Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lợi Thuế Từ Những Món Quà Tặng Từ Thiện Cuối Năm

25/12/200800:00:00(Xem: 15891)

Lợi Thuế Từ Những Món Quà Tặng Từ Thiện Cuối Năm

Thúy Chi - IRS/SPEC - IR-2008-138
HOA THỊNH ĐỐN - Cá nhân và các doanh nghiệp gởi những món quà cuối năm đến các tổ chức từ thiện nên biết một số những quy định thuế vụ quan trọng liên quan đến những món quà tặng đã bắt đầu có hiệu lực trong những năm gần đây.
Một quy định trong số này đề nghị một cách tặng quà khác hẳn giúp những người lớn tuổi sở hữu các tài khoản hưu cá nhân IRA được lợi thuế từ việc làm từ thiện của họ. Hiện đã có các quy định giúp cả người thọ thuế và cơ quan chính quyền cân nhắc các khoản thuế được giảm từ những món quà hảotâm. Một số những thay đổi liên quan đến vấn đề lợi thuế từ những món quà tặng như sau:
Những khoản quà tặng đặc biệt dành cho một số người sở hữu các quỹ hưu cá nhân IRA
Sở hữu chủ của một quỹ hưu IRA ở độ tuổi 70 hay cao hơn có thể chuyển trực tiếp số tiền lên đến $100,000 mỗi năm từ tài khoản hưu của mình tặng cho một cơ quan từ thiện mà không phải đóng thuế. Quy định này được ban hành từ năm 2006 và mới đây đã được gia hạn cho đến hết năm 2009 chỉ đặc biệt áp dụng cho chủ nhân của các quỹ hưu IRA đủ tiêu chuẩn, bất kể họ có liệt kê các chi phí để trừ thuế hay không. Những khoản tiền phân phối từ các chương trình hưu khác, bao gồm các quỹ SIMPLE IRA và các quỹ hưu của nhân viên đã đơn giản hóa (simplified employee pension), không thuộc quy định đặc biệt này.
Để đủ điều kiện cho việc tặng quà được trừ thuế, số tiền phải được chuyển trực tiếp cho tổ chức từ thiện từ quỹ hưu IRA của người thừa hưởng quỹ hưu. Những khoản tiền chuyển thẳng như vậy sẽ không phải đóng thuế và số tiền dành tặng cho tổ chức từ thiện cũng không bị giảm.
Nhưng không phải tổ chức từ thiện nào cũng đủ tiêu chuẩn nhận những khoản quà tặng này. Chẳng hạn, các quỹ donor-advised funds và các tổ chức có chức năng "supporting" (supporting organizations) không phải là những cơ quan đủ tiêu chuẩn nhận những món quà đặc biệt kể trên.
Các khoản tiền trích tặng sẽ được tính để quyết định việc chủ nhân quỹ hưu IRA có hội đủ những điều kiện trích tiền hưu tối thiểu. Trường hợp những người tặng quà đã có những khoản tiền bỏ thêm vào quỹ hưu IRA không được trừ thuế trước đó (nondeductible contributions) một quy định đặc biệt được áp dụng để tính các khoản tiền quyên tặng được trích từ nguồn tiền hưu phải đóng thuế trước thay vì từ cả hai nguồn tiền không phải đóng thuế và phải đóng thuế trong quỹ hưu như vẫn được áp dụng theo quy định thông thường đối với các khoản trích hưu. Xin tham khảo thêm ấn bản số 590 về tài khoản hưu trí cá nhân IRA (Publication 590 - Individual Retirement Arrangements IRAs) để biết thêm thông tin cần thiết.
