Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Học Bác Một, Hại Nước Mười

11/05/200700:00:00(Xem: 7795)

Hoa Thịnh Đốn.- Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát động từ ngày 3/2/2007 tự dưng biến thành bản tự thú bất lực của đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1947, theo Tài liệu đảng CSVN phổ biến, Hồ Chí Minh (HCM) đã viết ra  “12 điều tư cách” làm việc dành cho đảng viên.

Tài liệu viết: “Điều đầu tiên cũng là tư cách trên hết của một đảng chân chính cách mạng là "phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng" chứ không phải là "một tổ chức để làm quan phát tài".

Bây giờ, 60 năm sau, khi đất nước đã “quy về một mối” mà Tổ quốc vẫn chưa giầu mạnh, đồng bào chưa được sung sướng, và thực tế cho thấy đảng CSVN đã là một tổ chức, chỗ tựa lưng cho đảng viên “làm quan phát tài”

Tình trạng này đã được Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng chứng minh trong bài nói chuyện ngày 2/2/2007, nhân dịp kỷ niệm ra đời đảng CSVN. Mạnh nói: “Thực tiễn xây dựng đảng trong 77 năm qua cho thấy rõ: trong điều kiện Đảng cầm quyền, sự tha hoá về về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền, nhất là những người đứng đầu cơ quan đơn vị sẽ làm vô hiệu hoá toàn bộ công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức Đảng tê liệt, không còn sức sống.”

 “Trong những năm đổi mới, trong công tác lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.”

“Đại hội X của Đảng đã đánh giá: công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Đa số cán bộ đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, Đại hội cũng chỉ rõ: công tác xây dựng chỉnh đốn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ công chức diễn ra nghiêm trọng.”

Điều thứ 2, HCM viết: "Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau".

Ngày 26/2/2007, tại Hội nghị Tư tưởng – Văn hóa toàn quốc tổ chức tại Đồng Nai, Nông Đức Mạnh  thú nhận: “Chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống trong Đảng và trong nhân dân chưa cao. Hiệu quả công tác tuyên truyền còn thấp. Hoạt động văn hoá, văn nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội đang thay đổi rất nhanh, chưa có những tác phẩm văn học tương xứng với thành quả và lịch sử vĩ đại của dân tộc. Công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản còn lúng túng, hữu khuynh. Những hạn chế đó đã làm giảm vai trò và tác dụng của công tác tư tưởng đến đời sống xã hội và sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.”

Mạnh nói tiếp: “Tôi đồng tình với cách đặt câu hỏi của các đồng chí là tại sao trong những năm qua nước ta kinh tế phát triển nhanh, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng tăng lên; thế và lực của đất nước ngày càng mạnh; uy tín, vị thế của đất nước trên thế giới ngày càng cao, nhưng trong tư tưởng xã hội vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng; tâm trạng xã hội có mặt còn nặng nề; những bức xúc xã hội chưa được giải toả..." Thực trạng đó không hoàn toàn do những yếu kém của công tác tư tưởng tạo ra, nhưng công tác tư tưởng cũng có một phần trách nhiệm không nhỏ, cần sớm tìm được câu trả lời bằng hành động thiết thực và cụ thể.”

Trước đó, Tô Huy Rứa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương, khỏang giữa năm 2006, cũng đã thừa nhận tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng- văn hoá- khoa giáo dành cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố về khủng hỏang “suy thoái tư tưởng” trong cán bộ,  đảng viên.

Rứa nói: “Đại hội X của Đảng đã xác định nước ta đang có thời cơ, vận hội lớn để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đồng thời phải ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Công tác tưởng cần phải được tăng cường để phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc vì sự nghiệp đổi mới và tham gia khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng trong Đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Việc tổ chức nghiên cứu những vấn đề về nội dung và nghiệp vụ công tác tư tưởng nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ này. (Báo Nhân Dân, 22/5/2006 )

Như vậy thì cán bộ,đảng viên  bây giờ không có  “Lý luận cách mạng” để theo hay hay Tư tưởng  Cộng sản  không còn giọt máu  nào trong cơ thể  nữa "

Mạnh còn  nói:  Chúng ta cần thấy rằng trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự… Đảng ta. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách hiện nay và là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong thời ký mới thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn khác". (Bài nói chuyện ngày 26/02/2007)

Lạ thật, Hồ Chí Minh đã chết 38 năm rồi (1969) mà sao những lời cảnh giác về “đạo đức cách mạng” và “chủ nghĩa cá nhân” của đảng viên khi Hồ còn sống, vẫn “giữ nguyên giá trị và tính thời sự” "  Chẳng nhẽ các chứng tật  này đã dựa vào đảng mà sống nên số “quan phát tài” sống bằng mồ hôi nước mắt nhân dân mới có cơ hội nở ra như nấm"

CÀNG HỌC CÀNG MÙ MỊT

Tài liệu của Trung ương đảng CSVN cũng cho biết: “Điều 3, 7, 12 là những nội dung Bác đề cập tới là "Đặt ra chỉ thị luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương", "phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát", "phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình", đề phòng "hóa ra lời nói suông" và "hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng". "Khéo dùng những cách thức", là Bác nhằm ý "chủ trương 1, biện pháp 100", chứ không nên nay "tăng cường", mai "nâng cao"… mà không có cách làm cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, hiệu quả thì "chỉ thị" dễ "qua cầu gió bay".

