Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiền Bịnh Của Người Lao Động Có Phải Đóng Thuế?

03/05/200700:00:00(Xem: 4112)

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 525

1. Các khoản tiền bịnh, nói chung, hay tiền trợ cấp lao động nhận được trong thời gian nghỉ bịnh hoặc sau khi bị tai nạn lao động, có phải đóng thuế hay không"

Là người lao động, khi quý vị bị bệnh hoặc bị tai nạn trong thời gian còn làm việc, nhận được tiền bồi thường thuốc men của công ty bảo hiểm hay của chương trình y tế do cơ quan nơi quý vị làm việc trả, thường quý vị phải khai các khoản tiền bịnh này như một nguồn lợi tức. Trường hợp chủ và quý vị cùng trả tiền cho chương trình bảo hiểm y tế này, chỉ phần tiền thuốc và chi phí điều trị thuộc phần đóng góp của chủ mới phải đóng thuế. Tuy nhiên, cũng có một số các khoản tiền bịnh khác quý vị nhận mà không phải khai thuế.

Nếu quý vị nhận được một chương trình y tế của cơ quan nơi quý vị làm việc, bất cứ khoản tiền bịnh nào quý vị đã thanh toán và sau đó chủ cơ quan bù lỗ lại cho quý vị, quý vị không phải khai số tiền bù lỗ này vào nguồn thu nhập hằng năm của mình.

-- Trường hợp quý vị trả toàn bộ các chi phí tai nạn hay tất cả các chi phí mở một chương trình y tế cho mình, quý vị sẽ không phải khai thuế cho bất cứ khoản tiền bịnh hay tiền bồi thường lao động nào trên hồ sơ thuế. Nhưng nếu sau khi đã khai để trừ thuế các chi phí y tế quý vị đã đóng trong những năm trước, chủ nhân của quý vị bù lỗ cho quý vị các chi phí này, quý vị phải khai khoản tiền được bù lỗ như một nguồn lợi tức phải đóng thuế.

-- Trường hợp quý vị có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm tai nạn và quỹ bảo hiểm này trả bằng một chương trình cafeteria plan của cơ quan nơi quý vị làm việc. Đồng thời, các phí khoản bảo hiểm y tế không xem như lợi tức của nhân viên và quý vị không phải là người đóng các chi phí bảo hiểm. Do đó, khi nhận được tiền bịnh, quý vị phải khai thuế cho các khoản phúc lợi y tế này. Ngược lại, nếu các phí khoản bảo hiểm y tế cũng là một phần lợi tức nhận được từ công việc làm, quý vị sẽ không phải đóng thuế khi nhận được tiền bệnh hay tiền bồi thường tai nạn lao động.

2. Trợ cấp tàn tật do lao động  (Disability Pensions) là gì"

Nếu quý vị về hưu non do bị tàn tật từ tai nạn lao động, quý vị phải khai tất cả các khoản tiền bịnh (trợ cấp tàn tật) chủ cơ quan trả theo chương trình y tế dành cho quý vị. Quý vị phải tiếp tục khai các khoản tiền bịnh này như tiền lương nhận được trong năm trên dòng số 7 của các mẫu đơn khai thuế 1040 và 1040A cho đến khi quý vị đến tuổi nghỉ hưu (minimum retirement age). Tuổi nghỉ hưu thường là tuổi quy định một người lao động nhận được tiền hưu phân phối cho họ trong điều kiện sức khỏe bình thường.

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, nếu bị tàn tật hoàn toàn và vĩnh viễn, quý vị có thể nhận được tín thuế cho tình trạng tàn tật của quý vị. Xin tham khảo thêm ấn bản 524 để biết rõ hơn. Ấn bản 524 đặc biệt giải thích loại tín thuế dành cho người cao niên và người bị tàn tật (Publication 524 - Credit for the Elderly or the Disabled).

Kể từ ngày quý vị đủ tuổi nghỉ hưu, tiền trợ cấp tàn tật hay tiền bịnh trước đây quý vị khai và đóng thuế như tiền lương, nay sẽ đóng thuế dưới dạng tiền hưu hay trợ cấp hàng năm. Quý vị khai các khoản tiền hưu này trên dòng 16a và 16b của mẫu đơn 1040; nếu quý vị sử dụng mẫu đơn 1040A để khai thuế, quý vị khai các khoản tiền hưu này trên dòng 12a và 12b. Xin tham khảo thêm tài liệu từ ấn bản 575 để biết rõ hơn về tiền hưu và tiền trợ cấp hằng năm.

3. Trợ cấp tàn tật lao động khác với tiền trợ cấp hưu như thế nào"

 Tiền nhận được từ các quỹ hưu (retirement plan) và quỹ phúc lợi của công ty (profit-sharing plan) gồm:

-- Những khoản tiền quý vị nhận được từ các qũy hưu của cơ quan hay từ quỹ phúc lợi cơ quan chia cho quý vị không bao gồm tiền nghỉ hưu non do tàn tật, quý vị không nên xem các khoản tiền nhận được như phúc lợi tàn tật. Tiền nhận được từ các quỹ hưu và quỹ phúc lợi này phải khai thuế dưới dạng tiền hưu hay tiền trợ cấp hằng năm.