Quy định đối với vật dụng trong nhà và quần áo quyên tặng
Để được khai trừ thuế các món quà tặng là quần áo và đồ dùng trong nhà phải còn trong tình trạng sử dụng tốt hay mới. Quần áo và các loại vật dụng sử dụng trong gia đình quyên tặng có giá trị cao hơn $500 nếu được khai và kèm theo bảng ước định giá trị chung trong hồ sơ thuế không nhất thiết phải trong tình trạng sử dụng rồi nhưng còn trong tình trạng tốt hay mới. Vật dụng gia đình bao gồm đồ đạc như bàn ghế giường tủ, vật trang trí, đồ dùng điện tử, điện, và khăn, mền.
Những hướng dẫn liên quan đến các món quà tặng bằng tiền
Để khai trừ thuế cho các món quà tặng bằng tiền, bất kể số tiền là bao nhiêu, người thọ thuế phải có báo cáo tài chính của ngân hàng hay giấy tờ chứng minh các chi tiết liên quan đến việc quyên tặng như tên của cơ quan từ thiện nhận quà, ngày tặng và số tiền quyên tặng. Các tài liệu ngân hàng bao gồm các chi phiếu đã dùng, báo cáo tài chính của ngân hàng (banks) hay các công đoàn tài chính (credit unions). Nếu số tiền tặng được trích từ thẻ tín dụng, báo cáo tài chính của công ty tín dụng phải ghi rõ các chi tiết tương tự gồm tên cơ quan nhận quà tặng, ngày tháng chuyển tiền và số tiền được chuyển tặng.
Những món quà tặng bằng tiền bao gồm tiền mặt hay chi phiếu, tiền chuyển ngân qua hệ thống mạng điện tử, thẻ tín dụng, và các khoản tiền trích trực tiếp từ lương của người tặng. Đối với các khoản tiền trích trực tiếp từ lương, người thọ thuế nên giữ lại các phiếu báo lương, bản báo lương, hay các loại giấy tờ khác cho thấy chủ nhân hoặc cơ quan nơi người này làm việc đã giữ lại các khoản tiền từ lương của nhân viên để giúp gởi đi các khoản quyên góp từ thiện cho họ, cũng như giấy chứng nhận của tổ chức từ thiện về số tiền quyên tặng.


Những quy định liên quan đến những khoản đóng góp từ thiện bằng tiền mặt này không thay đổi hoặc sửa đổi các quy định đã có từ lâu về việc nhận giấy chứng nhận từ các cơ quan từ thiện cho mỗi khoản đóng góp được trừ thuế từ $250 trở lên (bằng tiền mặt hay bằng tài sản có trị giá tương đương). Tuy nhiên, nếu quý vị chỉ có một giấy nhận ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, chứng từ này có thể thỏa đáng được những quy định của cả hai điều luật.
Để giúp đỡ người thọ thuế sắp xếp, cân nhắc những món quà từ thiện vào dịp cuối năm, Sở Thuế Vụ đưa ra một số đề nghị như sau:
- Các khoản quyên tặng chỉ được trừ thuế vào năm quý vị gởi quà tặng. Vì vậy, những khoản tiền trích tặng từ thẻ tín dụng trước ngày cuối cùng của năm nay sẽ được khai trừ thuế trên hồ sơ khai thuế năm 2008. Điều này vẫn đúng ngay cả khi hóa đơn nợ tín dụng được  thanh toán  vào năm sau. Đồng thời các chi phiếu tặng từ thiện cũng sẽ được tính cho năm 2008 nếu quý vị gởi các chi phiếu trước cuối năm.
- Xin hãy kiểm tra lại xem cơ quan quý vị muốn gởi quà tặng có đủ tiêu chuẩn để quý vị được khai trừ thuế cho món quà tặng hay không. (Nói cách khác, tổ chức từ thiện này có phải là cơ quan đủ tiêu chuẩn hay không). Chỉ các khoản quyên tặng hay quà tặng gởi đến cho các tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn mới có thể khai để trừ thuế. Người thọ thuế có thể tham khảo để tìm hiểu thêm vấn đề này từ tài liệu trên ấn bản số 78 của Sở Thuế Vụ. Ấn bản này có thể đọc hay in trực tiếp xuống từ mạng thông tin điện tử của IRS qua mục "Search for Charities". Ngoài ra, quý vị cũng có thể tìm được ấn bản 78 tại các thư viện công cộng địa phương. Danh sách của hầu hết các tổ chức đủ tiêu chuẩn nhận quà tặng được khai trừ thuế ghi trên ấn bản này. Xin lưu ý rằng, nhiều chùa chiền, đền thờ, và các tổ chức tôn giáo cùng các cơ quan chính phủ đủ tiêu chuẩn nhận các khoản đóng góp từ thiện của quý vị nhưng không có tên ghi trong danh sách liệt kê của ấn bản 78.
