Hôm nay,  

Obama, Lý Tưởng Hiệp Chủng

05/03/200800:00:00(Xem: 7374)

Hiện tượng Obama không phải ngẫu nhiên, may rủi. Vậy cái gì đã giúp cho Obama vọt lên như diều gặp gió vậy. Đó phải chăng là là hiện thân của lý tưởng hiêp chủng của thế hệ người Mỹ hợp chủng đang cố gắng vươn lên trong chánh trường liên bang do người Mỹ Trắng đã nắm gọn trong tay từ khi lập quốc đến giờ.

Một thượng nghi sĩ gốc Da Đen hợp chủng với Da Trắng xuất thân từ một tiểu bang nhỏ Illinois, mới có 3 năm kinh nghiệm ở Thượng Viện, một bộ mặt công công ít người biết trên phương diện quốc gia;  tại sao Obama gây quỹ ào ào, được cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ và các đại hội đảng Đảng Dân Chủ dồn phiếu và ủng hộ mạnh như vậy" Bỏ xa những nhà làm chánh trị nhà nghề, lão làng, đầy kinh nghiệm như TNS Edwards từng tranh cử trong năm 2004. Để vai chen vai so kè với TNS Hillary Clinton Da Trắng từng  là đệ nhứt phu nhân 8 năm, thượng nghị sĩ 8 năm, thuộc lòng đường đi nước bước thâm cung, bí sử  chánh trị liên bang như lòng của bàn tay của mình. Tài hùng biện, sức lôi cuốn quần chúng của Obama có, tài tổ chức của Obama có; nhưng chưa phải điều kiện  cần và đủ để tạo nên những kỳ tích như vậy. 

Xét cho cùng kỳ lý, Obama trở thành một hiện tượng chánh tri bầu cử năm 2008, một phần lớn là Obama đã hiện thân được cho hai điều. Một là Obama hiện thân được cho lý tưởng hiệp chủng quốc của quốc gia dân tộc Hoa kỳ, mà những nhà lập hiền mong muốn, một nước Mỹ đa sắc tộc, đa văn hóa, hòa nhập hài hòa với nhau mà những người dũng cảm và những người nhập cư muốn nước Mỹ là căn nhà và trái tim như bài quốc ca mong ước ước. Hai là Obama hiện thân được cho thế hệ mới của hiệp chũng quốc Hoa kỳ muốn vươn lên chiếm quyển lãnh đạo quốc gia sau mấy trăm năm nằm trong tay người Mỹ Trắng.

Việc Obama thắng hay thua trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hay trong kỳ bầu cử phổ thông không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Obama để lại một dấu ấn của hai khuynh hướng chánh đang phát triển, tiến hóa gần dến lý tưởng hiệp chũng quốc này của xã hội Mỹ. Điều này cũng phù họp với thực tiễn của xã hội Mỹ, nhiều tiểu bang khối thiểu số Da Màu, khối thiểu số Phụ Nữ đã thành khối đa số. Nó cũng phù họp vời gia đình là tế bào của xã hội Mỹ, số gia đình thuần chủng Anglo Saxon không còn bao nhiêu nữa.

Phân tích thành phần cử tri dồn phiếu cho Obama cho thấy, đại đa số không xem Obama như là một người Da Đen. Trái lại xem Obama như người hòa họp sắc tộc, một sản phẩm tất yếu, đặc thù của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Tâm sinh lý học cũng cho biết thường những người lai giống thông minh và sáng tạo hơn người thuần chủng.

Việc một người Da Đen  ra ứng cử không phải là một hiện tượng mới lạ, hay  một cuộc cách mạng trong lịch sử  bầu cử Mỹ. Khuynh hướng này đã manh nha và xảy ra với nhiều người ra ứng cử trước trước Obama. Shirley Chisholm  đã ra năm 1972; Jesse Jackson,  năm  1984  và  1988. Nhưng không ai huy động đủ số phiếu để trở thành ứng cử viên tổng thống. Nhưng Obama kỳ này thì khác,  có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Trên phương diện chánh trị lý tưởng này vẫn còn là lý tưởng. Từ ngày lập quốc đến giờ đã mấy trăm năm, quyền lãnh đạo quốc gia do người Da Trắng nắm. Chánh quyền và chánh trị Mỹ ờ tầm mức liên bang đại đa số do những chánh trị gia nhà nghề, dây mơ rễ má  dính líu với nhau.  Chỉ non một trăm gia đình người Mỹ Trắng có tiền, có quyền, dàn xếp, tương nhượng nhau nắm trọn. Thế hệ mới  từ tầng lớp trung lưu và thấp hơn muốn vươn lên hàng lãnh đạo quốc gia, một điều rất khó nếu không muốn nói là chưa ai làm được vì không người nâng đỡ, và không tiền để tranh cử.  

