Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cán Bộ Lão Thành Tố Cáo Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Bao Che Vụ Tổng Cục 2

16/09/200400:00:00(Xem: 4489)
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: - Uỷ ban thường vụ quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
- Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
- Đoàn chủ tịch uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
- Ông viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
- ông chánh án toà án nhân tối cao
Bức thư ngày 3/½004 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam... đã khẳng định: "Vụ án T4 (Tổng cục II Bộ Quốc phòng) là một vụ án chính trị "Siêu nghiêm trọng" vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vấn đề chấn chỉnh Tổng cục II liên quan sâu sắc đến tình hình chung của toàn Đảng, không chỉ là vấn đề cụ thể của một cơ quan, cũng không phải là vấn đề riêng cuả Bộ Quốc phòng, mà là vấn đề có liên quan đến sự thành bại của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đến việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay". Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yêu cầu: "Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý kiên quyết, dứt điểm, nghiêm minh những việc tồn đọng (trong đó có vụ T4) theo đúng điều lệ của Đảng, đúng Pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội, dù người đó là ai, ở bất cứ cương vị nào" và nhấn mạnh: "Kỷ luật của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đòi hỏi không được phép bao che, né tránh, làm qua loa, mà phải kiên quyết xử lý cả những kẻ bao che".
Bức thư ngày 17/6/2004 của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cũng gửi Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam... đã khẳng định: "Vụ án T4 là một vụ án chính trị cực kỳ nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần các vụ án Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh, liên quan đến sự mất còn của chế độ Xã hội Chủ nghĩa và Tổ quốc Việt Nam, đến sinh mệnh chính trị, uy tín, hạnh phúc của rất nhiều đồng chí, cả những đồng chí lão thành. Cơ quan tình báo mà lại bịa ra một cơ sở đặc tình "Ma" để lừa dối, vu khống chính trị các cán bộ cấp cao (Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Đại tướng, Thượng tướng, Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng...) là phạm tội ngang với tội phản bội Tổ quốc, phản bội Đảng,... vi phạm rất nghiêm trọng Pháp luật Nhà nước, nguyên tắc kỷ luật của Đảng... phá hoại Đảng, phá hoại chế độ Xã hội Chủ nghĩa, phá hoại Tổ quốc. Đó chính là nguy cơ làm mất sự ổn định chính trị, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không kiên quyết xử lý thì sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị ngày càng tăng, như một nhọt ung làm tan rã Đảng và chế độ. Về đối ngoại ảnh hưởng của vụ án T4 cũng hết sức nguy hại".
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án chính trị T4 đã được Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tố cáo rất cụ thể rõ ràng, chúng tôi cho rằng các cơ quan Tư pháp nước ta đáng lẽ phải cùng nhau khẩn trương và tích cực tham gia đấu tranh chống các tội phạm đã xảy ra để thực sự bảo vệ trật tự Pháp luật Xã Hội Chủ nghĩa, Bảo vệ chế độ Xã Hội Chủ nghĩa và lợi ích của Nhà nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là những điều rất sơ đẳng đáng lẽ phải làm kịp thời ngay. Nhưng đã gần 9 tháng qua, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cố tình ỉm đi vụ án T4 trên, không cho đưa ra khởi tố theo Pháp luật của Nhà nước với những lập luận mà những công dân bình thường cũng không chấp nhận được, nào là "để giữ ổn định chính trị trong nước", nào là "để giữ uy tín Đảng cộng sản Việt Nam, uy tín Quân đội Nhân dân Việt Nam".


Chúng tôi nghĩ rằng lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta phải có quyết tâm và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo Pháp luật của Nhà nước về vụ án chính trị nghiêm trọng này thì mới thực sự củng cố và giữ vững được ổn định chính trị trong nước. Ngược lại, không kiên quyết xử lý vụ án này thì chỉ làm cho tình hình chính trị nước ta càng mất ổn định thêm vì dư luận rộng rãi trong nước và trên thế giới đều đã biết rõ sự thật về vụ án chính trị này. Phải kiên quyết nghiêm trị kịp thời bè lũ phản bội Tổ quốc, bọn tội phạm ở Tổng cục II, những kẻ trực tiếp phải chịu tội trước nhân dân, trước toàn Đảng và toàn thể Quân đội ta trong vụ án nghiêm trọng này (từ Lê Đức Anh đến Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh...) có như vậy mới có thể giữ được uy tín thực sự của Đảng cộng sản Việt Nam và uy tín Quân đội Nhân dân Việt Nam sau khi đã nghiêm trị thích đáng bọn phá hoại leo cao trong các tổ chức Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Trên thế giới từ trước tới nay, chưa bao giờ có cơ quan tình báo của nước nào mà lại bịa đặt, bôi nhọ, vu khống chính trị những người lãnh đạo cấp cao của đất nước họ. Thế mà sự việc cực kỳ nghiêm trọng này lại đã xảy ra ở Việt Nam! Nó đã đẩy đất nước ta vào một tình thế bất bình thường vì đến nay cả thế giới và nhân dân trong nước đều đã biết rõ vụ án T4, nhưng tại sao Bộ Chính trị và Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ của Đảng vẫn không lên tiếng công khai gì cả"
Chúng tôi thấy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mặc nhiên đã ở vào thế bất hợp pháp với thái độ bất chấp Pháp luật và ra sức bao che cho bọn tội phạm ở Tổng cục II, trong khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh với vị thế chính nghĩa đang được dư luận nhân dân, dư luận đông đảo cán bộ đảng viên và Sĩ quan Quân đội ngày càng hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.
Sự thật là thái độ trên đây của Bộ Chính trị khoá IX đang gây ra sự nguy ngập cho vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang tạo ra nguy cơ làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tình hình chính trị của đất nước, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạo ra nguy cơ uy hiếp sự suy vong đối với Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vì nội dung của vụ án T4 Tổng cục II cực kỳ nghiêm trọng này không còn gì là bí mật cả và chúng tôi thấy không còn lý do gì phải bưng bít giữ bí mật nữa!
Vấn đề quan trọng hàng đầu lúc này là phải tìm mọi cách cứu vãn uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và uy tín của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về vụ án Chính trị T4. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đoàn Chủ tịch uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, với trách nhiệm và quyền lực của mình do Quốc Hội và nhân dân cả nước đã giao phó, cần có những tác động tích cực và mạnh mẽ để Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải thật sự tôn trọng Pháp luật, gương mẫu sống và làm việc theo Pháp luật, phải từ bỏ ngay thái độ bất chấp Pháp luật, coi thường Pháp luật và đứng trên Pháp luật (nói một cách khác là phải từ bỏ ngay thái độ coi thường nhân dân và coi thường dư luận xã hội của những kẻ lộng quyền, lộng hành, đi ngược lợi ích của Tổ quốc), từ đó mà xoá bỏ dứt khoát chủ trương ỉm vụ án chính trị T4 đi, một vụ án cực kỳ nghiêm trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Nhà nước và Quân đội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Chính trị phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan luật pháp của Nhà nước ta khẩn trương xông trận, kiên quyết xử lý nghiêm minh và dứt điểm càng sớm càng tốt bè lũ tội phạm ở Tổng cục II theo kiến nghị rất quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, theo nguyện vọng rất bức xúc với sự quan tâm theo dõi hàng ngày của nhân dân, của đông đảo cán bộ đảng viên và Sĩ quan Quân đội hiện nay.
Một số cán bộ lão thành cách mạng TƯ và Hà Nội
Đồng kính gửi:
- Ban chấp hành TƯ khóa IX Đảng Cộng sản Việt Nam
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ
- Các cơ quan thông tin, báo chí

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.