Hồ còn  dặn cán bộ, đảng viên: "Mục đích của Đảng không gì khác là phục vụ quần chúng", cán bộ, đảng viên, viên chức từ Trung ương đến cấp xã, phường, trong các đoàn thể… đều là "đầy tớ nhân dân", "công bộc của dân".”

Các “điều tư cách” này cũng vẫn “còn nguyên con”, chưa được thi hành trong thời đại ngày nay, phản ảnh qua tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, nạn giấy tờ chồng tréo, hành chính ngoằng nghoèo, nhiều cửa, nhiều tầng chỉ để hành dân và tạo cơ hội làm giầu cho cán bộ quan liêu, tham nhũng.

Nhiều kế họach thi hành một cách tùy tiện, tùy ý của người trách nhiệm, không hỏi ý dân nhưng chỉ nhằm tạo thành tích, tang công cho cơ quan, người đứng đấu hay địa phương gây thiệt hại hàng tỷ đồng như các Dự án Miá đường, Nhà máy Xi măng, Bến cảng, Đánh cá xa bờ v.v…

Các chính sách kinh tế vẫn mập mờ “theo định hướng xã hộI chủ nghĩa” giở giăng, giở đèn đang ngăn cản sức tiến của dân tộc. Nền giáo dục lạc hậu, không dứt khoát được qúa khứ Xã hộI Chủ nghĩa phá sản là nguyên nhân đang làm Việt Nam tụt hậu, thanh niên mất định hướng.

Đội ngũ ăn lương của nhân dân trong  thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường ở thế kỷ 21 không còn là “đầy tớ” hay “công bộc” của  dân nữa mà đã biến thành những ông chủ giầu có, thứ quan lớn nhà lầu, xe hơi, chủ nông trạI, đồn điền và sống xa cách với quần chúng. Tính máu thịt giữa đảng và nhân dân không còn nữa.

Các điều 4, 5, 6, theo Tài liệu, thì Hồ Chí Minh bảo đảng phảI “luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị (của Đảng), "mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng", "mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng".

Nhưng trong thực tế, đảng bây giờ nhìn nhận người dân chưa có điều kiện  để kiểm tra việc làm của cán bộ, đảng viên và của đảng trong khi những người có chức, có quyển chỉ  muốn  ép dân phải  chấp nhận những giải pháp xâm phạm quyền lợi của dân để cán bộ có lợi như vấn đề giải quyết mặt bằng, đất đai.

Trước những bất công lao động, tranh chấp lương bổng,  quyền lợi bị xâm phạm của người dân, cán bộ công đoàn, tổ chức lao động, các tổ chức Phụ nữ, Thanh niên hay Mặt trận Tổ quốc đã không dám “đứng về phiá quần chúng” để bênh vực kẻ yếu thế. Vì vậy mà các vụ khiếu kiện, biểu tỉnh, ngồi vạ của những người bị thiệt thòi,  mới  diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi trong nước, kể cả trước nhà Lãnhb đạo.

Trong hai Điều 9, 10 của Tư cách, Tài liệu của đảng CSVN cho biết HCM đã bảo: "Đảng phải lựa chọn những người rất trung thành và rất hăng hái…", đồng thời "phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài".

Điều 8 của Hồ còn viết: "Đảng không giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên".

Đến Điều 11, Hồ khuyên  "Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm, từ trên xuống dưới".

Cả 4 Điều 9,10,8 và 11 trong bài học Tư cách mà HCM để lại cho đảng cũng đã biến thành nước đổ đầu vịt từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Các vụ án tham nhũng, băng đảng từ vụ Năm Cam đến PMU-18 ở Bộ Giao thông-Vận tải và tại Bộ Thương mại đã chứng minh đảng CSVN đã bất lực trước đội ngũ cán bộ phản dân, hại nước.

Các cuộc phê bình và tự phê bình trong đảng, thi hành từ khóa đảng VII dưới thời Đỗ Mười vẫn tiếp tục làm tiếp trong khóa X thờI Nông Đức Mạnh mà chuyện đâu vẫn còn đó. Các chứng nể nang, sợ sệt, nay người mai ta hay “xấu chàng thì hổ thiếp” vẫn còn là lực cản  đảng chưa vượt qua được.