-- Trường hợp quý vị nghỉ hưu vì bị tàn tật, bất cứ số tiền nào trả cho quý vị tính trên số ngày nghỉ phép quý vị chưa sử dụng phải được xem như tiền lương trả cho quý vị. Số tiền này không phải là tiền bịnh và được khai như một nguồn thu nhập vào năm quý vị nhận được tiền.

4. Tiền nhận được từ các hợp đồng chăm sóc y tế dài hạn có phải là tiền bịnh lao động hay không"

Các hợp đồng bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn  (long-term care insurance contracts)

thường được xem như các hợp đồng bảo hiểm y tế và tai nạn. Các khoản tiền quý vị nhận được từ các hợp đồng này, ngoài các chi phí đóng dư hoàn lại và tiền lãi cổ phần trả cho người ký hợp đồng, thường không phải khai và đóng thuế như nguồn lợi tức từ tiền bịnh và tiền bồi thường tai nạn cho cá nhân. Để không phải khai thuế cho các khoản tiền này, quý vị phải sử dụng mẫu đơn 8853 và khai số tiền nhận được như một khoản tiền trả từng ngày (a per diem) hay một khoản tiền trả cho từng giai đoạn (periodic basis) trong một chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Hợp đồng bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn chỉ trả cho các chi phí liên quan đến dịch vụ chăm sóc dài hạn đủ tiêu chuẩn quy định trên hợp đồng. Hợp đồng này phải là loại hợp đồng:

-- Có thể gia hạn được,

-- Không thể trả khoán bằng một số tiền tương đương, không thể cho mượn hoặc thế chấp để lấy tiền,

-- Bao gồm quy định trả lại cho người mua bảo hiểm các khoản tiền đã đóng dư và tiền lãi để làm giảm lệ phí bảo hiểm hoặc gia tăng phúc lợi cho người nhận bảo hiểm trong tương lai chứ không hoàn lại trường hợp người được bảo hiểm qua đời, hoặc khi hợp đồng bị hủy bỏ, và

-- Các chi phí thường không được thanh toán hay hoàn lại khi các phí khoản dịch vụ đã được trả bằng tiền từ chương trình Medicare, trừ khi chương trình Medicare này là loại bảo hiểm y tế phụ, hay hợp đồng chăm sóc y tế dài hạn được trả theo ngày hoặc theo từng kỳ hạn bất kể các chi phí là bao nhiêu.

5. Làm sao biết được các khoản tiền nào nhận được sau khi bị tai nạn lao động phải đóng thuế"

Các khoản tiền bịnh hoặc tiền bồi thường tai nạn lao động (worker's compensation)

quý vị nhận được trong thời gian còn làm việc sẽ hoàn toàn miễn thuế nếu các chi phí này trả theo quy định của một bộ luật về bồi thường lao động hoặc theo một đạo luật có tính chât như một điều luật về bồi thường lao động. Tiền bồi thường cho vợ/chồng và con cái còn sống của người lao động cũng được miễn thuế hoàn toàn. Tuy nhiên, phúc lợi từ các quỹ hưu trí quý vị nhận được khi đủ tuổi nghỉ hưu, khi đã đủ số năm làm việc, hoặc những khoản tiền tiết kiệm bỏ vào quỹ hưu trước khi quý vị bị tai nạn lao động lại không được miễn thuế ngay cả khi quý vị nghỉ hưu do bị bệnh nghề nghiệp hay tai nạn lao động.

Trường hợp một phần tiền bồi thường lao động của quý vị làm giảm các khoản phúc lợi an sinh xã hội nhận được, phần tiền này được xem như các khoản phúc lợi xã hội và có thể phải đóng thuế.

-- Nếu quý vị đi làm lại sau khi đã đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp lao động, các khoản thù lao quý vị nhận được từ những công việc lao động nhẹ sẽ phải đóng thuế như tiền lương.

-- Nếu quý vị nhận được tiền trợ cấp tàn tật chiếu theo một điều luật phúc lợi chỉ cung cấp cho nhân viên bị tàn tật do tai nạn lao động, một phần tiền này có thể là tiền trợ cấp lao động. Phần tiền này được miễn thuế. Số tiền còn lại là trợ cấp nghỉ việc, căn cứ theo số năm quý vị làm việc, phải đóng thuế như các khoản tiền hưu hoặc trợ cấp lưu niên. Trường hợp quý vị qua đời, phần phúc lợi dành cho vợ/chồng và con cái còn vị thành niên của quý vị vẫn tiếp tục nhận được miễn thuế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.