Hôm nay,  

CS Hà Nội Lộng Ngôn Và Lộng Quyền

27/10/200800:00:00(Xem: 10698)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Vi Anh

 

Ngày 15/10/2008, Chủ tịch Uy Ban Nhân Dân Hà nội (UBNDHN), Ong Nguyễn thế Thảo gởi thơ mời đại diện ngoại giao đoàn có mặt trong nước Việt Nam Cộng sản để  thông báo việc  UBNDHN "đề nghị thuyên chuyển" Đức Tổng Giám Mục Hà nội Ngô quang Kiệt "ra khỏi Giáo phận Hà Nội". Đây rõ rệt là hành động trái với tập tục ngoại giao và vi phạm tự do tôn giáo rõ rệt nhứt của CS Hà nội khi đã chỉ đạo để cho nhà cầm quyền địa phương, UBNDHN lộng ngôn, lộng quyền đối với quốc tế cũng như đối với tôn giáo.

 

Một, UBNDHN đã lộng ngôn và lộng quyền đối với ngoại giao đoàn. Hầu hết các nước trên thế giới phân quyền ngoại giao cho chánh quyền trung ương. Chánh quyền địa phương, tiểu bang không có nhiệm vụ ngoại giao với các nước.  Uy Ban Nhân dân đô tỉnh thị của chế độ CS Hà nội là nhà cầm quyền địa phương, nên UBNDHN mời ngoại giao đoàn là hạ cấp, hạ thể các toà đại sứ. Theo tập tục ngoại giao quốc tế, ngoại giao đoàn làm việc, "quan hệ"  với nhà cầm quyền hay chánh quyền quốc gia, chánh phủ trung ương, chớ không làm việc với nhà cầm quyền địa phương hay chánh quyền địa phương, dù là nhà cầm quyền đó là nhà cầm quyền thủ đô đi nữa. Người đại diện ngoại giao chỉ trình quốc thư với quốc trưởng và làm việc với Bộ Ngoại giao. Tối thiểu Bộ Ngoại Giao của một nước mới có tư cách triệu tập đại sứ hay đại diện đại sứ đến Bộ để hoặc phản kháng bằng miệng hoặc yêu cầu chuyển công hàm về nước. Việc chánh phủ của nước Cộng Hoà Xã Hội chủ Nghĩa VN để UBNDHN mời ngoại giao đoàn mới đây để thông báo  và giải thích đề nghị của UBNDHN thuyển chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô quang Kiệt đã minh thị nói lên chế độ Đảng Nhà Nước CS Hà nội không coi tập tục ngoại giao ra gì cả.

 

Hai, về nội trị. Trước nhứt, UBNDHN đã vi phạm trầm trọng nguyên tắc tách bạch giữa thần quyền và thế quyền mà các nước văn minh đã đồng thuận trong ngoại giao cũng như nội trị khi UBNDHN "đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Hà nội". Đức Tổng Giám mục không phải là công chức, toà Tổng Giám mục Hà nội không phải là công sở thống thuộc, nội thuộc hay ngoại thuộc, của UBNDHN. Việc đề nghị hay thuyển chuyển như vậy là lạm quyền, vượt quyền, việt quyền. Việc mời ngoại giao đoàn để công bố đề nghị hay giải thích để nghị đó là lộng ngôn, lộng hành, nó nói lên cái ngu dốt hành chánh, pháp lý, ngoại giao của UBNDHN.

 

Thứ đền UBNDHN cũng đã lạm quyền đại diện dân khi nhơn danh dân chúng đề nghị thuyên chuyển Đức TGM Ngô quang Kiệt. UBNDHN dù cho được Đảng cử dân bầu đi nữa, nếu có đại diện dân thì đại diện cho thế quyền, chớ làm sao đại diện cho thần quyền được. Hơn nữa UBNDHN dựa vào  cái gì để nói  người dân Hà nội không chấp nhận Đức Tổng Giám mục. Có thăm dò, có thỉnh nguyện thư đủ chữ ký, có kiến nghị hợp pháp của các tổ chức và cá nhân chưa.  Hay đó chỉ là ý kiến của những công an, mật vụ giả dạng côn đồ hành hung giáo dân cầu nguyện, hò hét đòi " giết" Đức Tổng Giám mục, mà " báo đài" của Đảng Nhà Nước dùng hết công suất, mở cả chiến dịch khích động chống Công Giáo lâu nay như thời Vua Minh Mạng "bài Gia tộ giáo" vậy. Hay đó là ý kiến chủ quan, "duy ý chí" của một vài người trong Uy Ban, của Thành Uy. Dù sai đi nữa, mũi vại lái phải chịu đòn, Đảng Nhà Nước trung ương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, mà Bộ Chánh trị Đảng CSVN là có quyền lực cao nhứt phải chịu trách nhiệm năng nhứt.