- Đối với những hồ sơ khai thuế cá nhân, chỉ những người liệt kê các chi phí để trừ thuế trên mẫu Schedule A của bộ đơn thuế 1040 mới có thể khai giảm thuế cho những khoản quyên góp từ thiện này. Mức thuế giảm tính trên các món quà từ thiện không dành cho những người chọn mức giảm thuế tiêu chuẩn (standard deduction), bao gồm những người sử dụng mẫu đơn ngắn 1040A và 1040EZ để khai thuế. Người thọ thuế chỉ được lợi thuế khi tất cả các chi phí liệt kê (gồm các khoản tiền lãi vay mua nhà, các khoản quyên góp từ thiện, các khoản tiền thuế đóng cho chính quyền tiểu bang và địa phương) nhiều hơn mức giảm thuế tiêu chuẩn. Quý vị có thể sử dụng mẫu Schedule A của bộ đơn thuế 1040 để tính thử các chi phí liệt kê có nhiều hơn mức thuế giảm tiêu chuẩn dành cho quý vị.
- Đối với các khoản đóng góp từ thiện, bao gồm quần áo và vật dụng dùng trong nhà, quý vị hãy yêu cầu cơ quan nhận quà từ thiện, nếu có thể, cung cấp cho quý vị giấy chứng nhận về các loại quà tặng. Giấy chứng nhận cần ghi rõ tên tổ chức từ thiện, ngày tặng quà, và chi tiết mô tả cần thiết về món quà tặng. Trường hợp món quà tặng được gởi tới địa điểm nhận quà không có nhân viên trực tiếp nhận, quý vị hãy ghi lại chi tiết về việc tặng quà bao gồm những thông tin như kể trên và giá trị tính theo giá thị trường của món quà gởi tặng tính vào thời điểm tặng cùng cách tính giá trị món quà tặng. Xin lưu ý các quy định bổ sung áp dụng cho những món quà có trị giá từ $250 trở lên.
- Mức giảm thuế cho các loại xe gắn máy, tàu thuyền, hay phi cơ tặng cho các tổ chức từ thiện  thường giới hạn ở số tiền thu được khi bán các tài sản quà tặng này. Quy định này áp dụng khi các món quà là phương tiện di chuyển có giá trị cao hơn $500. Tổ chức từ thiện nhận quà tặng phải cung cấp cho người tặng quà một mẫu báo cáo tài chính - mẫu 1098-C (Form 1098-C), hoặc một tờ tường trình tương tự để người tặng quà nộp chung với hồ sơ thuế.
- Nếu số tiền được giảm thuế cho tất cả các loại quà tặng không phải tiền mặt của người thọ thuế nhiều hơn $500, hồ sơ khai thuế nên kèm theo mẫu đơn 8283 đã điền đầy đủ.
Muốn biết thêm chi tiết về việc đóng góp từ thiện được lợi thuế, xin tham khảo thêm tài liệu từ những nguồn sau đây:
- Mạng thông tin điện tử www.irs.gov, vào mục " Charities and Non-Profits."
- Ấn bản 526 liên quan đến các loại đóng góp từ thiện (IRS Publication 526, Charitable Contributions).
- Tham khảo tài liệu từ khóa học ngắn trên mạng điện tử "Can I Deduct My Charitable Contributions""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.