Bằng chứng là lệnh cho các Bộ, Tỉnh, Thành báo cáo công tác chống tham nhũng, lãng phí của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã không được thi hành đấy đủ. Thậm chí có nhiều Bộ báo cáo không tìm ra tham nhũng trong khi các Tổ chức đảng lại chưa phát hiện ra vụ tham nhũng nào.

PHẢN ỨNG CỦA DÂN

Để đo lường phản ứng của dân về phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, báo diện tử VNNET đã tổ chức cuộc thảo luận được gọi là “Học tập Bác: Sao cho thực chất và hiệu quả"”.

Trong số các ý kiến, có một số đáng chú ý như của Thoảng (Tp Hồ Chí Minh) viết ngày 9-5-07: “Hãy làm sao để Bác Hồ gần gũi vơi người đời thường  hơn như bản thân cuộc đời Bác, đừng long trọng hoá cuộc đời Bác để biến Bác thành một người xa dân. Ai là người phải học và làm theo Bác" trước hết là những công bộc của dân.

Thử hỏi (chắc chắn là không ai trả lời) rằng lời dạy người cán bộ phải lo trước nỗi lo của người dân, khổ trước nỗi khỗ của người dân v.v...đã có "công bộc" của dân nào thực hiện. Hãy thống kế xem các "công bộc" của dân có sống khổ hơn dân không". Đó chính là cản trở lớn nhất  khi thực hiện tron vẹn  những lời dạy của Bác. Đó là điều lý giải vì sao  việc học bác mà  chưa biến thành việc làm tốt.”

Ý kiến của người gửI ký tên tắt TTT (8-5-07): “Bác Hồ, Bác, Người ... luôn là tấm gương vĩ đại, hết lòng vì Tổ Quốc, vì Nhân Dân vì Dân Tộc.”

 “Từ bé thơ đến khi trưởng thành, chúng tôi đã thuộc lòng. Nhưng khi nói đến học tập, sống và làm việc theo tấm gương của Bác kính yêu thì điều đó phải xét kỹ đến Cán Bộ, Lãnh Đạo, Đảng Viên.”

 “Phải nhìn thực tiễn, đau lòng cũng phải chịu là trong thực tế vẫn còn tồn tại một sự thật là có tình trạng chạy chọt để được vào ĐẢNG,rồi ngoi lên lãnh đạo nhưng cái đầu vẫn rỗng. Những người đó học hành chắp vá lợi dụng uy tín lãnh đạo của đảng rồi thì lãnh đạo cả  kỹ sư  thạc sĩ, tiến sĩ, trái quy luật, chứ chưa dám nói đến Sống, học tập, nắm vững nguyên lý XHCN mà lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Nhưng cái nguy hiểm hơn là đã rỗng nhưng cố duy ý chí thế này thế kia, lệch lạc, càng thể hiện thì càng buồn.”

Nguyễn Toàn, Hà Nội (8-5-07):  “…Sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc là vô cùng to lớn, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, giành thắng lợi trong nhiều lĩnh vực.

Nhưng ta thấy rằng hiện nay, việc đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đặc biệt là với hơn 2 triệu kiều bào ở nước ngoài.

Lực lượng kiều bào ở nước ngoài  biểu trưng phần nào cho dân tộc Việt Nam và đây cũng là lực lượng có khả năng đóng góp sức lực và trí tuệ rất lớn cho đất nước.

Vậy, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước sẽ có những cải cách gì lớn hơn nữa nhằm thu hút sức mạnh của đại đoàn kết tất cả người dân Việt Nam trên toàn thế giới và đặc biệt là lượng kiều bào rất lớn đang sống tại Hoa Kỳ.”

Tiêu Nghề (8-5): Tôi cho rằng: Trong thời đại hôm nay, Dân tộc Việt Nam không chỉ tìm ra những mũi nhọn đột phá, mà  cần tìm cách giải quyết một cách có hiệu quả các lực "cản phá " đối với Việt Nam. Đó chính là tham nhũng lãng phí, trì trệ....bảo thủ, bè cách thiếu đoàn kết, chủ nghĩa địa phương ,bao che lẫn nhau ...Thật đáng lo, khi đất nước hội nhập mà trên đường băng cất cánh vẫn còn rất nhiều những trở ngại.”

Như thế thì đảng viên Cộng sản đã học được ở “Bác” những điều gì hay “Bác” chỉ viết chơi vậy thôi chứ trong thực tế thì những thói hư tật xấu này đã có từ  thời “Bác” còn sống cơ mà.

Tính ra, đến ngày “Bác” lìa đời thì 12 điều Tư cách cũng đã thọ được 22 năm ở miền Bắc, nhưng sau khi đất nước đã thống nhất từ 1975 thì đối với cán bộ, đảng viên, những lờI “Bác” dạy đã nhạt như nước lã ao bèo,  hại nhiều mà lợi ít. -/-

05/07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.