 

Ba, dù Thủ Tướng Dũng có dự sự khi công du Tây Âu đến viềng Đức Tổng Giám mục khi giáo dân cầu nguyện lần đầu, chánh phủ Nguyễn tấn Dũng kỳ này im lặng để cho UBNDHN đối phó. Tại sao" 

 

Là để hạ cấp, giảm thiểu vấn đề coi như chuyện của địa phương, coi là "tranh chấp đất đai" mà Ô Đại sứ Mỹ đã bỏ công về Cali "giải độc" cho CS Hà nội. Dù răng thực chất và thực sự, trên pháp lý cũng như thực tế, Toà Khâm sứ là tài sản của Vatican, thuộc vấn đề ngoại giao của hai pháp nhân công pháp là quốc gia VNCS và Vatican. CS Hà nội thăm dò để thử xem quốc gia Vaican, Giáo Hội Công Giáo La Mã, Giáo Hội Công Giáo VN có quyết liệt không, và áp lực quốc tế có mạnh không. Nếu mạnh thì tương nhượng, đổ cho địa phương là UNBDHN sai chớ không phải trung ương sai. Và lúc đó trung ương chuyển bại thành thắng, lấy việc nhượng bộ, trả lại Toà Khâm sứ để đặt điều kiện gì đó với quốc gia Vatican và Giáo Hội La Mã. 

 

Keo đầu UBNDHN đã thắng. Khuôn viên Toà Khâm sứ và linh địa Thái Hà, trong vòng mấy ngày CS Hà nội đã dùng cường quyền, bạo lực biến thành hai công viên cho dân chúng. Và CS Hà nội lấy cái gọi là công ích đó để khích động dân chúng không Công Giáo chống Công Giáo. Đó là tạo "tiền đề, duyên cớ" để bứng gốc người lãnh đạo Công Giáo ở Hà nội, sau khi đã giải tán được quần chúng giáo dân Công Giáo cầu nguyện bằng nhiều hình thức trấn áp, roi điện, lựu đạn cay, chó săn người, đổ chất dơ lên tượng thờ. Nhưng tệ hại nhứt là dùng trò dơ dáy mà nhà cầm quyền đáng gọi là chánh quyền không bao giờ làm: dùng côn đồ hành hung dân chúng, chiến thắng  bằng bá đạo và bạo lực.

 

Nhưng CS Hà nội chẳng những không chia rẽ giáo quyền Công Giáo VN được, không cách ly Đức Tổng Giám mục Hà nội ra khỏi Hội Đồng Giám mục VN được, mà còn bị Hội Đồng Giám Mục VN giương Thánh Giá lên làm chứng nhân cho công lý  trong cuộc đấu tranh cho quyền của tôn giáo trong xã hội VN. Hội Đồng Giám Mục VN phổ biến hai văn thư có tính đấu tranh nguyên tắc, tôn giáo là một cái quyền sống, chớ không phải ân huệ xin cho. Bị bất thần, thiếu chuẩn bị Đảng Nhà Nước CS phản ứng quá đà qua hành động UBNDHN mời ngoại giao đoàn thông báo và giải thích đề nghị thuyên chuyển Đức TGM Ngô quang Kiệt.

 

Tưởng cũng còn nhớ Đức TGM Ngô quang Kiệt là người chấp nhận đau thương để các tôn giáo ở VN, trong đó có Công Giáo, được tự do. Khi Chủ Tịch UBND Hà nội mời Đức TGM đến để bàn về cuộc cầu nguyện đòi Toà Khâm sứ và linh địa Thái Hà, Ô Chủ Tịch UBND Hà nội có nói Đảng Nhà Nước đã tạo điều kiện để giúp đỡ tôn giáo. Đức TGM đỡ lời liền -- tôn giáo là một cái quyền của người dân --  không có chuyện xin cho giữa nhà cầm quyền và tôn giáo.

 

Theo Giáo sư Thần học Nguyễn Đăng Trúc, Đại học Strasbourg, Pháp, hai văn  thư ấy của Hội Đồng Giám mục VN là phản ứng mạnh mẽ nhất của những người đứng đầu giáo hội Công giáo VN đối với  nhà cầm quyến suốt mấy mươi năm qua. Phân tích văn thư, Giáo sư cho thấy lần này Hội Đồng Giám mục "không đặt vấn đề dựa vào luật nhà nước để nói mà là thẩm quyền đại diện về tôn giáo. Thư cũng không gửi cho một cơ quan đảng nào mà trực tiếp cho một cơ quan hành chính nhà nước. Về nhận định tình hình cho thấy rõ nhà nước không độc quyền về các giá trị đạo đức, giáo dục, mà giáo hội đứng ra như một hữu trách về giá trị hoặc là giá trị quốc tế phổ quát mà tôn giáo có bổn phận phải tuyên dương. Về hình thức là tuyên dương sứ mệnh của mình như là một thành phần trong xã hội (trích phóng sự  Đài Á Châu Tư phỏng vấn Gs Trúc).

 

Đó là một dấu chỉ cho thấy công cuộc đấu tranh bằng cầu nguyện cho công lý, do những chứng nhân công lý như Đức TGM và giáo dân Công Giáo Hà nội được hầu hết người Việt và các tôn giáo bạn hậu thuẫn -- sự nghiệp đó không ngừng sau khi UBNDHN xây dựng và khánh thành cấp tốc hai công viên ở khuôn viên Toà Khâm sứ và linh địa Thái Hà.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.