Allan và Sandy Fainbarg, một gia đình luôn tận tâm với cộng đồng. Món quà hào phóng này trở thành khoản quyên góp tư nhân lớn nhất trong lịch sử của Trường Đại học Santa Ana (SAC) và tạo tiền đề cho hoạt động từ thiện trong tương lai cho ngôi trường thân yêu, kỷ niệm 106 năm phục vụ cộng đồng giáo dục.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã trợ lực giúp sức phần nào an ủi về phương diện vật chất; giờ đây chúng ta những người con của Đức Phật từ bi, hãy cùng hiệp lực nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo liệt vị thiện thần gia hộ cho thế giới nhân loại và Việt Nam sớm được thoát ly khổ nạn Đại Dịch và Thiên Tai. Cho nên Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ tổ chức một ngày cho toàn thể các tự viện Tăng Ni Phật Tử đồng Tụng Kinh (Dược Sư) (hoặc Trì Chú Đại Bi), cũng như gióng đại hồng chung cùng trong một thời điểm nhất định theo giờ của Âu Châu.
Ký giả David Trần Minh, Giám Đốc Viet Live Media Saigonnewstv, đã tổ chức lễ khai trương Câu Lạc Bộ báo chí vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 8, 2021, tại địa chỉ 10240 Westminster Avenue, Suite 201 Thành phố Garden Grove.
Tại Tổ Đình Chùa Huệ Quang, số 4918 Westminster Ave, Santa Ana CA. 92703, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021 đã long trọng tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát đại dịch COVID-19.
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng Dân biểu Liên bang Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Josh Newman, Dân biểu Tiểu bang Sharon Quirk-Silva, Dân biểu Tiểu bang Tom Daly, Nghị viên thành phố Anaheim Avelino Valencia, tổ chức Orange County Employees Association (OCEA) và Albertson’s đồng bảo trợ cho buổi chích ngừa miễn phí “COVID-19 Vaccination Clinic”
Vào sáng ngày Thứ Hai 2 tháng 8, cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (địa hạt 48) đã đến văn phòng Việt Báo để cảm ơn các nhân viên, thiện nguyện viên trong chương trình trợ giúp điền đơn thi quốc tịch.
Vì đạo tràng tu học không phải toạ lạc trên một quốc gia nào như trước đây, mà đạo tràng chỉ là khoảng không gian ảo, vì vậy không có sự sinh hoạt tập thể hằng ngày như là; Toạ Thiền - Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, rồi Tảo Thực (điểm tâm), các ban Hành Đường, Trai Soạn và Vệ Sinh chấp tác, Học Pháp, Quá Đường Kinh Hành, Tụng Kinh Cầu An buổi trưa, Học Pháp và Vãn Thực (dùng chiều) rồi dạo quanh khung viên đạo tràng trước khi vào buổi học pháp cuối cùng trong ngày, rồi cùng chỉ tịnh chung trong một căn phòng từ 10 đến 20 người hoặc hơn và chính vì vậy mà mọi người được thưởng thức tiếng nhạc trong đêm khuya với đủ loại nhạc cụ và âm điệu, được phát ra từ mỗi học viên, nhưng kỳ 32 này chỉ có Học Pháp và tương tác với nhau trên màn ảnh nhỏ.
Một người phát biểu tự xác nhận là Tyler Durden, một vai trong phim Fight Club, chỉ trích các chính sách cách ly Covid của Việt Nam và nói với ông Đỗ: “Ông đến đất nước của tôi, và ông hành động giống như một trong những ký sinh trùng cộng sản. Tôi yêu cầu ông trở về lại Việt Nam [chửi thề lời tục tĩu]!” Đỗ là một người tị nạn mà gia đình ông đã chạy thoát khỏi chế độ cộng sản tại Việt nam và đã sống ở Hoa Kỳ 46 năm. Một người phát biểu khác nói: “Ông có gan đến đây và cố biến đất nước của chúng tôi, hỡi Andrew Do, thành nước cộng sản. Xấu hổ ông quá!” “Ông đã nói về việc chạy thoát cộng sản sáng nay,” theo một người phát biểu khác. “Tại sao ông mang theo cộng sản tới Quận Cam? Chúng tôi muốn tự do. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi có tự do.”
Giai đoạn một ra mắt San Manuel với nhiều máy kéo nhất Miền Tây Hoa Kỳ, một phòng chơi bài đặt cược cao mới, nhiều trải nghiệm ẩm thực hơn, ba quầy rượu và ba cửa hàng bán lẻ sang trọng
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.