Đa số cử tri dồn phiếu do Obama không nhìn Obama như một người Mỹ Da Đen, mà như một người Mỹ lai giống, của nước Mỹ mà lý tưỡng là hiệp chủng quốc. Obama để thể hiện được lý tưởng đó.  Cha là người gốc Phi Châu, Mẹ là người Mỹ, gia đình có đạo Hồi, đạo Tin Lành. Nhờ nguồn gốc đa dạng, đa nguyên Obama trở thành một người lý tưởng của một  hiệp chủng quốc và xã hội đa văn hóa. Mọi chỉ trích của đối thủ về màu da, tôn giáo của cha mẹ, việc Obama quên để tay lên trái tim khi chào cờ  đều không thuyết phục được cử tri.  Trái lại với Obama hợp chủng , người Mỹ nói chung Trắng, Màu, gốc Au, Á, Mỹ cảm thấy bớt đi sự căng thẳng sắc tộc, giữa khối đa số Da Trắng và thiểu số Da Màu mà nhiều tiểu bang dân số có khuynh hướng đảo ngược lại.

Obama đã thể hiện thành công vượt mức sư hiện thân hợp chũng. Nói hoàn toàn theo  tâm tình  Mỹ, Anh văn  thuần túy của Mỹ, không theo kiểu trí thức Mỹ gần với Anh văn của Anh. Ong  khơi động được bản tính lạc quan của người Mỹ: hy vọng và đổi thay. Đó là hai đặc tính của người Mỹ đã ăn sâu vào tâm tư người Mỹ. Nhưng  tâm tư này bị lãng quên  gần 30 năm sau khi John Fitzgerald Kennedy và TNS  Robert Kennedy bị ám sát chánh trị chết . Obam khơi được ánh sáng lương tâm công chính  của người Mỹ trước nguyện vọng của quần chúng Mỹ muốn đổi thay thời đại Bush  với hai lần bầu cử và 8 năm cầm quyền của TT Bush có quá nhiều người lừa đảo và nhiều việc lừa đảo. Lớp trẻ mới lớn lên  chưa hiểu những khó khăn trong chánh quyền và những quanh co chánh trị, sẵn còn nhiều lý tưởng nên nhiệt liệt ủng hộ Obama. Nhưng người không theo đảng nào vì  chán đảng nào lên cũng vậy  thôi, nên khi thấy Ong là một niềm hy vọng đối thay tận gốc nên cũng ủng hô Obanma.

Và chính Bà Hillary cũng giúp Obama vì những sai sót của Bà. Bà tự coi và ỷ lại cái tên Hillary Clinton như là một bửu bối để Đảng muốn hay không muốn cũng sẽ phải chọn Bà. Bà xem trọng quá mức kinh nghiệm của Bà như điều kiện cử tri phải chọn. Bà nói Bà có 35 năm kinh nghiệm chánh trị. Nhưng thực tế đâu có đúng như vậy, Bà đâu có làm chánh trị thực sư được 35 năm. Vì nhấn mạnh đến thâm niên chánh trị, Bà rất  ít  nếu không muốn nói là không đề cập đến hy vọng đổi thay mà quần chúng Mỹ mong mỏi một cuộc đổi thay sâu rộng chánh quyển và chánh trị.  Đến khi thấy quần chúng ủng hô Obama vì đề tài đổi thay là chánh yếu, Bà nói thì đã quá trễ -- như bắt chước vậy.

Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui. Đúng, Obama đang vọt lên nhưng không phải là vô địch. Đúng Obama được lớp trẻ và người độc lập ủng hộ trong đại hội đảng Dân Chủ (caucus) và bầu cử sơ bộ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy hai lớp cử tri này ít đi bầu khi bầu cứ tổng thống. Obama phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa hai lớp cử tri này đến thùng phiếu vào tháng 11. Chưa chắc gì siêu đại biểu Dân Chủ vốn là thành phần ưu tú mà Bà Hillary đã o bế trước ủng hô Obama nếu Ong không đạt được con số thần kỳ đại biểu do đảng Dân chủ qui định.

Kết quả bầu cử  sơ bộ và đại hội đảng Dân Chủ vừa qua người ta thấy cử tri tin Obama là người có thể đem lại sự đổi thay và tập họp được quân chúng. Nhưng kết quả đó chưa chắc là khuynh hướng của quảng đại cử tri trong ngày bầu cử tổng thống. Còn  quảng đại quần chúng Mỹ gồm có cử tri Dân Chủ, Cộng Hòa và độc lập, trong cuộc bầu cử tổng thống, khuynh hướng chung là tập họp theo ý tưởng,  chớ không theo con người. Cử tri muốn sự đổi thay, chớ không muốn ứng cử viên đen, trắng, nam hay nữ.

Còn gần 8 tháng nữa, quần chúng còn khá nhiều thì giờ để chờ, xem và so sánh. Cân phân coi John McCain  của Đảng Cộng Hòa có khá hơn không. Xem coi Obama (nếu Obama được Đảng Dân Chủ chọn) đầy sinh lực và trẻ so với John McCain, nhưng  có nắm vững vấn đề đã nói hay không, hay nói hùng hồn mà không thực hiện được khi vào việc. Nói một cách  suy xét xem Obama đủ già dặn để giải quyết việc nước chuyện dân và các khủng hoảng đối ngoại và đối ngoại mà một tổng thống Mỹ thế nào cũng phải găp và đối phó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.